Porucha so somatickými príznakmi: Pochopenie kritérií DSM-5

Somatická symptómová porucha: Kritériá DSM-5

Porucha so somatickými príznakmi, známa aj ako somatoformná porucha, je duševný stav charakterizovaný fyzickými príznakmi, ktoré nie sú plne vysvetlené zdravotným stavom. Jedinci s poruchou somatických príznakov majú pretrvávajúce a intenzívne obavy zo svojich fyzických príznakov a často absolvujú množstvo lekárskych vyšetrení, ošetrení a procedúr bez toho, aby sa našlo nejaké základné medicínske vysvetlenie.

Kritériá DSM-5

Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch, 5. vydanie (DSM-5) uvádza kritériá na diagnostikovanie poruchy somatických príznakov:

 • Jeden alebo viac somatických príznakov, ktoré sú obťažujúce alebo vedú k výraznému narušeniu každodenných činností
 • Nadmerné myšlienky, pocity alebo správanie súvisiace so somatickými príznakmi alebo zdravotnými problémami
 • Somatické príznaky alebo súvisiace zdravotné problémy nie sú plne vysvetliteľné zdravotným stavom, liekmi alebo užívaním látok.
 • somatické príznaky alebo súvisiace zdravotné problémy nie sú lepšie vysvetliteľné inou duševnou poruchou, ako je panická porucha, veľká depresívna porucha alebo obsedantno-kompulzívna porucha
 • príznaky trvajú najmenej 6 mesiacov

Bežné príznaky

Jedinci s poruchou somatických príznakov majú často širokú škálu fyzických príznakov, okrem iného:

 • bolesť alebo nepohodlie v rôznych častiach tela
 • únava alebo nízka energia
 • bolesti hlavy
 • závraty alebo mdloby
 • tráviace problémy, ako je nevoľnosť alebo bolesť brucha
 • dýchavičnosť alebo bolesť na hrudníku

Príčiny

Presná príčina poruchy somatických príznakov nie je známa, ale predpokladá sa, že súvisí s kombináciou psychologických, biologických a environmentálnych faktorov vrátane:

 • Trauma alebo emocionálne utrpenie
 • osobnostné charakteristiky, ako je perfekcionizmus alebo vyhýbavé správanie
 • rodinná anamnéza somatických príznakov alebo iných duševných ochorení
 • abnormálne fungovanie centrálneho nervového systému
 • chronické zdravotné ťažkosti

Možnosti liečby

Liečba poruchy somatických príznakov zvyčajne zahŕňa kombináciu psychoterapie a liekov. Niektoré bežné možnosti liečby zahŕňajú:

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT)
 • Terapia založená na všímavosti
 • Lieky, ako sú antidepresíva alebo lieky proti úzkosti
 • relaxačné techniky, ako je hlboké dýchanie alebo progresívna svalová relaxácia

Je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie, ak máte pretrvávajúce a znepokojujúce fyzické príznaky, ktoré nie sú plne vysvetlené zdravotným stavom. Včasná liečba môže pomôcť zlepšiť príznaky a zabrániť tomu, aby sa stav zhoršil.

Názor od čitatela

Ahoj všetci! Chcel som sa prihlásiť s vlastnou skúsenosťou s poruchou somatických príznakov. S týmto stavom bojujem už roky a určite sa viem stotožniť s frustráciou, keď sa snažíte prísť na koreň fyzickým príznakom, ktoré jednoducho nechcú zmiznúť. Zistil som, že vedenie denníka príznakov mi neuveriteľne pomohlo. Zapisujem si, aké sú moje príznaky, kedy sa začali a ako dlho trvajú. Zaznamenávam si aj všetky spúšťače, ktoré zrejme zhoršujú moje príznaky. Pomohlo mi to spolu s mojím lekárom lepšie pochopiť moje príznaky a navrhnúť účinnejšie možnosti liečby.

Pokiaľ ide o liečbu, zistil som, že najúčinnejšia je pre mňa kognitívno-behaviorálna terapia (KBT). Pomohla mi naučiť sa zvládať svoje myšlienky a pocity súvisiace s mojimi príznakmi, čo má veľký vplyv na moju celkovú pohodu. Dbám aj na to, aby som sa staral o seba, napríklad pravidelne cvičil, zdravo sa stravoval a dostatočne spal. Viem, že tieto veci môžu byť ťažké, keď sa zaoberáte chronickými fyzickými príznakmi, ale starostlivosť o seba môže mať veľký význam.

Nakoniec chcem zdôrazniť, že je dôležité nájsť si zdravotníckeho pracovníka, ktorému dôverujete. V priebehu rokov som prešiel niekoľkými lekármi a mať niekoho, kto vás skutočne počúva a rozumie tomu, čím prechádzate, je neoceniteľné. Nebojte sa požiadať o odporúčanie alebo druhý názor, ak nedostávate pomoc, ktorú potrebujete. Zaslúžite si mať vo svojom rohu niekoho, kto vám pomôže zvládnuť vaše príznaky a žiť plnohodnotný život.

Všetkým želám veľa šťastia a dúfam, že vám to pomôže!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo presne je porucha somatických príznakov?

Odpoveď č. 1: Porucha so somatickými príznakmi je duševný stav charakterizovaný pretrvávajúcimi telesnými príznakmi, ktoré nie sú plne vysvetlené zdravotným stavom. Jedinci s poruchou somatických príznakov prežívajú intenzívnu úzkosť a stres v súvislosti so svojimi fyzickými príznakmi a často absolvujú množstvo lekárskych vyšetrení a liečebných postupov bez toho, aby sa našlo nejaké základné medicínske vysvetlenie. V DSM-5 sú uvedené kritériá na diagnostikovanie poruchy somatických príznakov, ktoré zahŕňajú pretrvávajúce príznaky počas najmenej 6 mesiacov, myšlienky, pocity alebo správanie súvisiace s týmito príznakmi a príznaky, ktoré nie je možné lepšie vysvetliť inou duševnou poruchou alebo zdravotným stavom.

Otázka č. 2: Aké sú bežné príznaky poruchy somatických príznakov?

Odpoveď č. 2: Osoby s poruchou somatických príznakov často pociťujú širokú škálu fyzických príznakov, okrem iného bolesť alebo nepríjemné pocity v rôznych častiach tela, únavu alebo nízku energiu, bolesti hlavy, závraty alebo mdloby, tráviace problémy, ako je nevoľnosť alebo bolesť brucha, a dýchavičnosť alebo bolesť na hrudi. Je dôležité poznamenať, že tieto príznaky môžu byť podobné príznakom mnohých zdravotných stavov, ale jedinci s poruchou somatických príznakov majú pretrvávajúce príznaky, ktoré nie sú plne vysvetliteľné zdravotným stavom.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby poruchy somatických príznakov?

Odpoveď č. 3: Liečba poruchy somatických príznakov zvyčajne zahŕňa kombináciu psychoterapie a liekov. Medzi bežné možnosti liečby patrí kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), terapia založená na všímavosti, lieky, ako sú antidepresíva alebo lieky proti úzkosti, a relaxačné techniky, napríklad hlboké dýchanie alebo progresívna svalová relaxácia. Je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie, ak máte pretrvávajúce a znepokojujúce fyzické príznaky, ktoré nie sú plne vysvetlené zdravotným stavom, pretože včasná liečba môže pomôcť zlepšiť príznaky a zabrániť tomu, aby sa stav zhoršil.

Zdroje použité v článku: