Wilmsov nádor: Poznanie včasných varovných príznakov

Wilmsov nádor: Včasné varovné príznaky

Wilmsov nádor je zriedkavý typ rakoviny obličiek, ktorý postihuje deti, zvyčajne mladšie ako 5 rokov. Včasné odhalenie tohto ochorenia je rozhodujúce pre úspešnú liečbu a uzdravenie.

Čo je Wilmsov nádor?

Wilmsov nádor je typ rakoviny, ktorý postihuje obličky. Je pomenovaný podľa Dr. Maxa Wilmsa, ktorý toto ochorenie prvýkrát opísal v roku 1899. Nádor sa zvyčajne vyvíja v jednej obličke, ale v zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť v oboch obličkách.

Príznaky Wilmsovho nádoru

Nižšie sú uvedené bežné včasné varovné príznaky Wilmsovho nádoru:

 • Opuch brucha alebo hrčka
 • Bolesť v boku alebo v dolnej časti chrbta
 • Krv v moči
 • Vysoký krvný tlak
 • Strata chuti do jedla
 • Horúčka
 • Strata hmotnosti

Príčiny Wilmsovho nádoru

Presná príčina Wilmsovho nádoru nie je známa, ale predpokladá sa, že vzniká z abnormálnych buniek vo vyvíjajúcej sa obličke. Existujú určité dôkazy, ktoré naznačujú, že pri vzniku Wilmsovho nádoru môžu zohrávať úlohu genetické mutácie.

Diagnostika Wilmsovho nádoru

Ak sa u vášho dieťaťa vyskytuje niektorý z vyššie uvedených príznakov, je dôležité, aby ste ihneď navštívili lekára. Na diagnostiku Wilmsovho nádoru sa môžu použiť nasledujúce testy:

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • Krvný test
 • Rozbor moču
 • Ultrazvuk
 • CT vyšetrenie
 • Biopsia

Možnosti liečby Wilmsovho nádoru

Liečba Wilmsovho nádoru závisí od viacerých faktorov vrátane veľkosti a umiestnenia nádoru, štádia rakoviny a celkového zdravotného stavu dieťaťa. Nižšie sú uvedené bežné spôsoby liečby Wilmsovho nádoru:

 • Chirurgický zákrok: Nádor sa odstráni chirurgicky spolu s časťou zdravého tkaniva obličky, ktoré ho obklopuje.
 • Chemoterapia: Na usmrtenie rakovinových buniek sa používajú lieky.
 • Rádioterapia: Na usmrtenie rakovinových buniek sa používajú vysokoenergetické lúče žiarenia.

Prognóza Wilmsovho nádoru

Pri včasnom odhalení a správnej liečbe je prognóza detí s Wilmsovým nádorom vo všeobecnosti dobrá. Päťročné prežívanie detí s Wilmsovým nádorom je viac ako 90 %.

Je dôležité si uvedomiť, že situácia každého dieťaťa je jedinečná a plán liečby by mal byť prediskutovaný s lekárom dieťaťa.

Na záver možno povedať, že Wilmsov nádor je zriedkavý typ rakoviny obličiek, ktorý postihuje deti. Včasné odhalenie a správna liečba sú rozhodujúce pre úspešný výsledok. Ak vaše dieťa pociťuje niektorý z uvedených príznakov, je dôležité, aby ste ihneď navštívili lekára.

Názor od čitatela

Ako pravidelná čitateľka by som rada pridala svoje vlastné skúsenosti a tipy pre tých, ktorí môžu so svojím dieťaťom čeliť Wilmsovmu nádoru. V prvom rade je dôležité mať silný podporný systém. Ten môže mať podobu rodiny, priateľov alebo podpornej skupiny pre rodičov detí s rakovinou. Mať niekoho, o koho sa môžete oprieť počas tohto ťažkého obdobia, môže mať veľký význam.

Po druhé, zostaňte informovaní a vzdelaní o stave a možnostiach liečby. Pomôže vám to robiť informované rozhodnutia s lekárom vášho dieťaťa a budete mať pocit, že máte situáciu viac pod kontrolou.

Po tretie, starajte sa o seba a o duševnú a emocionálnu pohodu svojho dieťaťa. Je dôležité zachovať si pozitívny pohľad na vec a poskytnúť dieťaťu pocit normálnosti, a to aj počas liečby. To môže znamenať naplánovanie zábavných aktivít a pokračovanie v pravidelných zvyklostiach, ako je to len možné.

Nakoniec, neváhajte sa obrátiť na pomoc a zdroje. Mnohé nemocnice majú k dispozícii sociálnych pracovníkov a podporné skupiny pre rodiny, ktoré čelia rakovine v detstve. Využívajte tieto zdroje a nebojte sa požiadať o pomoc iných.

Celkovo je to náročná cesta, ale so správnou starostlivosťou a podporou sa vaše dieťa môže úplne zotaviť. Posielame lásku a silu všetkým rodinám, ktoré čelia Wilmsovmu nádoru.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je Wilmsov nádor?

Odpoveď č. 1: Wilmsov nádor je typ rakoviny obličiek, ktorý postihuje predovšetkým deti, zvyčajne mladšie ako 5 rokov. Je pomenovaný podľa Dr. Maxa Wilmsa, ktorý toto ochorenie prvýkrát opísal v roku 1899. Nádor sa zvyčajne vyvíja v jednej obličke, ale v zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť v oboch obličkách.

Otázka č. 2: Aké sú bežné príznaky Wilmsovho nádoru?

Odpoveď č. 2: Medzi bežné včasné varovné príznaky Wilmsovho nádoru patrí opuch brucha alebo hrčka, bolesť v boku alebo v dolnej časti chrbta, krv v moči, vysoký krvný tlak, strata chuti do jedla, horúčka a strata hmotnosti. Ak vaše dieťa pociťuje niektorý z týchto príznakov, je dôležité, aby ste ihneď navštívili lekára.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby Wilmsovho nádoru?

Odpoveď č. 3: Liečba Wilmsovho nádoru závisí od viacerých faktorov vrátane veľkosti a umiestnenia nádoru, štádia rakoviny a celkového zdravotného stavu dieťaťa. Medzi bežné spôsoby liečby Wilmsovho nádoru patrí chirurgický zákrok, chemoterapia a rádioterapia. Pri včasnom odhalení a správnej liečbe je prognóza detí s Wilmsovým nádorom vo všeobecnosti dobrá, pričom miera 5-ročného prežitia presahuje 90 %. Je dôležité prediskutovať najlepší plán liečby s lekárom vášho dieťaťa.Zdroje použité v článku: