Vertigo a Covid: existuje súvislosť?

Vertigo a COVID: existuje súvislosť?

Vertigo je bežný zdravotný stav charakterizovaný falošným pocitom točenia alebo pohybu okolitého prostredia. Je častým príznakom rôznych základných ochorení vrátane porúch vnútorného ucha, poranenia hlavy alebo neurologických ochorení.

V poslednom čase sa zvýšili obavy týkajúce sa možnej súvislosti medzi závratmi a COVID-19. V tomto článku sa budeme zaoberať možnou súvislosťou medzi týmito dvoma stavmi vrátane súčasných dôkazov a potenciálnych mechanizmov tejto súvislosti.

COVID-19 a závraty

Pandémia COVID-19 viedla k výraznému nárastu počtu ľudí, ktorí hlásia príznaky závratov. V niektorých prípadoch boli závrate hlásené ako jediný alebo jeden z prvých príznakov infekcie COVID-19.

Hoci presný mechanizmus tejto súvislosti ešte nie je známy, existuje niekoľko teórií. Podľa jednej z nich môže vírus priamo ovplyvňovať vnútorné ucho, spôsobovať jeho poškodenie a viesť k závratom. Ďalšou teóriou je, že zápal a imunitná reakcia spôsobené vírusom môžu viesť k závratom.

Okrem toho sa u niektorých ľudí s vírusom COVID-19 môžu vyskytnúť neurologické príznaky vrátane závratov v dôsledku zápalu a poškodenia nervového systému.

Diagnostika a liečba

Ak máte príznaky závratu, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, aby sa určila príčina. Váš lekár môže vykonať fyzikálne vyšetrenie a nariadiť zobrazovacie testy, ako je napríklad magnetická rezonancia alebo počítačová tomografia, aby vylúčil základné ochorenia.

Liečba závratov sa bude líšiť v závislosti od príčiny. V niektorých prípadoch môže liečba zahŕňať lieky na zmiernenie príznakov, napríklad lieky proti nevoľnosti alebo lieky na zlepšenie rovnováhy. V iných prípadoch sa môže odporučiť fyzikálna terapia alebo iné formy rehabilitácie na zlepšenie rovnováhy a zmiernenie príznakov.

Ak je závrat spôsobený COVID-19, liečba sa zameria na zvládnutie základnej infekcie a zníženie príznakov. To môže zahŕňať antivírusové lieky alebo iné liečebné postupy na zvládnutie príznakov, ako sú horúčka a bolesti tela.

Na záver možno konštatovať, že existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že závraty môžu byť potenciálnym príznakom COVID-19. Presný mechanizmus tejto súvislosti však zatiaľ nie je známy a je potrebný ďalší výskum. Ak sa u vás vyskytnú príznaky závratu, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, aby sa určila základná príčina a poskytla vhodná liečba.

Názor od čitatela

Ahoj všetci! Chcel som sa prihlásiť a podeliť sa o svoje skúsenosti so závratmi a COVID-19. Minulý rok mi diagnostikovali COVID-19 a jedným z mojich príznakov boli silné závraty. Bol som úplne zaskočený, pretože som nikdy predtým nič podobné nezažil. Po určitom výskume a rozhovore s mojím lekárom som sa však dozvedel, že ide o pomerne častý príznak COVID-19.

Jedna vec, ktorá mi skutočne pomohla zvládnuť závraty, bolo cvičenie na zlepšenie rovnováhy. Našiel som kanál na YouTube, kde boli skvelé cvičenia, a dal som si záležať na tom, aby som ich robil každý deň. Pomohlo mi to nielen pri závratoch, ale aj pri pocite väčšej istoty pri pohybe a menšej závrate.

Ďalším užitočným tipom bolo vyhýbať sa náhlym pohybom, najmä pri vstávaní zo sedu alebo z ľahu. To môže spôsobiť náhly posun vnútorného ucha, ktorý môže vyvolať príznaky závrate. Namiesto toho som sa neponáhľal a robil pomalé, kontrolované pohyby.

Napokon som zistil, že pre zvládnutie závratov je rozhodujúce, aby som zostal hydratovaný. Dehydratácia môže spôsobiť závraty a zhoršiť príznaky závratov, preto som sa snažil piť veľa vody počas celého dňa.

Dúfam, že tieto tipy pomôžu niektorým z vás, ktorí máte problémy so závratmi v dôsledku COVID-19. Len nezabudnite, že pred začatím akýchkoľvek nových cvičení alebo možností liečby sa vždy poraďte so svojím lekárom. Zostaňte zdraví!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Môže byť závrat príznakom COVID-19?

Odpoveď č. 1: Áno, závraty môžu byť príznakom COVID-19. Podľa nedávnych štúdií sa v niektorých prípadoch hlásila závrativosť ako jeden z príznakov infekcie COVID-19. Presný mechanizmus tejto súvislosti zatiaľ nie je známy, ale existuje niekoľko teórií vrátane priameho vplyvu na vnútorné ucho, zápalu a imunitnej reakcie spôsobenej vírusom alebo neurologických príznakov vyplývajúcich zo zápalu a poškodenia nervového systému.

Otázka č. 2: Čo mám robiť, ak pociťujem príznaky závratu?

Odpoveď č. 2: Ak máte príznaky závrate, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc. Váš lekár môže vykonať fyzikálne vyšetrenie a nariadiť zobrazovacie testy, ako je napríklad magnetická rezonancia alebo počítačová tomografia, aby vylúčil základné ochorenia. Liečba závratov sa bude líšiť v závislosti od príčiny a môže zahŕňať lieky, fyzikálnu terapiu alebo rehabilitáciu na zlepšenie rovnováhy a zmiernenie príznakov. Ak je závrat spôsobený COVID-19, liečba sa zameria na zvládnutie základnej infekcie a zmiernenie príznakov.

Otázka č. 3: Existujú nejaké tipy na samoliečbu pri zvládaní príznakov závratov?

Odpoveď č. 3: Áno, existuje niekoľko tipov na sebaobsluhu, ktoré môžu byť užitočné pri zvládaní príznakov závrate. Môžu zahŕňať cvičenia na zlepšenie rovnováhy, vyhýbanie sa náhlym pohybom, udržiavanie hydratácie a užívanie liekov na zmiernenie príznakov, ktoré vám predpísal lekár. Dôležité je tiež vyhýbať sa činnostiam, ktoré môžu vyvolať príznaky závrate, ako je napríklad čítanie v pohybujúcom sa vozidle, a podľa potreby si robiť prestávky a odpočívať. Nezabudnite sa vždy poradiť so svojím lekárom pred začatím akýchkoľvek nových techník sebaobsluhy alebo možností liečby.

Zdroje použité v článku: