Kúzla mdloby: Je to príznak Covidu alebo niečo iné?

Mdloby: Je to príznak Covidu alebo niečoho iného?

Mdloby, známe aj ako synkopa, sú bežným zdravotným stavom, ktorý môže byť spôsobený rôznymi faktormi. Nastáva vtedy, keď človek nakrátko stratí vedomie a upadne v dôsledku zníženia prietoku krvi do mozgu. Hoci mdloby môžu byť príznakom Covid-19, nie sú častým príznakom a do úvahy prichádza mnoho ďalších možných príčin.

Čo spôsobuje mdloby?

Existuje mnoho potenciálnych príčin mdlob, vrátane:

  • Dehydratácia
  • Nízka hladina cukru v krvi
  • Anémia
  • Srdcové ťažkosti
  • neurologické ochorenia
  • Psychologické faktory, ako je úzkosť alebo strach
  • Lieky alebo užívanie drog

Covid-19 a mdloby

Mdloby boli hlásené ako zriedkavý príznak Covidu-19, ale nie je dobre známe, prečo k nim dochádza. Niektoré možné vysvetlenia zahŕňajú:

  • Hypoxia alebo nedostatok kyslíka v dôsledku toho, že vírus ovplyvňuje pľúca a schopnosť dýchať
  • Zvýšenie zápalu alebo cytokínov, ktoré môžu ovplyvniť prietok krvi
  • reakcia na vírus, napríklad imunitná reakcia, ktorá spôsobuje pokles krvného tlaku

Je dôležité poznamenať, že mdloby nie sú bežným príznakom Covid-19 a nemali by byť jediným faktorom používaným na diagnostikovanie vírusu. S vírusom Covid-19 sa častejšie spájajú iné príznaky, ako je horúčka, kašeľ a dýchavičnosť.

Diagnostika a liečba mdloby

Ak sa u vás vyskytli mdloby, je dôležité navštíviť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti kvôli správnej diagnóze. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa vás pravdepodobne opýta na vašu anamnézu a vykoná fyzikálne vyšetrenie, ako aj všetky potrebné testy, napríklad elektrokardiogram (EKG) alebo krvné testy.

Liečba mdloby bude závisieť od príčiny. V niektorých prípadoch môže na zabránenie ďalším mdlobám stačiť jednoduché odstránenie príčiny, napríklad pitie väčšieho množstva vody alebo pravidelnejšie stravovanie. V iných prípadoch môžu byť potrebné lieky alebo liečba na odstránenie základného zdravotného stavu.

Mdloby môžu mať rôzne príčiny vrátane Covid-19, ale nie sú bežným príznakom vírusu. Ak sa u vás vyskytli mdloby, je dôležité navštíviť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý stanoví správnu diagnózu a plán liečby. Pri správnom prístupe je väčšina ľudí schopná zabrániť ďalším epizódam mdlob a zvládnuť akékoľvek základné zdravotné ťažkosti.

Názor od čitatela

Ako človek, ktorý v minulosti zažil mdloby, sa určite môžem stotožniť s témou tohto článku. Zistil som, že pri predchádzaní mdlobám mi veľmi pomohlo, keď som zostal hydratovaný a vyhýbal sa spúšťačom, ako je napríklad príliš rýchle vstávanie. Okrem toho som začal mať pri sebe vždy cukríky pre prípad, že by mi náhle klesla hladina cukru v krvi. Dôležité je tiež sledovať všetky potenciálne spúšťače a informovať o nich svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pretože to môže výrazne pomôcť pri hľadaní základnej príčiny mdlob. V mojom prípade sa ukázalo, že ide o kombináciu nízkeho krvného tlaku a dehydratácie. Pravidelné kontroly u môjho lekára a sledovanie príjmu tekutín priniesli veľký rozdiel. Dúfam, že tieto informácie pomôžu ostatným pri zvládaní ich mdlob.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Je mdloba bežným príznakom Covid-19?

Odpoveď č. 1: Nie, mdloby nie sú častým príznakom lieku Covid-19. Hoci bola hlásená ako zriedkavý príznak vírusu, nie je dobre známe, prečo k nemu dochádza, a iné príznaky, ako je horúčka, kašeľ a dýchavičnosť, sú častejšie spojené s liekom Covid-19. Ak ste zažili mdloby a máte obavy z Covidu-19, je dôležité vyhľadať lekára.

Otázka č. 2: Aké sú možné príčiny mdloby?

Odpoveď č. 2: Existuje mnoho potenciálnych príčin mdlob, vrátane dehydratácie, nízkej hladiny cukru v krvi, anémie, ochorení srdca, neurologických ochorení, psychologických faktorov, ako je úzkosť alebo strach, a liekov alebo užívania drog. Je dôležité navštíviť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby stanovil správnu diagnózu, pretože základná príčina mdloby určí vhodnú liečbu.

Otázka č. 3: Ako môžem predchádzať mdlobám?

Odpoveď č. 3: Neexistuje univerzálna odpoveď na prevenciu mdlob, pretože základná príčina určí najlepší prístup. Niektoré kroky, ktoré môžu pomôcť, však zahŕňajú udržiavanie hydratácie, vyhýbanie sa spúšťačom, ako je napríklad príliš rýchle vstávanie, sledovanie hladiny cukru v krvi a vyhľadanie lekárskej starostlivosti v prípade akýchkoľvek základných zdravotných ťažkostí. Okrem toho môže byť pri predchádzaní budúcim mdlobám a pri určovaní správnej diagnózy nápomocné aj vedenie záznamov o mdlobách a potenciálnych spúšťačoch.Zdroje použité v článku: