Skórovanie kontrolného zoznamu symptómov pre deti: Príručka pre rodičov a opatrovateľov

Skórovanie kontrolného zoznamu pediatrických symptómov: Príručka pre rodičov a opatrovateľov

Ako rodič alebo opatrovateľ si musíte byť vedomí akýchkoľvek zmien v správaní a fyzickom zdraví vášho dieťaťa. Kontrolný zoznam pediatrických symptómov (PSC) je nástroj, ktorý vám môže pomôcť identifikovať akékoľvek potenciálne problémy a usmerniť vás pri hľadaní vhodného lekárskeho ošetrenia.

Čo je Kontrolný zoznam pediatrických symptómov?

PSC je dotazník určený na skríning behaviorálnych a emocionálnych problémov u detí. Je to dotazník, ktorý si rodičia a opatrovatelia môžu vyplniť sami a jeho vyplnenie trvá približne 10 – 15 minút. PSC sa pýta na správanie a emócie dieťaťa za posledný mesiac a hodnotí ich na stupnici od 0 do 3, pričom 0 znamená “nie je to pravda” a 3 “veľmi často alebo často je to pravda”.

Ako sa PSC hodnotí?

Každej otázke v PSC sa priradí skóre na základe odpovede rodiča alebo opatrovateľa. Skóre sa potom sčítajú a určia celkové skóre dieťaťa. Vysoké skóre naznačuje, že dieťa môže mať problémy so správaním alebo emóciami a môže mať prospech z ďalšieho hodnotenia odborníkom na duševné zdravie.

Nižšie sú uvedené skóre pre jednotlivé odpovede v PSC:

 • 0: Nie je to pravda
 • 1: do určitej miery alebo niekedy pravdivé
 • 2: veľmi pravdivé alebo často pravdivé
 • 3: Veľmi alebo často pravdivé

Aké sú bežné symptómy hodnotené pomocou PSC?

PSC hodnotí rôzne príznaky vrátane:

 • Agresivita a hnev
 • Úzkosť a nervozita
 • problémy s pozornosťou
 • depresia a smútok
 • stiahnutie a izolácia
 • Hyperaktivita a impulzívnosť
 • Nepozornosť voči osobnej hygiene
 • Problémy so spánkom
 • Somatické ťažkosti

Aký význam má vysoké skóre v PSC?

Vysoké skóre v PSC môže naznačovať, že vaše dieťa má problémy so správaním alebo emóciami, ktoré je potrebné riešiť. Je však dôležité mať na pamäti, že PSC je len skríningový a nie diagnostický nástroj. Ak vaše dieťa dosiahne v PSC vysoké skóre, odporúča sa vyhľadať ďalšie hodnotenie odborníkom na duševné zdravie.

Kontrolný zoznam detských symptómov je užitočný nástroj pre rodičov a opatrovateľov na identifikáciu akýchkoľvek potenciálnych problémov so správaním alebo emóciami u detí. Skórovanie PSC je jednoduché a pomôže vám určiť, či vaše dieťa môže mať prospech z ďalšieho hodnotenia odborníkom na duševné zdravie. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa správania alebo emócií vášho dieťaťa, určite ich prediskutujte so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Názor od čitatela

Jako pravidelný čitateľ vašich článkov som sa chcel podeliť o vlastné tipy a triky na bodovanie Detského kontrolného zoznamu symptómov. Tento nástroj používam už niekoľko rokov na monitorovanie správania vlastných detí a považujem ho za mimoriadne užitočný.

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré treba mať na pamäti pri hodnotení PSC, je byť úprimný a presný vo svojich odpovediach. Môže byť lákavé bagatelizovať alebo ignorovať niektoré príznaky, ale to môže mať za následok nesprávne hodnotenie a premárnenú príležitosť poskytnúť dieťaťu pomoc, ktorú potrebuje.

Ďalším užitočným tipom je sledovať skóre vášho dieťaťa v priebehu času. To vám môže pomôcť vidieť akékoľvek vzorce alebo zmeny v jeho správaní a emóciách a môže vám to tiež pomôcť viesť informovanejšiu diskusiu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o akýchkoľvek obavách, ktoré môžete mať.

Nakoniec je dôležité si uvedomiť, že PSC je len skríningový nástroj a nie diagnostický nástroj. Ak vaše dieťa dosiahne vysoké skóre v PSC, nemusí to nevyhnutne znamenať, že má poruchu správania alebo emócií. Stále je však dobré vyhľadať ďalšie hodnotenie u odborníka na duševné zdravie, aby sa zistilo, či existuje skrytý problém, ktorý je potrebné riešiť.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú užitočné pre ostatných čitateľov, ktorí používajú kontrolný zoznam detských symptómov. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo obavy, neváhajte sa obrátiť na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je to kontrolný zoznam pediatrických symptómov (PSC)?

Odpoveď č. 1: PSC je dotazník určený na skríning behaviorálnych a emocionálnych problémov u detí. Je to dotazník, ktorý si rodičia a opatrovatelia môžu vyplniť sami a jeho vyplnenie trvá približne 10-15 minút. PSC kladie otázky o správaní a emóciách dieťaťa za posledný mesiac a hodnotí ich na stupnici od 0 do 3, pričom 0 znamená “nie je to pravda” a 3 “veľmi často alebo často je to pravda”.

Otázka č. 2: Ako sa PSC hodnotí?

Odpoveď č. 2: Každej otázke v PSC sa priradí skóre na základe odpovede rodiča alebo opatrovateľa. Skóre sa potom sčítajú a určia celkové skóre dieťaťa. Vysoké skóre naznačuje, že dieťa môže mať problémy so správaním alebo emóciami a môže mať prospech z ďalšieho hodnotenia odborníkom na duševné zdravie. Nasledujúce skóre sú pre každú odpoveď v PSC: 0: nie je pravda, 1: do určitej miery alebo niekedy je pravda, 2: veľmi je pravda alebo často je pravda, 3: veľmi je pravda alebo často je pravda.

Otázka č. 3: Aký význam má vysoké skóre v PSC?

Odpoveď č. 3: Vysoké skóre v PSC môže naznačovať, že vaše dieťa má problémy so správaním alebo emóciami, ktoré je potrebné riešiť. Je však dôležité mať na pamäti, že PSC je len skríningový a nie diagnostický nástroj. Ak vaše dieťa dosiahne v PSC vysoké skóre, odporúča sa vyhľadať ďalšie vyšetrenie u odborníka na duševné zdravie. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa správania alebo emócií vášho dieťaťa, určite ich prediskutujte s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Zdroje použité v článku: