Kontrola príznakov Covid: Ako rozpoznať príznaky

Kontrola príznakov Covid: Ako rozpoznať príznaky

Pandémia COVID-19 zmenila svet, ako ho poznáme, a naďalej ovplyvňuje komunity na celom svete. Včasná identifikácia príznakov je kľúčová pre prevenciu šírenia vírusu a hľadanie vhodnej liečby. Nasleduje komplexný návod, ako identifikovať príznaky a symptómy COVID-19.

Bežné príznaky COVID-19

Najčastejšie príznaky COVID-19 sú:

 • Horúčka (≥ 38 °C alebo 100,4 °F)
 • Suchý kašeľ
 • Únava
 • Dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním
 • Bolesti svalov alebo tela
 • Bolesť hrdla
 • Bolesť hlavy
 • Zimnica alebo stuhnutosť
 • Nevoľnosť alebo vracanie
 • Zápcha alebo výtok z nosa
 • Hnačka

Je dôležité poznamenať, že nie každý, kto má COVID-19, bude mať všetky tieto príznaky a niektorí jedinci môžu mať príznaky, ktoré nie sú uvedené vyššie. Okrem toho sa príznaky môžu objaviť 2 až 14 dní po vystavení vírusu.

Závažné príznaky COVID-19

V závažných prípadoch môže vírus COVID-19 viesť k závažným respiračným ochoreniam, ako je zápal pľúc a syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS). Medzi závažné príznaky COVID-19 patria:

 • Vysoká horúčka (≥39 °C alebo 102,2 °F)
 • Pretrvávajúca bolesť alebo tlak v hrudníku
 • Zmätenosť alebo neschopnosť sa prebudiť
 • Zmodranie pier alebo tváre

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto závažných príznakov, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Bezpečnostné opatrenia, ktoré treba prijať

Je veľmi dôležité prijať preventívne opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu COVID-19, vrátane:

 • nosenie masky na verejných miestach
 • Pravidelné umývanie rúk vodou a mydlom po dobu najmenej 20 sekúnd
 • Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s chorými osobami
 • zakrývanie si úst a nosa vreckovkou alebo lakťom pri kašľaní alebo kýchaní
 • Čistenie a dezinfekcia predmetov a povrchov, ktorých sa často dotýkate

COVID-19 je vysoko nákazlivý vírus, ktorý môže spôsobiť závažné respiračné ochorenie. Včasná identifikácia príznakov je rozhodujúca pre prevenciu šírenia vírusu a vyhľadanie vhodnej liečby. Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek príznaky vírusu COVID-19, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Prijatím potrebných preventívnych opatrení a pravidelným monitorovaním svojho zdravotného stavu môžete pomôcť udržať seba a svoju komunitu v bezpečí.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Riadim sa tu uvedenými pokynmi a naozaj mi to pomohlo zostať informovaný a uvedomovať si príznaky COVID-19. Chcel som sa podeliť o niekoľko tipov, ktoré sa mi osvedčili:

 1. Pravidelne si sledujte teplotu. Zistil som, že používanie digitálneho teplomera tento proces urýchľuje a zjednodušuje.
 2. Pite veľa vody, aby ste zostali hydratovaní. To pomáha posilniť váš imunitný systém a môže tiež zmierniť akékoľvek sucho v hrdle.
 3. Dostatočne odpočívajte a cvičte. Pravidelné cvičenie môže zvýšiť vašu energetickú hladinu a pomôcť vám lepšie spať, čo vám zase môže pomôcť zostať v strehu pri akýchkoľvek príznakoch.
 4. Vyhýbajte sa veľkým zhromaždeniam a preplneným miestam. Zistil som, že zdržiavanie sa mimo rušných oblastí výrazne znížilo riziko expozície.
 5. Buďte informovaný a aktualizovaný o najnovších informáciách a usmerneniach z dôveryhodných zdrojov, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).

Dúfam, že tieto tipy budú užitočné aj pre ostatných. Dodržiavaním pokynov uvedených v tomto článku a prijatím niekoľkých ďalších opatrení verím, že všetci môžeme zostať zdraví a ochrániť seba a naše komunity pred vírusom.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú najčastejšie príznaky COVID-19?

Odpoveď č. 1: Najčastejšie príznaky COVID-19 sú:

Horúčka (≥38 °C alebo 100,4 °F)
Suchý kašeľ
Únava
Dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním
Bolesti svalov alebo tela
Bolesť hrdla
Bolesť hlavy
Zimnica alebo stuhnutosť
nevoľnosť alebo vracanie
Zápcha alebo výtok z nosa
Hnačka

Je dôležité poznamenať, že nie každý, kto má COVID-19, bude mať všetky tieto príznaky a niektorí jedinci môžu mať príznaky, ktoré nie sú uvedené vyššie. Okrem toho sa príznaky môžu objaviť 2 až 14 dní po vystavení vírusu.

Otázka č. 2: Čo mám robiť, ak mám podozrenie, že mám COVID-19?

Odpoveď č. 2: Ak máte podozrenie, že máte COVID-19, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Mali by ste:

Obráťte sa na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vám poradí, ako ďalej postupovať a aké sú možnosti testovania.
Sami sa izolujte, aby ste zabránili šíreniu vírusu na iné osoby.
Postupujte podľa pokynov uvedených v tomto článku, aby ste sledovali svoje príznaky a prijali všetky potrebné preventívne opatrenia.

Otázka č. 3: Aké preventívne opatrenia môžem prijať, aby som zabránil/a šíreniu vírusu COVID-19?

Odpoveď č. 3: Na zabránenie šíreniu vírusu COVID-19 je nevyhnutné prijať preventívne opatrenia, vrátane:

nosenie masky na verejných miestach
Pravidelné umývanie rúk vodou a mydlom po dobu aspoň 20 sekúnd
Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s chorými osobami
zakrývanie si úst a nosa vreckovkou alebo lakťom pri kašľaní alebo kýchaní
Čistenie a dezinfekcia predmetov a povrchov, ktorých sa často dotýkate.

Dodržiavaním týchto preventívnych opatrení môžete výrazne znížiť riziko vystavenia sa vírusu COVID-19 a pomôcť zabrániť jeho šíreniu na ostatných.Zdroje použité v článku: