Konverzia vs. porucha so somatickými príznakmi: Pochopenie rozdielov

Konverzná vs. somatická symptómová porucha: Konverzačné poruchy: pochopenie rozdielov

Zdravotné stavy, ktoré zahŕňajú fyzické symptómy, môžu byť mätúce a ťažko diagnostikovateľné. Konverzná porucha a porucha so somatickými príznakmi sú dva takéto stavy, ktoré sa často navzájom zamieňajú. Sú však odlišné a vyžadujú si odlišné prístupy k liečbe.

Konverzná porucha

Konverzná porucha je typ somatoformnej poruchy, ktorá zahŕňa náhly nástup fyzických symptómov, ktoré nemajú žiadnu organickú príčinu. Príznaky môžu byť motorické, ako napríklad slabosť, ochrnutie alebo tras, alebo senzorické, ako napríklad slepota, hluchota alebo strata citlivosti. Konverzná porucha je často vyvolaná stresovou udalosťou alebo psychickým konfliktom a príznaky sa považujú za prejav psychického stresu.

Porucha so somatickými príznakmi

Na druhej strane, porucha somatických príznakov je typ úzkostnej poruchy, ktorá zahŕňa nadmerné obavy z fyzických príznakov, ktoré nie sú plne vysvetlené základným zdravotným stavom. Symptómy môžu byť skutočné, ale ich interpretácia a vplyv, ktorý majú na život človeka, sú neprimerané. To môže viesť k výraznému utrpeniu a funkčným poruchám.

Rozdiely

  • Príčina: Konverzná porucha je spôsobená psychickým stresom, zatiaľ čo porucha somatických príznakov je spôsobená nadmernou úzkosťou z fyzických príznakov.

  • Príznaky: Konverzná porucha zahŕňa náhly výskyt fyzických symptómov bez organickej príčiny, zatiaľ čo somatická symptómová porucha zahŕňa fyzické symptómy, ktoré sú skutočné, ale neprimerane ovplyvňujú život človeka.

  • Diagnóza: Konverzná porucha sa diagnostikuje na základe náhleho výskytu symptómov a absencie organickej príčiny, zatiaľ čo somatická symptómová porucha sa diagnostikuje na základe prítomnosti fyzických symptómov a nadmerných obáv z nich.

Liečba

Konverzná porucha aj porucha somatických príznakov si vyžadujú multidisciplinárny prístup k liečbe. Ten môže zahŕňať medikamentóznu liečbu, psychoterapiu a rehabilitáciu.

  • Lieky: Antidepresíva a lieky proti úzkosti môžu pomôcť zmierniť príznaky poruchy somatických príznakov.

  • Psychoterapia: Kognitívno-behaviorálna terapia a psychodynamická terapia môžu jednotlivcom pomôcť pochopiť a zvládnuť ich symptómy.

  • Rehabilitácia: Fyzikálna terapia a rehabilitácia môžu pomôcť zlepšiť fyzické príznaky a znížiť vplyv poruchy na každodenný život.

Na záver možno povedať, že pochopenie rozdielov medzi poruchou konverzie a poruchou somatických príznakov je dôležité pre presnú diagnózu a účinnú liečbu. Ak sa u vás vyskytujú fyzické príznaky a máte obavy o svoje zdravie, je dôležité navštíviť lekára, ktorý vás dôkladne vyšetrí.

Názor od čitatela

Ahojte všetci! Chcela som sa len podeliť o vlastné skúsenosti s týmito stavmi, keďže som v minulosti bojovala s poruchou konverzie aj s poruchou somatických príznakov.

V prvom rade chcem povedať, že ak máte fyzické príznaky a ešte ste nenavštívili lekára, malo by to byť vašou prioritou. Pred zvažovaním psychologickej diagnózy je dôležité vylúčiť všetky základné zdravotné ťažkosti.

Akonáhle budete mať jasnú predstavu o tom, čo sa deje, existuje niekoľko vecí, ktoré mi pomohli zvládnuť moje príznaky. V prípade poruchy somatických príznakov som zistila, že praktizovanie všímavosti a relaxačných techník, ako je hlboké dýchanie a meditácia, mi môže pomôcť znížiť úzkosť z mojich fyzických príznakov. Začala som tiež denne cvičiť, čo mi pomohlo cítiť sa lepšie po fyzickej aj psychickej stránke.

Pri poruche konverzie som zistila, že spolupráca s fyzioterapeutom na obnovenie sily a pohyblivosti postihnutých končatín bola kľúčová. Okrem toho som zistila, že rozhovory s odborníkom na duševné zdravie o stresoroch a konfliktoch v mojom živote mi pomohli pochopiť, prečo moje telo reaguje tak, ako reaguje, a ako sa s týmito stresormi v budúcnosti lepšie vyrovnať.

Dôležité je pamätať na to, že skúsenosti každého človeka s týmito stavmi sú jedinečné a to, čo funguje u jedného, nemusí fungovať u druhého. Dúfam však, že moje tipy a triky môžu byť užitočné pre niekoho, kto s týmito stavmi bojuje. Zostaňte silní a nevzdávajte sa!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aký je hlavný rozdiel medzi poruchou konverzie a poruchou so somatickými príznakmi?

Odpoveď č. 1: Hlavný rozdiel medzi konverznou poruchou a poruchou so somatickými príznakmi spočíva v príčine fyzických príznakov a psychologickej reakcii na tieto príznaky. Konverzná porucha je spôsobená psychickým stresom a má za následok fyzické príznaky bez organickej príčiny. Pri poruche so somatickými príznakmi ide o skutočné fyzické príznaky, ale interpretácia týchto príznakov a ich vplyvu na život je u človeka neprimeraná, čo vedie k nadmerným obavám a úzkosti.

Otázka č. 2: Môžu lieky pomôcť pri liečbe konverznej poruchy alebo poruchy somatických príznakov?

Odpoveď č. 2: Áno, lieky môžu pomôcť pri liečbe poruchy konverzie aj poruchy somatických príznakov. Pri poruche somatických príznakov môžu antidepresíva a lieky proti úzkosti pomôcť znížiť príznaky nadmerných obáv a úzkosti. V niektorých prípadoch môžu byť predpísané aj lieky na pomoc pri zvládaní špecifických príznakov poruchy konverzie, ako je tras alebo svalová slabosť. Je dôležité poznamenať, že lieky by sa mali používať v kombinácii s inými formami liečby, ako je psychoterapia a rehabilitácia.

Otázka č. 3: Je možné, aby mal niekto poruchu konverzie aj poruchu somatických príznakov?

Odpoveď č. 3: Áno, je možné, aby mal niekto poruchu konverzie aj poruchu somatických príznakov. V takýchto prípadoch môže jedinec pociťovať telesné príznaky, ktoré sú spôsobené psychickým stresom, ale zároveň má nadmerné obavy a úzkosť z týchto príznakov. Liečba tejto kombinácie stavov bude pravdepodobne zahŕňať multidisciplinárny prístup vrátane medikácie, psychoterapie a rehabilitácie. Je dôležité vyhľadať odborníka na duševné zdravie, aby vypracoval individuálny plán liečby.

Zdroje použité v článku: