Kontrola symptómov ošípaných: Príručka na identifikáciu a liečbu bežných ochorení ošípaných

Kontrola symptómov ošípaných: Príručka na identifikáciu a liečbu bežných chorôb ošípaných

Ošípané sú odolné zvieratá, ale sú náchylné na rôzne choroby, ktoré môžu ovplyvniť ich zdravie a pohodu. Schopnosť včas identifikovať a liečiť tieto ochorenia je rozhodujúca pre udržanie zdravia a produktivity vašich ošípaných. V tejto časti vám ponúkame komplexného sprievodcu niektorými najčastejšími príznakmi, príčinami a možnosťami liečby chorôb ošípaných.

Bežné choroby ošípaných

Reprodukčný a respiračný syndróm ošípaných (PRRS)

PRRS je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré postihuje ošípané všetkých vekových kategórií a spôsobuje zlyhanie reprodukcie u chovných zvierat a respiračné príznaky u rastúcich ošípaných. Vírus sa šíri priamym kontaktom s infikovanými ošípanými alebo kontaminovanými materiálmi, ako aj vzduchom.

Príznaky:

 • Znížená plodnosť u chovných ošípaných
 • Potraty a pôrody mŕtvych zvierat
 • Respiračné príznaky, ako je kašeľ a výtok z nosa u rastúcich ošípaných

Liečba:

 • PRRS sa nedá vyliečiť, preto sa liečba zameriava na zmiernenie príznakov a zabránenie šíreniu vírusu.
 • Vakcinácia je najúčinnejšou metódou prevencie.
 • Na zvládnutie sekundárnych bakteriálnych infekcií sa môžu predpísať antibiotiká.

Dyzentéria ošípaných (SD)

Dyzentéria ošípaných je bakteriálne ochorenie, ktoré postihuje tráviaci systém ošípaných a spôsobuje hnačku a dehydratáciu. Ochorenie sa šíri kontaminovaným krmivom, vodou alebo vybavením.

Príznaky:

 • Vodnatá hnačka
 • Krv vo výkaloch
 • Dehydratácia
 • Strata hmotnosti

Liečba:

 • Na liečbu dyzentérie ošípaných sa bežne používajú antibiotiká ako tiamulín alebo linkomycín.
 • Dôležité je aj dodržiavanie správnej hygieny a opatrení biologickej bezpečnosti, aby sa zabránilo šíreniu choroby.

Atrofická rinitída

Atrofická rinitída je bakteriálna infekcia, ktorá postihuje nosové priechody ošípaných a spôsobuje opuch a atrofiu nosových tkanív. Choroba sa šíri prostredníctvom kontaminovanej podstielky alebo zariadenia.

Príznaky:

 • Opuch a výtok z nosových ciest
 • Kýchanie
 • Atrofia nosových tkanív

Liečba:

 • Na liečbu atrofickej rinitídy sa bežne používajú antibiotiká, napríklad oxytetracyklín.
 • V závažných prípadoch môže byť potrebná aj chirurgická korekcia nosových priechodov.

Záverečné myšlienky

Pochopením príznakov, príčin a možností liečby týchto bežných ochorení ošípaných môžete pomôcť udržať vaše ošípané zdravé a zabrániť šíreniu chorôb na vašej farme. Pravidelné veterinárne prehliadky, dobré opatrenia biologickej bezpečnosti a správne postupy riadenia sú kľúčovými prvkami pri udržiavaní zdravia vašich ošípaných. Ak máte podozrenie, že vaše ošípané sú choré, ihneď sa obráťte na svojho veterinárneho lekára, ktorý stanoví správnu diagnózu a plán liečby.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Ako chovateľ ošípaných považujem tieto informácie za mimoriadne užitočné. Rád by som sa podelil o niektoré vlastné tipy a triky, ktoré sa mi osvedčili pri prevencii a liečbe chorôb ošípaných na mojej farme.

Po prvé, veľmi odporúčam investovať do dobrých opatrení biologickej bezpečnosti, ako je pravidelná dezinfekcia všetkého vybavenia, kŕmnych žľabov a priestorov na ustajnenie. Tiež dodržiavam prísny návštevný protokol a na svoju farmu púšťam len nevyhnutný personál.

Okrem toho dbám na to, aby som svojim ošípaným poskytoval vyváženú stravu a dostatočný prísun vody na udržanie ich silného imunitného systému. Dávam tiež pozor na ich správanie a vzhľad, a ak si všimnem niečo nezvyčajné, neváham zavolať svojho veterinára.

Pokiaľ ide o liečbu, zistil som, že najlepšie mi funguje kombinácia antibiotík a probiotík. Antibiotiká pomáhajú bojovať s infekciou, zatiaľ čo probiotiká pomáhajú obnoviť prirodzenú rovnováhu črevných baktérií.

Nakoniec dbám na dodržiavanie odporúčanej ochrannej lehoty pre všetky lieky a liečebné postupy používané na mojich ošípaných, aby som zabezpečil, že ich mäso je bezpečné pre ľudskú spotrebu.

Dúfam, že tieto tipy budú užitočné aj pre ostatných chovateľov ošípaných. Veľa šťastia a spokojný chov ošípaných!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú prvé príznaky PRRS u ošípaných?

Odpoveď č. 1: Medzi skoré príznaky PRRS u ošípaných môže patriť znížená plodnosť u chovných ošípaných, potraty a pôrody mŕtvych zvierat a respiračné príznaky, ako je kašeľ a výtok z nosa u rastúcich ošípaných. Je dôležité, aby ste svoje ošípané pravidelne sledovali a v prípade podozrenia na PRRS alebo akýkoľvek iný zdravotný problém kontaktovali svojho veterinárneho lekára.

Otázka č. 2: Ako sa šíri dyzentéria ošípaných?

Odpoveď č. 2: Dyzentéria ošípaných sa šíri prostredníctvom kontaminovaného krmiva, vody alebo zariadenia. Dobré hygienické opatrenia a opatrenia biologickej bezpečnosti, ako napríklad pravidelné čistenie a dezinfekcia všetkého vybavenia a kŕmidiel, môžu pomôcť zabrániť šíreniu choroby.

Otázka č. 3: Aký je najlepší spôsob liečby atrofickej rinitídy u ošípaných?

Odpoveď č. 3: Na liečbu atrofickej rinitídy u ošípaných sa bežne používajú antibiotiká, ako napríklad oxytetracyklín. V závažných prípadoch môže byť potrebná aj chirurgická korekcia nosových priechodov. Šíreniu ochorenia môže pomôcť zabrániť aj dodržiavanie správnej hygieny a opatrení biologickej bezpečnosti na vašej farme. Ak máte podozrenie, že vaše ošípané majú atrofickú rinitídu alebo akýkoľvek iný zdravotný problém, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára, ktorý stanoví správnu diagnózu a plán liečby.

Zdroje použité v článku: