Úzkosť vs. porucha so somatickými príznakmi: Pochopenie rozdielov

Úzkosť vs. porucha so somatickými príznakmi: Pochopenie rozdielov

Úzkosť a porucha so somatickými príznakmi sú duševné poruchy, ktoré zahŕňajú fyzické príznaky, ale majú niekoľko kľúčových rozdielov. Pochopenie rozdielov medzi týmito dvoma stavmi môže jednotlivcom pomôcť získať vhodnú diagnózu a liečbu.

Úzkosť

Úzkosť je bežný emocionálny stav, ktorý niekedy v živote zažíva väčšina ľudí. Je to prirodzená reakcia na stres alebo nebezpečenstvo a charakterizuje ju pocit obáv, nervozity alebo strachu.

Medzi bežné príznaky úzkosti patria:

 • Rýchly tep srdca
 • Potenie
 • Nevoľnosť alebo žalúdočná nevoľnosť
 • dýchavičnosť
 • závraty alebo točenie hlavy
 • Trasenie alebo chvenie
 • Bolesť alebo napätie v hrudníku

Úzkosť môže byť spôsobená rôznymi faktormi vrátane genetiky, životných udalostí a osobnostných vlastností. Môže byť aj vedľajším účinkom niektorých zdravotných stavov alebo liekov.

Medzi možnosti liečby úzkosti patrí terapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a expozičná terapia, ako aj lieky, napríklad selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) a benzodiazepíny.

Porucha so somatickými príznakmi

Porucha so somatickými príznakmi (SSD) je duševný stav, pri ktorom jedinec pociťuje fyzické príznaky, ktoré sú neprimerané k akémukoľvek základnému zdravotnému stavu. Príznaky môžu byť závažné a môžu zasahovať do každodenného života.

Medzi bežné príznaky SSD patria:

 • Chronická bolesť
 • Únava
 • dýchavičnosť
 • Bolesť alebo napätie v hrudníku
 • bolesti hlavy
 • závraty alebo točenie hlavy

Presná príčina SSD nie je známa, ale predpokladá sa, že súvisí s psychologickými, biologickými a environmentálnymi faktormi.

Liečba SSD často zahŕňa kombináciu terapie, napríklad kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT), a liekov, napríklad antidepresív a liekov proti bolesti.

Hlavné rozdiely

Hoci úzkosť aj SSD zahŕňajú fyzické príznaky, medzi týmito dvoma stavmi existujú niektoré kľúčové rozdiely.

Úzkosť je zvyčajne reakciou na konkrétny stresor alebo udalosť, zatiaľ čo SSD zahŕňa pretrvávajúce fyzické príznaky, ktoré nie sú dostatočne vysvetlené žiadnym základným zdravotným stavom.

Úzkosť zvyčajne ustúpi po pominutí stresora alebo po liečbe, zatiaľ čo SSD môže pretrvávať dlho, dokonca aj po vylúčení zdravotných ťažkostí.

Na záver možno povedať, že pochopenie rozdielov medzi úzkosťou a SSD môže jednotlivcom pomôcť pri stanovení vhodnej diagnózy a liečby. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky úzkosti alebo SSD, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Sám som bojoval s úzkosťou aj SSD a môžem potvrdiť, aké dôležité je pochopiť rozdiely medzi týmito dvoma stavmi. Zistil som, že pri zvládaní príznakov úzkosti mi mimoriadne pomohla meditácia všímavosti. Praktizovanie všímavosti mi pomáha zostať prítomný v danom okamihu a nenechať sa unášať obavami alebo strachom. Pomohlo mi to tiež lepšie si uvedomiť svoje fyzické pocity, čo mi zasa pomohlo lepšie pochopiť a zvládnuť príznaky SSD. Odporúčam každému, kto bojuje s úzkosťou alebo SSD, aby vyskúšal meditáciu všímavosti. Na internete je k dispozícii množstvo zdrojov, ako sú napríklad meditácie pod vedením a cvičenia všímavosti, takže je to skvelý východiskový bod. Okrem toho som zistil, že vedenie denníka je užitočným nástrojom na sledovanie mojich príznakov a monitorovanie pokroku. Zapisovanie mojich myšlienok a pocitov spolu s akýmikoľvek fyzickými príznakmi, ktoré som pociťoval, mi pomohlo lepšie pochopiť môj stav a umožnilo mi efektívnejšie komunikovať s mojím lekárom. Celkovo som presvedčený, že kombinácia terapie, liekov a postupov sebaobsluhy, ako sú meditácie všímavosti a písanie denníka, môže byť neuveriteľne prospešná pri zvládaní úzkosti a SSD.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aký je hlavný rozdiel medzi úzkosťou a somatickou symptomatickou poruchou?

Odpoveď č. 1: Hlavný rozdiel medzi úzkosťou a poruchou so somatickými príznakmi spočíva v tom, že úzkosť je prirodzená reakcia na stres alebo nebezpečenstvo, charakterizovaná pocitmi obáv, nervozity alebo strachu, zatiaľ čo porucha so somatickými príznakmi zahŕňa pretrvávajúce fyzické príznaky, ktoré nie sú primerane vysvetlené žiadnym základným zdravotným stavom. Úzkosť zvyčajne ustúpi po pominutí stresora alebo po liečbe, zatiaľ čo SSD môže pretrvávať dlhý čas, a to aj po vylúčení zdravotného stavu.

Otázka č. 2: Aké sú niektoré bežné príznaky somatickej symptómovej poruchy?

Odpoveď č. 2: Medzi bežné príznaky poruchy somatických príznakov patria chronická bolesť, únava, dýchavičnosť, bolesť alebo tlak na hrudníku, bolesti hlavy a závraty alebo točenie hlavy. Tieto príznaky môžu byť závažné a môžu zasahovať do každodenného života.

Otázka č. 3: Aké sú niektoré účinné spôsoby liečby somatickej symptómovej poruchy?

Odpoveď č. 3: Účinná liečba poruchy so somatickými príznakmi často zahŕňa kombináciu terapie, napríklad kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT), a liekov, napríklad antidepresív a liekov proti bolesti. Cieľom liečby je pomôcť jednotlivcom zvládnuť ich fyzické príznaky a zlepšiť celkovú kvalitu života. Je dôležité, aby jednotlivci so SSD úzko spolupracovali so svojím odborníkom na duševné zdravie na vypracovaní individuálneho plánu liečby, ktorý zodpovedá ich špecifickým potrebám a cieľom.Zdroje použité v článku: