Zablokovanie srdca: Včasné varovné príznaky a symptómy, ktoré potrebujete poznať

Zablokovanie srdca: Včasné varovné príznaky a symptómy, ktoré potrebujete poznať

Blokáda srdca, známa aj ako ischemická choroba srdca, je stav, pri ktorom sa zúžia alebo zablokujú cievy, ktoré privádzajú krv do srdca, čo vedie k zníženému prietoku kyslíka a živín do srdcového svalu.

Tento stav môže viesť k vážnym zdravotným problémom, ako je srdcový infarkt a angína pectoris, a je dôležité poznať včasné varovné príznaky a symptómy, aby ste v prípade potreby mohli prijať vhodné opatrenia.

Bežné príznaky

 • Bolesť alebo nepríjemné pocity na hrudníku, často opisované ako tlak, napätie, plnosť alebo pálenie
 • Dýchavičnosť, najmä počas fyzickej aktivity
 • Únava alebo slabosť, najmä počas cvičenia
 • Rýchly alebo nepravidelný srdcový tep
 • Závraty alebo točenie hlavy
 • Nevoľnosť
 • Potenie

Rizikové faktory

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku srdcovej blokády, vrátane:

 • Vek (vyšší ako 45 rokov u mužov, vyšší ako 55 rokov u žien)
 • Rodinná anamnéza ochorenia srdca
 • Fajčenie
 • Vysoký krvný tlak
 • Vysoká hladina cholesterolu
 • Fyzická nečinnosť
 • Obezita
 • Cukrovka

Diagnóza

Ak sa u vás vyskytnú príznaky zablokovania srdca, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Lekár môže vykonať fyzikálne vyšetrenie, položiť vám otázky týkajúce sa vašich príznakov a anamnézy a nariadiť diagnostické testy, ako napr:

 • krvné testy na kontrolu hladiny cholesterolu a cukru v krvi
 • elektrokardiogram (EKG) na meranie elektrickej aktivity srdca
 • záťažový test na zmeranie funkcie vášho srdca počas fyzickej aktivity
 • koronárny angiogram, röntgenové vyšetrenie, ktoré používa farbivo na vizualizáciu ciev v srdci

Liečba

Vhodná liečba zablokovania srdca bude závisieť od závažnosti stavu a individuálnej anamnézy a preferencií. Medzi bežné možnosti liečby patria:

 • Zmeny životného štýlu, ako napríklad zavedenie zdravej stravy pre srdce, pravidelné cvičenie, ukončenie fajčenia a zvládanie stresu.
 • Lieky, ako sú aspirín, lieky na zníženie cholesterolu, lieky na zníženie krvného tlaku a lieky na riedenie krvi
 • Lekárske zákroky, ako je angioplastika (zákrok na otvorenie zablokovaných ciev), bypass koronárnej tepny (zákrok na obídenie zablokovanej časti cievy) alebo stentovanie (zavedenie malej kovovej sieťky na udržanie otvorenej cievy)

Je dôležité spolupracovať s lekárom na vypracovaní liečebného plánu, ktorý je pre vás vhodný, a vykonať všetky potrebné zmeny životného štýlu a dodržiavať predpísaný liečebný režim, aby ste pomohli zabrániť ďalšej progresii ochorenia.

Zablokovanie srdca je závažný stav, ktorý môže viesť k srdcovému infarktu a angíne pectoris. Je dôležité uvedomiť si včasné varovné príznaky a symptómy a v prípade, že sa u vás objavia akékoľvek príznaky, okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Správnou diagnostikou a liečbou môžete pomôcť znížiť riziko vážnych zdravotných problémov a zlepšiť celkové zdravie vášho srdca.

Názor od čitatela

Ahoj všetci, práve som si prečítal tento článok a chcel som sa podeliť o svoje vlastné skúsenosti s blokádou srdca. Pred niekoľkými rokmi mi diagnostikovali toto ochorenie a bol to pre mňa skutočný budíček. Urobil som niekoľko zmien v životnom štýle a dokázal som účinne zvládať svoje príznaky.

V prvom rade odporúčam zmeniť životný štýl, aby ste zlepšili zdravie svojho srdca. To môže zahŕňať prijatie zdravej stravy pre srdce, pravidelnú fyzickú aktivitu, skoncovanie s fajčením a zvládanie stresu. Pomohlo mi tiež pravidelné monitorovanie krvného tlaku a sledovanie hladiny cholesterolu.

Okrem týchto zmien životného štýlu užívam každý deň aj nízku dávku aspirínu podľa odporúčania lekára. Dbám aj na to, aby som všetky lieky užíval podľa pokynov a chodil na pravidelné kontroly k lekárovi.

Chcel by som tiež zdôrazniť, že je dôležité, aby ste v prípade príznakov srdcovej blokády okamžite vyhľadali lekársku pomoc. Včasná diagnostika a liečba môžu pomôcť predísť vážnym zdravotným problémom a zlepšiť celkové zdravie vášho srdca.

Nakoniec chcem všetkých povzbudiť, aby zostali informovaní a vzdelaní v oblasti srdcovej blokády. Prečítajte si o najnovšom výskume a pokrokoch v možnostiach liečby a porozprávajte sa so svojím lekárom o všetkých obavách alebo otázkach, ktoré máte. Spoločne môžeme pracovať na zlepšení zdravia srdca a znížení rizika srdcových ochorení.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je to blokáda srdca?

Odpoveď č. 1: Blokáda srdca, známa aj ako ischemická choroba srdca, je stav, pri ktorom dochádza k zúženiu alebo zablokovaniu koronárnych tepien, ktoré zásobujú krvou srdcový sval. To môže viesť k zníženiu prietoku krvi do srdca a zvýšiť riziko srdcového infarktu alebo mozgovej príhody. Najčastejšou príčinou upchatia srdca je nahromadenie plaku vo vencovitých tepnách, ktoré môže byť spôsobené faktormi, ako je vysoká hladina cholesterolu, fajčenie a vysoký krvný tlak.

Otázka č. 2: Aké sú včasné varovné príznaky a symptómy zablokovania srdca?

Odpoveď č. 2: Medzi včasné varovné príznaky a symptómy zablokovania srdca môžu patriť bolesť alebo nepríjemné pocity na hrudníku, dýchavičnosť, búšenie srdca, závraty, únava a bolesť ruky alebo čeľuste. Je však dôležité si uvedomiť, že nie všetci ľudia s blokádou srdca pociťujú tieto príznaky. V niektorých prípadoch môže byť blokáda srdca bezpríznaková a možno ju zistiť len prostredníctvom lekárskeho vyšetrenia.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby zablokovania srdca?

Odpoveď č. 3: Možnosti liečby blokády srdca sa môžu líšiť v závislosti od závažnosti blokády a prítomnosti akýchkoľvek základných zdravotných ťažkostí. Medzi bežné možnosti liečby patria zmeny životného štýlu, ako je prijatie zdravej stravy pre srdce, pravidelná fyzická aktivita, ukončenie fajčenia a zvládanie stresu. Môžu sa predpísať aj lieky, ako je aspirín, lieky na zníženie cholesterolu a lieky na zníženie krvného tlaku. V závažnejších prípadoch môžu byť potrebné zákroky, ako je angioplastika alebo bypass. Je dôležité, aby ste v spolupráci s lekárom určili najlepší spôsob liečby pre vaše konkrétne potreby a okolnosti.

Zdroje použité v článku: