Zlyhanie srdca: Poznanie príznakov a symptómov

Zlyhanie srdca: Pochopenie príznakov a symptómov

Srdcové zlyhanie, známe aj ako kongestívne srdcové zlyhanie (CHF), je stav, pri ktorom srdce nie je schopné prečerpávať dostatok krvi na uspokojenie potrieb organizmu. Vzniká vtedy, keď je srdcový sval poškodený alebo oslabený a nedokáže účinne pumpovať krv. To môže viesť k hromadeniu tekutín v tele, čo spôsobuje rôzne príznaky.

V tomto článku sa budeme venovať príznakom a symptómom srdcového zlyhania a tomu, na čo by ste si mali dávať pozor.

Príznaky a symptómy

Zlyhanie srdca sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi v závislosti od závažnosti stavu a od toho, ako ovplyvňuje schopnosť srdca pumpovať krv. Nižšie sú uvedené niektoré z najčastejších príznakov a symptómov srdcového zlyhania:

 • Dýchavičnosť, najmä počas fyzickej aktivity alebo v ľahu
 • Únava alebo slabosť
 • Opuchy nôh, členkov a chodidiel
 • Rýchly alebo nepravidelný srdcový tep
 • Bolesť na hrudníku alebo nepríjemné pocity
 • Znížená schopnosť cvičiť
 • pretrvávajúci kašeľ alebo sipot s ružovým, speneným hlienom
 • Rýchly prírastok hmotnosti (2 kg alebo viac za jeden deň alebo 5 kg alebo viac za jeden týždeň)
 • Zvýšená potreba močenia v noci
 • Opuch brucha (ascites)
 • Znížená chuť do jedla a nevoľnosť

Je dôležité si uvedomiť, že tieto príznaky nemusia byť vždy prítomné u každého so srdcovým zlyhaním. V niektorých prípadoch môžu byť mierne, zatiaľ čo u iných môžu byť závažné. Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Príčiny zlyhania srdca

Existuje mnoho faktorov, ktoré môžu prispieť k vzniku srdcového zlyhania, vrátane:

 • Ochorenie koronárnych tepien
 • Vysoký krvný tlak
 • Srdcový infarkt
 • Kardiomyopatia (ochorenie srdcového svalu)
 • ochorenie srdcových chlopní
 • Arytmia (nepravidelný srdcový rytmus)
 • infekcie, ako je myokarditída (zápal srdcového svalu) a endokarditída (zápal vnútornej výstelky srdca)
 • Zneužívanie návykových látok vrátane nadmernej konzumácie alkoholu a užívania drog
 • Cukrovka
 • spánkové apnoe
 • Chronické ochorenie obličiek

Možnosti liečby

Cieľom liečby srdcového zlyhania je zmierniť príznaky a zabrániť ďalšiemu poškodeniu srdca. To sa dá dosiahnuť kombináciou zmien životného štýlu, liekov a v niektorých prípadoch aj lekárskych zákrokov. Medzi najbežnejšie spôsoby liečby srdcového zlyhania patria:

 • Zmeny životného štýlu, ako je zníženie príjmu sodíka, zníženie hmotnosti, zanechanie fajčenia a zníženie konzumácie alkoholu.
 • Lieky na zlepšenie funkcie srdca, zníženie hromadenia tekutín a zvládnutie príznakov
 • lekárske zákroky, ako je angioplastika, operácia koronárneho bypassu a transplantácia srdca
 • Liečba prístrojmi, ako sú implantovateľné kardioverter-defibrilátory (ICD) a srdcové pumpy
 • Zdravé stravovanie pre srdce vrátane diéty s nízkym obsahom sodíka

Ak máte srdcové zlyhanie, je dôležité úzko spolupracovať so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste určili najlepší spôsob liečby. To môže zahŕňať pravidelné monitorovanie a úpravy vášho liečebného plánu v priebehu času.

Na záver možno povedať, že srdcové zlyhanie je závažný stav, ktorý ovplyvňuje schopnosť srdca účinne pumpovať krv. Včasné rozpoznanie a liečba príznakov môže pomôcť znížiť závažnosť stavu a zabrániť ďalšiemu poškodeniu srdca. Ak sa u vás objavia akékoľvek príznaky srdcového zlyhania, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Názor od čitatela

Jako pravidelný čitateľ tohto blogu som sa chcel podeliť o svoju osobnú skúsenosť so srdcovým zlyhávaním. Pred niekoľkými rokmi mi diagnostikovali srdcové zlyhávanie a zvládanie tohto stavu bola cesta, ale cestou som sa naučil niekoľko tipov a trikov, o ktorých si myslím, že by mohli byť užitočné aj pre ostatných.

