COVID-19 a podráždenosť: Je to symptóm alebo niečo iné?

COVID-19 a podráždenosť: Je to symptóm alebo niečo iné?

Pandémia COVID-19 ovplyvnila životy ľudí na celom svete. Popri fyzických príznakoch, ako je horúčka, kašeľ a dýchavičnosť, mnohí jednotlivci hlásili aj psychické problémy, ako je úzkosť, depresia a podráždenosť.

Podráždenosť ako príznak COVID-19

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza podráždenosť ako možný príznak COVID-19 spolu s ďalšími bežnými príznakmi, ako sú únava, bolesti svalov a bolesti hlavy. Podráždenosť sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, od ľahkej podráždenosti až po pocit rozrušenia a hnevu.

Je dôležité poznamenať, že nie každý, kto sa nakazí COVID-19, bude pociťovať podráždenosť alebo iné psychické príznaky. U niektorých jedincov sa môžu vyskytnúť len mierne fyzické príznaky, zatiaľ čo u iných sa môžu vyskytnúť závažné príznaky duševného zdravia bez akýchkoľvek fyzických príznakov.

Čo spôsobuje podráždenosť u pacientov s COVID-19?

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu prispieť k podráždenosti u jedincov s COVID-19. Patria medzi ne napr:

  • Stres a úzkosť spôsobené ochorením a s ním spojenou neistotou
  • Poruchy spánku a únava
  • Bolesť a nepohodlie spôsobené fyzickými príznakmi
  • izolácia a osamelosť v dôsledku karantény alebo opatrení na odklon od spoločnosti

Je tiež možné, že samotný vírus môže mať priamy vplyv na mozog a spôsobiť podráždenosť. Na úplné pochopenie vzťahu medzi vírusom COVID-19 a symptómami duševného zdravia je však potrebný ďalší výskum.

Ako zvládnuť podráždenosť u pacientov s COVID-19

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje podráždenosť v dôsledku COVID-19, existuje niekoľko krokov, ktoré možno podniknúť na zvládnutie tohto príznaku:

  • Praktizujte techniky znižovania stresu, ako je hlboké dýchanie, meditácia alebo cvičenie
  • Doprajte si dostatok spánku a dodržiavajte zdravý spánkový režim
  • Snažte sa zostať aktívni a venujte sa fyzickým aktivitám
  • Spojte sa s priateľmi a rodinou virtuálne alebo telefonicky, aby ste bojovali proti pocitom izolácie a osamelosti
  • Zvážte možnosť vyhľadať odbornú podporu u terapeuta alebo poradcu

Je tiež dôležité vyhľadať lekársku pomoc, ak máte príznaky COVID-19 vrátane podráždenosti. Lekár vám môže odporučiť lieky alebo inú liečbu, ktorá vám pomôže zvládnuť príznaky.

Podráždenosť môže byť príznakom COVID-19 spolu s ďalšími príznakmi duševného zdravia, ako je úzkosť a depresia. Aj keď príčiny podráždenosti u pacientov s COVID-19 nie sú úplne objasnené, pravdepodobne je spôsobená kombináciou stresu, únavy, bolesti a izolácie. Ak v dôsledku ochorenia COVID-19 pociťujete podráždenosť, je dôležité vyhľadať pomoc lekára a praktizovať opatrenia sebaobsluhy, ako sú techniky znižovania stresu a spojenie s blízkymi.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Sám som zažíval podráždenosť v dôsledku COVID-19 a našiel som niekoľko stratégií, ktoré mi pomohli.

Jednou z najdôležitejších vecí pre mňa bolo uprednostniť starostlivosť o seba. To zahŕňa zabezpečenie dostatočného spánku, zdravú stravu a fyzickú aktivitu, aj keď je to len krátka prechádzka okolo bloku. Zistil som tiež, že praktizovanie meditácie všímavosti, hoci len 10 minút denne, mi pomáha zvládať stres a znížiť pocity podráždenosti.

Ďalším tipom, ktorý mi pomohol, je zostať v kontakte s priateľmi a rodinou, aj keby to malo byť len virtuálne. Mať sociálnu podporu mi pomohlo cítiť sa v tomto období menej izolovaný a osamelý.

Nakoniec chcem zdôrazniť, že je dôležité vyhľadať odbornú pomoc, ak pociťujete závažné príznaky. Neváhajte a obráťte sa na terapeuta alebo poradcu, ktorý vám môže poskytnúť podporu a poradenstvo.

Dúfam, že tieto tipy budú užitočné pre ostatných, ktorí zažívajú podráždenosť v dôsledku COVID-19. Nezabudnite byť k sebe láskaví a vyhľadajte podporu od iných, a to tak profesionálnu, ako aj osobnú.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Je podráždenosť bežným príznakom COVID-19?

Odpoveď č. 1: Podráždenosť môže byť bežným príznakom COVID-19 spolu s ďalšími príznakmi duševného zdravia, ako je úzkosť a depresia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa podráždenosť môže prejavovať rôznymi spôsobmi, od ľahkej podráždenosti až po pocit rozrušenia a hnevu. Je však dôležité poznamenať, že nie každý, kto sa nakazí COVID-19, bude pociťovať podráždenosť alebo iné príznaky duševného zdravia.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje podráždenosť u pacientov s COVID-19?

Odpoveď č. 2: Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu prispieť k podráždenosti u jedincov s COVID-19, vrátane stresu a úzkosti spôsobených ochorením a s ním spojenou neistotou, poruchami spánku a únavou, bolesťou a nepohodlím z fyzických príznakov a izoláciou a osamelosťou v dôsledku karantény alebo opatrení na odstránenie sociálneho kontaktu. Je tiež možné, že samotný vírus môže mať priamy vplyv na mozog a spôsobovať podráždenosť, ale na úplné pochopenie vzťahu medzi vírusom COVID-19 a psychickými symptómami je potrebný ďalší výskum.

Otázka č. 3: Ako môžem zvládnuť podráždenosť, ak mám COVID-19?

Odpoveď č. 3: Ak pociťujete podráždenosť v dôsledku COVID-19, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na zvládnutie tohto príznaku. Patrí medzi ne praktizovanie techník znižovania stresu, ako je hlboké dýchanie, meditácia alebo cvičenie, dostatok spánku a dodržiavanie zdravého spánkového režimu, udržiavanie aktivity a zapojenie sa do fyzických aktivít, virtuálne alebo telefonické spojenie s priateľmi a rodinou a vyhľadanie odbornej podpory terapeuta alebo poradcu. Okrem toho je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, ak sa u vás prejavia príznaky COVID-19 vrátane podráždenosti, pretože lekár vám môže odporučiť lieky alebo inú liečbu, ktorá vám pomôže zvládnuť príznaky.

Zdroje použité v článku: