Príznaky záchvatu paniky: Ako ich rozpoznať a zvládnuť?

Symptómy záchvatu paniky: Ako ich rozpoznať a zvládnuť?

Záchvaty paniky môžu byť vyčerpávajúcim a desivým zážitkom, ale so správnymi nástrojmi ich možno účinne zvládnuť a liečiť. Tu sú bežné príznaky, príčiny a možnosti liečby záchvatov paniky.

Príznaky záchvatu paniky

Príznaky záchvatu paniky sa môžu u jednotlivých ľudí líšiť, ale existujú niektoré spoločné príznaky, na ktoré si treba dávať pozor.

 • Bolesť na hrudi alebo nepríjemné pocity
 • Rýchly tlkot srdca alebo búšenie srdca
 • Dýchavičnosť alebo pocit dusenia
 • Pocity dusenia
 • Potenie, chvenie alebo trasenie
 • Nevoľnosť alebo brušné ťažkosti
 • závraty, točenie hlavy alebo mdloby
 • Necitlivosť alebo mravčenie v tvári, rukách alebo nohách
 • Derealizácia alebo depersonalizácia
 • Strach zo straty kontroly alebo “zbláznenia sa”
 • Strach zo smrti

Príčiny záchvatov paniky

Záchvaty paniky môžu byť vyvolané viacerými rôznymi faktormi vrátane:

 • Genetika: Niektorí ľudia sú náchylnejší na záchvaty úzkosti a paniky kvôli svojej rodinnej anamnéze.

 • Stresujúce faktory prostredia: Traumatické udalosti, vysoká úroveň stresu alebo veľké životné zmeny môžu vyvolať záchvaty paniky.

 • Užívanie návykových látok: Alkohol a drogy môžu u niektorých ľudí vyvolať záchvaty paniky.

 • Zdravotné ťažkosti: Niektoré zdravotné ťažkosti, ako napríklad problémy so srdcom alebo poruchy štítnej žľazy, môžu spôsobiť záchvaty paniky.

 • Psychické stavy: Ľudia s úzkostnými poruchami, depresiou alebo posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) majú vyššiu pravdepodobnosť výskytu záchvatov paniky.

Možnosti liečby záchvatov paniky

Ak zažívate záchvaty paniky, je k dispozícii niekoľko účinných spôsobov liečby.

Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT)

CBT je typ terapie, ktorá sa zameriava na zmenu negatívnych vzorcov myslenia a správania. Táto terapia vám môže pomôcť naučiť sa zvládať záchvaty paniky a znížiť ich frekvenciu.

Lieky

Existuje niekoľko typov liekov, ktoré môžu pomôcť zvládnuť záchvaty paniky, vrátane:

 • Lieky proti úzkosti, ako sú benzodiazepíny, môžu pomôcť znížiť príznaky paniky.

 • Antidepresíva, napríklad selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), môžu byť tiež účinné pri liečbe záchvatov paniky.

 • Beta-blokátory môžu pomôcť kontrolovať rýchly tlkot srdca, tras a potenie spojené so záchvatmi paniky.

Zmeny životného štýlu

Určité zmeny životného štýlu môžu tiež pomôcť znížiť frekvenciu a závažnosť záchvatov paniky:

 • Pravidelne cvičte, aby ste znížili stres a zlepšili celkové zdravie.

 • Cvičte relaxačné techniky, napríklad hlboké dýchanie, jogu alebo meditáciu.

 • Vyhnite sa kofeínu a alkoholu, ktoré môžu spúšťať záchvaty paniky.

 • Dostatočne spite, zdravo sa stravujte a zvládajte stres pomocou pozitívnych mechanizmov zvládania.

Ak zažívate záchvaty paniky, je dôležité vyhľadať pomoc u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Správnou liečbou je možné zvládnuť a znížiť frekvenciu a závažnosť záchvatov paniky.