V prvom rade nemôžem dostatočne zdôrazniť dôležitosť dodržiavania zdravej stravy pre srdce. Pre mňa to znamená znížiť príjem sodíka a zamerať sa na konzumáciu veľkého množstva ovocia a zeleniny, chudých bielkovín a celozrnných výrobkov. Dbám tiež na to, aby som pil veľa vody, ktorá pomáha znižovať hromadenie tekutín.

Okrem stravy som zistil, že pre zvládanie srdcového zlyhávania je rozhodujúce aj pravidelné cvičenie. To neznamená, že sa každý deň venujem intenzívnemu kardio cvičeniu, ale skôr sa snažím byť aktívny počas celého dňa a venovať sa ľahkej až stredne ťažkej fyzickej aktivite. Môže to byť tak jednoduché, ako ísť na prechádzku, cvičiť s ľahkou váhou alebo sa len pretiahnuť.

Dalším užitočným tipom, ktorý som zistil, je pravidelné sledovanie svojej hmotnosti. Pri srdcovom zlyhávaní môže hromadenie tekutín spôsobiť rýchle zvýšenie hmotnosti, preto je dôležité sledovať to. Každé ráno sa vážim a ak vidím náhly nárast, viem, že musím prijať opatrenia, napríklad znížiť príjem tekutín alebo zvýšiť dávky diuretík.

Nakoniec, veľmi odporúčam viesť otvorený a úprimný dialóg so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Dbám na to, aby som sa zúčastňoval na všetkých kontrolných vyšetreniach a aby som s lekárom prediskutoval akékoľvek zmeny v mojich príznakoch alebo celkovom zdravotnom stave. Pomohlo mi to udržať si prehľad o mojom stave a vykonať potrebné úpravy plánu liečby.

Na záver chcem povedať, že zvládanie srdcového zlyhávania môže byť náročné, ale so správnym prístupom a určitým odhodlaním je možné zlepšiť celkový zdravotný stav a znížiť závažnosť príznakov. Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu aj ostatným a povzbudzujem všetkých, aby sa aktívne podieľali na svojej starostlivosti.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je to srdcové zlyhanie a ako sa diagnostikuje?

Odpoveď č. 1: Srdcové zlyhanie, známe aj ako kongestívne srdcové zlyhanie (CHF), je stav, pri ktorom srdce nie je schopné prečerpávať do tela dostatok krvi a kyslíka, aby uspokojilo jeho potreby. Zvyčajne ho diagnostikuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prostredníctvom kombinácie fyzikálneho vyšetrenia, preskúmania anamnézy a rôznych diagnostických testov, ako je elektrokardiogram (EKG), echokardiogram alebo röntgenové vyšetrenie hrudníka.

Otázka č. 2: Aké sú bežné príznaky srdcového zlyhania?

Odpoveď č. 2: Medzi najčastejšie príznaky srdcového zlyhania patrí únava, dýchavičnosť, rýchle priberanie na váhe, opuchy nôh, členkov a chodidiel, častý kašeľ alebo sipot a rýchly alebo nepravidelný srdcový tep. Je dôležité poznamenať, že tieto príznaky sa môžu vyvíjať pomaly v priebehu času a nemusia byť prítomné u každého jedinca.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby srdcového zlyhania?

Odpoveď č. 3: Liečba srdcového zlyhania závisí od príčiny ochorenia a závažnosti príznakov. Bežné možnosti liečby môžu zahŕňať zmenu životného štýlu, napríklad dodržiavanie zdravej stravy pre srdce a pravidelné cvičenie, lieky, napríklad diuretiká na zníženie hromadenia tekutín alebo betablokátory na zlepšenie funkcie srdca, alebo lekárske zákroky, napríklad kardiostimulátor alebo transplantáciu srdca v závažných prípadoch. Liečbu srdcového zlyhania zvyčajne riadi poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a môže zahŕňať kombináciu prístupov, ktoré pomáhajú zvládnuť stav a zlepšiť celkový zdravotný stav.Zdroje použité v článku: