Kontrola symptómov ošípaných: Príručka na identifikáciu a liečbu bežných ochorení ošípaných

Kontrola symptómov ošípaných: Príručka na identifikáciu a liečbu bežných chorôb ošípaných Ošípané sú odolné zvieratá, ale sú náchylné na rôzne choroby, ktoré môžu ovplyvniť ich zdravie a pohodu. Schopnosť včas identifikovať a liečiť tieto ochorenia je rozhodujúca pre udržanie zdravia a produktivity vašich ošípaných. V tejto časti vám ponúkame komplexného sprievodcu niektorými najčastejšími príznakmi, príčinami…
Read more