ADHD a maskovanie: Je to symptóm alebo mechanizmus zvládania?

ADHD a maskovanie: Je to symptóm alebo mechanizmus zvládania? Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývinové ochorenie charakterizované nepozornosťou, impulzívnosťou a hyperaktivitou. Hoci sa bežne diagnostikuje v detstve, ADHD môže pretrvávať aj v dospelosti, ovplyvňovať každodenný život a spôsobovať významné poruchy. Jedným z aspektov ADHD, ktorý je menej známy, je pojem “maskovanie”. Maskovanie sa vzťahuje…
Read more