Názor od čitatela

Jako človek, ktorý sám bojoval so záchvatmi paniky, som vám chcel poďakovať za tento informatívny článok. Mám niekoľko tipov a trikov, ktoré som si osvojil na svojej ceste a ktoré by mohli byť užitočné pre ostatných čitateľov:

 1. Praktizujte pravidelne hlboké dýchacie cvičenia, aj keď práve nemáte záchvat paniky. To vám môže pomôcť zachovať pokoj v stresových situáciách a predchádzať záchvatom paniky.

 2. Píšte si denník o svojich záchvatoch paniky a o tom, čo ich spúšťa. To vám môže pomôcť identifikovať vzorce a spúšťače a môže to byť užitočný nástroj aj pre vášho lekára alebo terapeuta.

 3. Pravidelne cvičte, či už chodíte na prechádzky, cvičíte jogu alebo dvíhate činky. Cvičenie môže byť skvelým spôsobom, ako znížiť stres a úzkosť, a môže tiež pomôcť predchádzať záchvatom paniky.

 4. Snažte sa vyhýbať kofeínu a alkoholu, ktoré môžu byť pre niektorých ľudí spúšťačmi. Ak konzumujete kofeín alebo alkohol, snažte sa ich príjem obmedziť a uvedomte si, ako na vás pôsobia.

 5. Obklopte sa podporujúcimi priateľmi a rodinnými príslušníkmi, ktorí rozumejú tomu, čím prechádzate. Rozprávať sa s niekým o svojich skúsenostiach môže byť neuveriteľne užitočné a mať podporný systém môže mať veľký význam.

Dúfam, že tieto tipy niekomu pomôžu. Nezabudnite, že nie ste sami a so správnou liečbou a podporou môžete záchvaty paniky zvládnuť a zmierniť. Veľa šťastia!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo presne je záchvat paniky?

Odpoveď č. 1: Panický záchvat je náhly a intenzívny pocit strachu alebo úzkosti, ktorý môže trvať niekoľko minút. Počas záchvatu paniky môžete pociťovať fyzické príznaky, ako je búšenie srdca, potenie, chvenie, dýchavičnosť, bolesť na hrudi a pocit dusenia. Môžete pociťovať aj psychické príznaky, ako sú pocity blížiacej sa skazy alebo intenzívne obavy. Záchvaty paniky môžu byť veľmi nepríjemné a môžete mať pocit, že máte infarkt alebo strácate kontrolu.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje záchvaty paniky?

Odpoveď č. 2: Presné príčiny záchvatov paniky nie sú dobre známe, ale predpokladá sa, že súvisia s kombináciou genetických, environmentálnych a psychologických faktorov. Medzi bežné spúšťače záchvatov paniky patria stres, traumatické udalosti, niektoré lieky a konzumácia kofeínu alebo alkoholu. Ľudia, ktorí majú v rodinnej anamnéze úzkostné alebo panické poruchy, majú tiež vyššiu pravdepodobnosť výskytu záchvatov paniky.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby záchvatov paniky?

Odpoveď č. 3: Existuje niekoľko účinných možností liečby záchvatov paniky vrátane:
Lieky, ako sú benzodiazepíny alebo lieky proti úzkosti, ktoré môžu pomôcť zmierniť príznaky úzkosti a paniky.
Terapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) alebo expozičná terapia, ktorá vám môže pomôcť naučiť sa identifikovať a zvládať myšlienky, pocity a správanie, ktoré prispievajú k záchvatom paniky.
Zmeny životného štýlu, napríklad pravidelné cvičenie, techniky zvládania stresu a vyhýbanie sa spúšťačom, ktoré môžu vyvolávať záchvaty paniky.
Je dôležité spolupracovať s lekárom alebo terapeutom, aby ste určili pre vás najlepší spôsob liečby. V niektorých prípadoch môže byť najúčinnejším spôsobom zvládania záchvatov paniky kombinácia liekov a terapie.

Zdroje použité v článku: