Kontrolný zoznam príznakov cievnej mozgovej príhody: Ako rozpoznať varovné príznaky mŕtvice a reagovať na ne?

Kontrolný zoznam príznakov mozgovej príhody: Ako rozpoznať varovné príznaky mozgovej príhody a reagovať na ne

Cievna mozgová príhoda je celosvetovo hlavnou príčinou úmrtí a invalidity, preto je dôležité poznať varovné príznaky a v prípade ich výskytu rýchlo reagovať. Tu je kontrolný zoznam príznakov mozgovej príhody, ktorý vám pomôže identifikovať varovné príznaky mozgovej príhody a reagovať na ne.

Čo je mozgová príhoda?

Cievna mozgová príhoda je naliehavý zdravotný stav, ktorý nastane, keď sa preruší prietok krvi do mozgu, a to buď zablokovaním, alebo krvácaním. Tento nedostatok kyslíka a živín v mozgu môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo smrť, ak sa rýchlo nelieči.

Varovné príznaky mozgovej príhody

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje niektorý z nasledujúcich príznakov, môže to byť príznakom mozgovej príhody a mali by ste okamžite zavolať záchrannú službu:

 • náhla necitlivosť alebo slabosť tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela
 • náhla zmätenosť, problémy s rečou alebo porozumením
 • Náhle problémy s videním na jedno alebo obe oči
 • Náhle problémy s chôdzou, závraty, strata rovnováhy alebo koordinácie
 • Náhla silná bolesť hlavy bez známej príčiny

Je dôležité zapamätať si skratku F.A.S.T, ktorá pomôže rozpoznať mozgovú príhodu:

 • Fpoklesnutie srdca (ace drooping)
 • Arm slabosť
 • Sťažkosti s rečou
 • Tať zavolať 911

Reakcia na mŕtvicu

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky mozgovej príhody, je dôležité reagovať rýchlo:

 • Okamžite volajte 911
 • Zachovajte pokoj a požiadajte osobu, aby si ľahla
 • Ak je osoba pri vedomí, nedovoľte jej, aby sa hýbala alebo sa pokúšala chodiť
 • Počkajte na príchod záchrannej zdravotnej služby

Prevencia

Existuje niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste znížili riziko vzniku mozgovej príhody:

 • Liečte chronické ochorenia, ako je vysoký krvný tlak, cukrovka a vysoká hladina cholesterolu.
 • Pravidelne cvičte a dodržiavajte zdravú stravu
 • Nefajčite a obmedzte konzumáciu alkoholu
 • kontrolujte úroveň stresu
 • Pravidelne sa podrobujte preventívnym prehliadkam a monitorujte si krvný tlak.

Poznanie varovných príznakov mŕtvice a rýchla reakcia na ne môžu výrazne zlepšiť šance na zotavenie. Dodržiavaním kontrolného zoznamu príznakov mŕtvice a prijatím opatrení na prevenciu mŕtvice môžete pomôcť chrániť seba a svojich blízkych. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky mŕtvice, okamžite volajte záchrannú službu.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Ako človek, ktorý osobne zažil mozgovú príhodu, by som sa rád podelil o vlastné tipy a triky, ktoré mi pomohli pri zotavovaní.

V prvom rade je dôležité vedieť, že každá mozgová príhoda je iná a proces zotavovania sa môže veľmi líšiť. Jedna vec, ktorá mi však pomohla, je zostať aktívny a zúčastňovať sa na fyzikálnej terapii. Na začiatku to môže byť ťažké, ale je dôležité pokračovať v pohybe a posúvať sa, aby ste znovu získali silu a pohyblivosť. Pomohlo mi aj to, že som sa pridal k podpornej skupine pre ľudí, ktorí prežili mozgovú príhodu. Nielenže mi to poskytlo pocit spolupatričnosti, ale mohol som sa učiť zo skúseností iných a získať nové tipy a triky na tejto ceste.

Pokiaľ ide o stravu, zistil som, že zaradenie väčšieho množstva ovocia a zeleniny do jedál mi pomohlo zlepšiť celkový zdravotný stav. Dbal som aj na obmedzenie príjmu soli, pretože vysoké množstvo sodíka môže zvýšiť krvný tlak a zvýšiť riziko ďalšej mozgovej príhody.

Nakoniec sa nebojte obrátiť na svojho lekára alebo odborníka, ak máte akékoľvek obavy alebo otázky. Môžu vám poskytnúť cenné rady a zdroje, ktoré vám pomôžu pri zotavovaní.

Dúfam, že vám tieto tipy pomôžu, a želám všetkým, ktorí prežili mozgovú príhodu, rýchle a úspešné zotavenie. Pokračujte v dobrej práci!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú prvé varovné príznaky mozgovej príhody?

Odpoveď č. 1: Medzi včasné varovné príznaky cievnej mozgovej príhody patrí náhle znecitlivenie alebo slabosť tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela, náhla zmätenosť, problémy s rečou alebo porozumením, náhle problémy s videním na jedno alebo obe oči, náhle problémy s chôdzou, závraty, strata rovnováhy alebo koordinácie a náhle silné bolesti hlavy bez známej príčiny. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje niektorý z týchto príznakov, je dôležité okamžite zavolať záchrannú službu.

Otázka č. 2: Ako môžem zabrániť mozgovej príhode?

Odpoveď č. 2: Existuje niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste znížili riziko vzniku mozgovej príhody: zvládnite chronické ochorenia, ako je vysoký krvný tlak, cukrovka a vysoká hladina cholesterolu; pravidelne cvičte a dodržiavajte zdravú stravu; nefajčite a obmedzte konzumáciu alkoholu; kontrolujte hladinu stresu; absolvujte pravidelné prehliadky a monitorovanie krvného tlaku.

Otázka č. 3: Čo mám robiť, ak si myslím, že ja alebo niekto iný prežíva mŕtvicu?

Odpoveď č. 3: Ak si myslíte, že vy alebo niekto iný prežíva mozgovú príhodu, je dôležité reagovať rýchlo: okamžite zavolajte záchrannú službu, zachovajte pokoj a nechajte osobu ležať, a ak je pri vedomí, nedovoľte jej, aby sa hýbala alebo sa pokúšala chodiť. Počkajte na príchod záchrannej zdravotnej služby a postupujte podľa jej pokynov. Je dôležité si uvedomiť, že pri liečbe mozgovej príhody je rozhodujúci čas, takže čím rýchlejšie sa vám dostane lekárskej pomoci, tým je väčšia šanca na úspešné zotavenie.

Zdroje použité v článku: