Zradené telo: Pochopenie poruchy so somatickými symptómami (DSM-5)

Zradené telo: Pochopenie poruchy so somatickými symptómami (DSM-5)

Čo je to porucha so somatickými príznakmi?

Porucha somatických symptómov (SSD), známa aj ako syndróm telesného stresu, je duševný stav, ktorý charakterizujú nadmerné a pretrvávajúce myšlienky, pocity a správanie súvisiace s jedným alebo viacerými telesnými symptómami.

Symptómy

Príznaky SSD sa môžu veľmi líšiť, ale zvyčajne zahŕňajú:

 • Neprimerané myšlienky, pocity alebo správanie súvisiace s fyzickými príznakmi, ako napríklad nadmerné obavy alebo strach zo zdravotného stavu
 • nadmerné zameranie sa na fyzické príznaky, a to aj po tom, čo lekárske vyšetrenie vylúčilo závažné ochorenie
 • pretrvávajúce myšlienky, pocity alebo správanie súvisiace s fyzickými príznakmi, a to aj po absolvovaní lekárskej liečby
 • fyzické príznaky, ktoré pretrvávajú dlhší čas, a to aj po absolvovaní lekárskej liečby

Príčiny

Presná príčina SSD zatiaľ nie je známa, ale k vzniku tohto ochorenia môže prispieť niekoľko faktorov vrátane:

 • fyzické alebo sexuálne zneužívanie v minulosti
 • vystavenie stresujúcim životným udalostiam, ako je strata blízkej osoby alebo traumatický zážitok
 • chronická bolesť alebo chronická bolesť v minulosti
 • zdravotné ťažkosti, ako napríklad chronický únavový syndróm alebo fibromyalgia
 • Zneužívanie alebo závislosť od návykových látok
 • úzkostné poruchy alebo poruchy nálady v rodinnej anamnéze

Diagnóza

Diagnostika SSD zvyčajne zahŕňa dôkladné hodnotenie odborníkom na duševné zdravie vrátane anamnézy, fyzického vyšetrenia a psychologického hodnotenia.

DSM-5, najnovšie vydanie Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch, obsahuje nasledujúce kritériá pre diagnózu SSD:

 • Neprimerané a pretrvávajúce myšlienky, pocity, správanie alebo sexuálne dysfunkcie súvisiace s jedným alebo viacerými fyzickými príznakmi
 • Fyzické symptómy spôsobujú výrazné utrpenie alebo zhoršenie každodenného fungovania
 • Príznaky nie sú lepšie vysvetliteľné iným zdravotným stavom alebo sú nadmerné vo vzťahu k zdravotnému stavu
 • Príznaky nie sú spôsobené priamymi účinkami látky alebo všeobecným zdravotným stavom

Liečba

Liečba SSD zvyčajne zahŕňa kombináciu psychologických a medicínskych prístupov vrátane:

 • psychoterapia, ako je kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) alebo psychodynamická terapia
 • lieky, ako sú antidepresíva, lieky proti úzkosti alebo lieky proti bolesti
 • terapie duševného tela, ako je napríklad redukcia stresu založená na vedomí alebo joga
 • Lekárska liečba akýchkoľvek základných zdravotných ťažkostí
 • Zmeny životného štýlu, napríklad cvičenie, relaxačné techniky a zdravá strava

Porucha so somatickými príznakmi je komplexný stav duševného zdravia, ktorý môže spôsobovať značné ťažkosti a zhoršovať každodenné fungovanie. Pri správnej liečbe však mnohí jedinci s SSD môžu zlepšiť kvalitu svojho života a zmierniť svoje príznaky. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojuje s nadmernými alebo pretrvávajúcimi myšlienkami, pocitmi alebo správaním súvisiacimi s telesnými príznakmi, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc.

Názor od čitatela

Wow, toto je skvelý článok! Sám som bojoval s poruchou somatických príznakov a môže to byť naozaj náročné. Ale našiel som niekoľko vecí, ktoré mi pomohli zvládnuť moje príznaky, a chcel som sa o ne podeliť s ostatnými, ktorí by mohli mať problémy.

Po prvé, veľmi odporúčam nájsť si terapeuta, ktorý sa špecializuje na liečbu poruchy somatických príznakov. Môže vám pomôcť spracovať vaše myšlienky a pocity súvisiace s fyzickými príznakmi a môže vám pomôcť vytvoriť stratégie zvládania, ktoré vám budú vyhovovať.

Druhé, zistil som, že cvičenie môže byť neuveriteľne nápomocné pri zmierňovaní mojich príznakov. Či už ide o prechádzky, cvičenie jogy alebo zdvíhanie činiek, aktívna činnosť je pre mňa skvelým spôsobom, ako zvládnuť svoje príznaky a zlepšiť celkovú pohodu.

Po tretie, zistil som, že praktizovanie všímavosti a relaxačných techník mi veľmi pomohlo pri znižovaní úzkosti a stresu v súvislosti s mojimi fyzickými príznakmi. Či už ide o hlboké dýchacie cvičenia, meditáciu alebo jednoducho o čas na relaxáciu a prítomnosť v danom momente, tieto praktiky boli pre mňa záchranou.

Nakoniec by som odporučil osloviť podporné skupiny pre ostatných, ktorí bojujú s poruchou somatických príznakov. Či už ide o online skupiny alebo osobné podporné skupiny, spojenie s ostatnými, ktorí rozumejú tomu, čím prechádzate, môže byť neuveriteľne užitočné a poskytnúť pocit komunity a podpory.

Dúfam, že tento článok bude nápomocný pre ostatných, ktorí bojujú s poruchou somatických príznakov. Je to ťažký stav, ale so správnou podporou a liečbou je možné zvládnuť príznaky a zlepšiť kvalitu života.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo presne je porucha somatických príznakov?

Odpoveď č. 1: Porucha so somatickými príznakmi (SSD) je duševný stav, ktorý sa vyznačuje fyzickými príznakmi, ktoré nie sú plne vysvetliteľné zdravotným stavom alebo zranením. Ľudia s SSD prežívajú výrazný stres, úzkosť a iné negatívne emócie súvisiace s ich fyzickými príznakmi, aj keď samotné príznaky nemusia byť obzvlášť závažné. V niektorých prípadoch môžu byť ľuďom so SSD diagnostikované iné ochorenia, ako napríklad depresia, úzkosť alebo chronická bolesť, ale ich príznaky zostávajú nevysvetlené a naďalej spôsobujú značné ťažkosti.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje poruchu somatických príznakov?

Odpoveď č. 2: Presné príčiny poruchy somatických príznakov nie sú dobre známe, ale predpokladá sa, že sa na nich podieľa kombinácia fyzických, psychologických a sociálnych faktorov. Fyzické faktory môžu zahŕňať anamnézu fyzického alebo sexuálneho zneužívania, chronickú bolesť a iné zdravotné ťažkosti. Psychologické faktory môžu zahŕňať traumu v minulosti, úzkosť, depresiu alebo iné duševné poruchy. Sociálne faktory môžu zahŕňať stres, nedostatok podpory a iné environmentálne faktory.

Otázka č. 3: Aká je liečba poruchy somatických príznakov?

Odpoveď č. 3: Liečba poruchy somatických príznakov zvyčajne zahŕňa kombináciu psychologickej terapie, liekov a zmeny životného štýlu. Psychologická terapia, ako napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) alebo terapia založená na všímavosti, môže ľuďom so SSD pomôcť zvládať ich myšlienky a emócie súvisiace s telesnými príznakmi. Na pomoc pri zvládaní príznakov môžu byť predpísané aj lieky, ako sú antidepresíva a lieky proti úzkosti. Na zlepšenie celkovej pohody a zmiernenie príznakov sa môžu odporučiť aj zmeny životného štýlu, napríklad pravidelné cvičenie a techniky zvládania stresu. Konkrétny plán liečby bude závisieť od individuálneho prípadu a je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby sa určil najlepší prístup pre vaše jedinečné potreby.Zdroje použité v článku: