Úzkosť ako príznak: bežné stavy, ktoré za ňou môžu byť

Úzkosť ako symptóm: bežné stavy, ktoré by za ňou mohli byť

Úzkosť je normálna ľudská emócia, ktorú v určitom okamihu svojho života zažíva každý. Ak je však úzkosť nadmerná, pretrvávajúca a ovplyvňuje každodenné fungovanie, môže byť príznakom základného zdravotného stavu. Pochopenie základnej príčiny úzkosti je nevyhnutné na hľadanie správnej liečby a účinné zvládanie príznakov.

Čo je to úzkosť?

Úzkosť je pocit nepokoja, napríklad obáv alebo strachu, ktorý môže byť od mierneho až po silný. Fyziologicky úzkosť spúšťa v tele reakciu “bojuj alebo utekaj”, uvoľňuje stresové hormóny, ako sú adrenalín a kortizol, a zvyšuje srdcovú frekvenciu a krvný tlak.

Bežné stavy, ktoré môžu byť príčinou úzkosti

 • Generalizovaná úzkostná porucha (GAD): GAD je chronický stav charakterizovaný nadmernými a pretrvávajúcimi obavami a úzkosťou z rôznych životných udalostí a činností. Ľudia s GAD majú problém kontrolovať svoje obavy a pociťujú fyzické príznaky, ako sú únava, svalové napätie a bolesti hlavy.

 • Panická porucha: Panická porucha je typ úzkostnej poruchy charakterizovanej opakujúcimi sa záchvatmi paniky, ktoré sa môžu vyskytnúť nečakane alebo ako reakcia na určité spúšťače, napríklad preplnené miesta alebo určité fóbie. Záchvaty paniky spôsobujú príznaky ako bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, potenie a zrýchlený tep.

 • Sociálna úzkostná porucha: Sociálna úzkostná porucha je charakterizovaná intenzívnym strachom z toho, že vás ostatní budú v spoločenských alebo výkonnostných situáciách hodnotiť alebo posudzovať negatívne. Ľudia so sociálnou úzkostnou poruchou sa môžu vyhýbať spoločenským situáciám alebo ich znášať so silnou úzkosťou a fyzickými príznakmi, ako je potenie, trasenie alebo červenanie.

 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD): Posttraumatická stresová porucha je stav, ktorý vzniká po prežití traumatizujúcej udalosti, ako je prírodná katastrofa, útok alebo vojenský konflikt, alebo po tom, čo ste boli jej svedkom. U ľudí s PTSD sa môžu vyskytovať opakujúce sa nepríjemné spomienky, nočné mory, vyhýbavé správanie a nadmerná ostražitosť, ktoré môžu spôsobovať úzkosť a ďalšie príznaky.

 • Depresia: Depresia je porucha nálady charakterizovaná pretrvávajúcimi pocitmi smútku, beznádeje a straty záujmu o činnosti. Depresia môže spôsobovať aj úzkosť, najmä vo forme obáv alebo prežívania budúcnosti.

 • Fyzické zdravotné podmienky: Chronické telesné zdravotné ťažkosti, ako sú ochorenia srdca, cukrovka alebo problémy so štítnou žľazou, môžu spôsobiť alebo zhoršiť úzkosť. Okrem toho niektoré lieky a látky, ako napríklad kofeín, môžu mať vedľajšie účinky, ktoré zahŕňajú úzkosť.

Možnosti liečby úzkosti

Liečba úzkosti závisí od príčiny a môže zahŕňať:

 • Psychoterapia: Psychoterapia, známa aj ako terapia rozhovorom, môže jednotlivcom pomôcť pochopiť a zvládnuť ich úzkosť. Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a expozičná terapia sú dve na dôkazoch založené formy psychoterapie, ktoré môžu byť účinné pri liečbe úzkostných porúch.

 • Lieky: Lieky proti úzkosti, ako sú benzodiazepíny a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), môžu pomôcť znížiť príznaky úzkosti. Tieto lieky by sa však mali používať len pod dohľadom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pretože môžu mať vedľajšie účinky a nie sú vhodné pre každého.

 • Zmeny životného štýlu: Zmeny životného štýlu, ako napríklad cvičenie, relaxačné techniky a zdravé spánkové návyky, môžu pomôcť zvládnuť príznaky úzkosti.

 • Doplnkové terapie: Pri zvládaní príznakov úzkosti môžu byť nápomocné aj doplnkové terapie, ako napríklad všímavosť, hlboké dýchanie alebo akupunktúra.

Je dôležité poznamenať, že zotavenie z úzkosti je možné a včasné vyhľadanie liečby môže mať významný vplyv na zvládnutie príznakov a zlepšenie kvality života. Ak pociťujete pretrvávajúcu úzkosť, je dôležité porozprávať sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby určil príčinu.

