Porucha so somatickými príznakmi: Pochopenie kritérií DSM-5

Somatická symptómová porucha: Kritériá DSM-5 Porucha so somatickými príznakmi, známa aj ako somatoformná porucha, je duševný stav charakterizovaný fyzickými príznakmi, ktoré nie sú plne vysvetlené zdravotným stavom. Jedinci s poruchou somatických príznakov majú pretrvávajúce a intenzívne obavy zo svojich fyzických príznakov a často absolvujú množstvo lekárskych vyšetrení, ošetrení a procedúr bez toho, aby sa našlo…
Read more