Na záver možno povedať, že úzkosť môže byť príznakom rôznych základných ochorení a pre účinnú liečbu je nevyhnutné identifikovať hlavnú príčinu. Ak bojujete s úzkosťou, nezabudnite, že nie ste sami a že je k dispozícii niekoľko zdrojov, ktoré vám pomôžu. Porozprávajte sa so svojím lekárom, hľadajte podporu u priateľov a rodiny a zapojte sa do aktivít sebaobsluhy, ktoré vám môžu pomôcť zvládnuť príznaky. So správnou podporou je možné prekonať úzkosť a zlepšiť kvalitu života.

Názor od čitatela

Ahojte všetci! Chcela som sa podeliť o niekoľko tipov, ktoré mi pomohli zvládnuť vlastnú úzkosť. Viem, aké to môže byť zdrvujúce, ale so správnymi nástrojmi a podporou je možné cítiť sa lepšie.

V prvom rade je dôležité pochopiť, že skúsenosti s úzkosťou sú u každého človeka jedinečné, takže to, čo funguje u jedného, nemusí fungovať u druhého. Medzi všeobecné tipy, ktoré mi pomohli, však patrí napr:

 • Pravidelné cvičenie: Je dokázané, že fyzická aktivita pomáha zmierniť príznaky úzkosti. Aj krátka prechádzka vonku môže výrazne zmeniť to, ako sa cítim.

 • Hlboké dýchanie: Vždy, keď začnem pociťovať úzkosť, snažím sa sústrediť na svoje dýchanie a pomaly, zhlboka dýchať. To mi pomáha upokojiť sa a vrátiť sa do uvoľnenejšieho stavu.

 • Vedomie: To mi umožnilo vyvinúť si zdravšie mechanizmy zvládania a zmierniť príznaky úzkosti. Pomohlo mi to lepšie si uvedomiť svoje myšlienky a emócie.

 • Pohovoriť sa s niekým: Rozhovor s niekým o tom, čo cítim, mi veľmi pomohol, či už je to dôveryhodný priateľ, člen rodiny alebo terapeut. Niekedy mi len verbalizácia mojich myšlienok a pocitov pomôže lepšie ich spracovať a cítiť sa menej preťažená.

 • Dostatok spánku: Keď nemám dostatok spánku, moje príznaky sa zhoršujú.

Dúfam, že tieto tipy budú pre niektorých z vás užitočné! Nezabudnite, že je v poriadku, ak nie ste v poriadku, a nie je hanba vyhľadať pomoc pri úzkosti. Ak sa cítite preťažení, neváhajte sa obrátiť na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo odborníka na duševné zdravie, aby vám poskytol podporu. Dávajte na seba pozor!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Je normálne pociťovať úzkosť?

Odpoveď č. 1: Áno, z času na čas je normálne pociťovať úzkosť. V skutočnosti je úzkosť prirodzenou reakciou na stres a v určitých situáciách môže byť dokonca užitočná, napríklad keď potrebujete byť ostražití a sústredení. Keď sa však úzkosť stane trvalou a zasahuje do každodenných činností, môže to svedčiť o základnom ochorení a je dôležité vyhľadať liečbu.

Otázka č. 2: Aké sú niektoré bežné základné ochorenia, ktoré môžu spôsobovať úzkosť?

Odpoveď č. 2: Existuje niekoľko základných zdravotných a duševných stavov, ktoré môžu spôsobovať úzkosť, okrem iného: generalizovaná úzkostná porucha (GAD), panická porucha, sociálna úzkostná porucha, špecifické fóbie, depresia, posttraumatická stresová porucha (PTSD), poruchy štítnej žľazy, ochorenia srdca, problémy s dýchaním a zneužívanie návykových látok. Je dôležité poradiť sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby určil príčinu vašej úzkosti a vypracoval vhodný plán liečby.

Otázka č. 3: Aké sú niektoré účinné spôsoby liečby úzkosti?

Odpoveď č. 3: Existuje niekoľko účinných spôsobov liečby úzkosti, okrem iného: terapia, lieky, zmena životného štýlu a postupy sebaobsluhy. Typ liečby, ktorý je pre vás najlepší, bude závisieť od príčiny vašej úzkosti a závažnosti vašich príznakov. Medzi bežné terapeutické prístupy k úzkosti patrí kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a expozičná terapia. Medzi lieky bežne používané na liečbu úzkosti patria selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) a benzodiazepíny. Zmenu životného štýlu, ako je pravidelné cvičenie, zdravé stravovanie a dostatok spánku, môžu tiež pomôcť znížiť príznaky úzkosti. Okrem toho môže pri zvládaní úzkosti pomôcť aj praktizovanie starostlivosti o seba, ako je napríklad všímavosť a relaxačné techniky. Je dôležité spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste určili najlepší plán liečby pre vás.

Zdroje použité v článku: