Kontrolný zoznam symptómov Y-BOCS: Komplexný sprievodca pre pochopenie OCD

Kontrolný zoznam symptómov Y-BOCS: Komplexný sprievodca pre pochopenie OCD

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) je duševné ochorenie, ktoré charakterizujú vtieravé a pretrvávajúce myšlienky alebo nutkania (obsesie) a opakujúce sa správanie alebo psychické úkony (kompulzie). Je to vyčerpávajúci stav, ktorý postihuje milióny ľudí na celom svete a môže zasahovať do každodenného života a fungovania človeka.

Na presnú diagnostiku a posúdenie závažnosti OCD odborníci na duševné zdravie často používajú kontrolný zoznam príznakov Yale-Brownovej obsedantno-kompulzívnej škály (Y-BOCS). V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je kontrolný zoznam príznakov Y-BOCS, jeho zložkami, ako sa používa a ako môže pomôcť ľuďom s OCD.

Čo je kontrolný zoznam symptómov Y-BOCS?

Kontrolný zoznam príznakov Y-BOCS je 10-položkový dotazník, ktorý sa používa na posúdenie závažnosti príznakov OCD. Y-BOCS bol prvýkrát predstavený v roku 1989 a odvtedy sa stal jedným z najpoužívanejších nástrojov na hodnotenie závažnosti OCD. Kontrolný zoznam používajú odborníci v oblasti duševného zdravia na diagnostikovanie OCD a sledovanie priebehu liečby.

Súčasti kontrolného zoznamu symptómov Y-BOCS

Kontrolný zoznam symptómov Y-BOCS pozostáva z dvoch hlavných zložiek: obsesie a kompulzie.

Obsesie

Zložka obsesie kontrolného zoznamu symptómov Y-BOCS meria závažnosť vtieravých myšlienok a nutkania. Hodnotí frekvenciu, obťažnosť a odolnosť obsesií. Komponent obsesií pozostáva z piatich položiek, ktoré zahŕňajú:

  • Kontaminácia: Vtieravé myšlienky o kontaminácii mikróbmi, špinou alebo inými látkami.
  • Poškodzovanie: Vtieravé myšlienky o tom, že spôsobíte škodu sebe alebo iným.
  • Sexuálne/náboženské: Vtieravé myšlienky na sexuálny alebo náboženský obsah, ktorý je neprijateľný alebo odporný.
  • Symetria/usporiadanie: Vtieravé myšlienky o potrebe symetrie alebo poriadku vo svojom okolí.
  • Hromadenie: Vtieravé myšlienky na ukladanie alebo hromadenie predmetov, ktoré majú malú alebo žiadnu hodnotu.

Nutkania

Komponent kompulzie v kontrolnom zozname symptómov Y-BOCS meria závažnosť opakovaného správania alebo psychických úkonov. Hodnotí frekvenciu, obťažnosť a odolnosť kompulzií. Komponent kompulzie pozostáva z piatich položiek, ktoré zahŕňajú:

  • Kontrola: Opakujúce sa správanie, ako napríklad kontrola zámkov, sporáka alebo vodovodných kohútikov.
  • Mentálne rituály: Opakované duševné úkony, ako je počítanie, opakovanie slov alebo fráz alebo modlitba.
  • Umývanie/čistenie: Opakujúce sa úkony, ako je nadmerné umývanie rúk alebo upratovanie.
  • Objednávanie/usporiadanie: Opakujúce sa správanie, ako je organizovanie alebo preskupovanie predmetov.
  • Opakovanie: Opakujúce sa správanie, napríklad opakovanie slov alebo fráz alebo opakovanie úloh.

Ako sa používa kontrolný zoznam symptómov Y-BOCS?

Kontrolný zoznam symptómov Y-BOCS používajú odborníci na duševné zdravie na diagnostikovanie OCD a sledovanie pokroku v liečbe. Dotazník zvyčajne administruje klinický lekár, ale k dispozícii sú aj verzie, ktoré sa administrujú samy. Vyplnenie kontrolného zoznamu symptómov Y-BOCS trvá približne 15 až 20 minút.

Skóre z kontrolného zoznamu príznakov Y-BOCS sa pohybuje od 0 do 40, pričom vyššie skóre znamená závažnejší prípad OCD. Skóre 16 alebo vyššie sa považuje za stredne ťažkú až ťažkú OCD, zatiaľ čo skóre 22 alebo vyššie sa považuje za ťažkú OCD.

Názor od čitatela

Ahojte všetci! Už nejaký čas som pravidelným čitateľom tohto blogu a práve som sa chcel podeliť o niekoľko vlastných tipov a trikov na zvládanie symptómov OCD. OCD mi diagnostikovali asi pred piatimi rokmi a bola to náročná cesta, ale veľa som sa počas nej naučil.

V prvom rade veľmi odporúčam nájsť si dobrého terapeuta, ktorý sa špecializuje na liečbu OCD. Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a prevencia expozície a reakcie (ERP) sú dve najúčinnejšie formy terapie OCD a môžu zmeniť život. Môže byť užitočné urobiť si prieskum a nájsť si terapeuta, ktorý má skúsenosti s týmito typmi liečby.

Okrem terapie som zistil, že mi pri znižovaní úzkosti a vtieravých myšlienok neuveriteľne pomáhajú praktiky všímavosti a meditácie. Snažím sa praktizovať všímavosť každý deň, aj keby to malo byť len niekoľko minút, a veľmi to zlepšilo moju celkovú pohodu.

Ďalším tipom je spochybniť svoje obsedantné myšlienky a odolať nutkavému správaniu. Spočiatku to môže byť ťažké, ale je to kľúčový krok pri prekonávaní OCD. Ak máte napríklad strach zo znečistenia, skúste odolať dlhšiemu umývaniu rúk. Ak máte strach zo spôsobenia škody, skúste odolať kontrole zámkov alebo spotrebičov. Môže to byť desivé, ale je to kľúčová súčasť terapie ERP a časom to bude jednoduchšie.

Napokon, považujem za užitočné vzdelávať sa o OCD a rozprávať sa s inými, ktorí prechádzajú podobnými skúsenosťami. Existuje mnoho online fór a podporných skupín pre ľudí s OCD, ktoré môžu byť skvelým spôsobom, ako sa spojiť s ostatnými a získať podporu.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu aj ostatným, ktorí bojujú s OCD. Nezabudnite, že nie ste sami a zotavenie je možné.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je to kontrolný zoznam symptómov Y-BOCS?

Odpoveď č. 1: Kontrolný zoznam symptómov Yale-Brownovej obsedantno-kompulzívnej škály (Y-BOCS) je široko používaný nástroj na hodnotenie závažnosti symptómov OCD. Je to dotazník administrovaný lekárom, ktorý pozostáva z 10 položiek, z ktorých každá meria závažnosť obsesií a kompulzií. Y-BOCS sa môže použiť na diagnostiku OCD a na monitorovanie pokroku v liečbe v priebehu času.

Otázka č. 2: Ako sa hodnotí kontrolný zoznam symptómov Y-BOCS?

Odpoveď č. 2: Kontrolný zoznam symptómov Y-BOCS sa hodnotí na stupnici od 0 do 40, pričom vyššie skóre znamená závažnejšie symptómy. Každá položka sa hodnotí na 5-bodovej stupnici, pričom skóre sa pohybuje od 0 (žiadne príznaky) do 4 (veľmi závažné príznaky). Celkové skóre sa vypočíta súčtom skóre za každú položku. Skóre 16 alebo vyššie sa považuje za príznak OCD.

Otázka č. 3: Aké možnosti liečby sú k dispozícii pre osoby s OCD, ktoré dosiahli vysoké skóre v kontrolnom zozname symptómov Y-BOCS?

Odpoveď č. 3: Najúčinnejšou liečbou OCD je kognitívno-behaviorálna terapia (CBT) a prevencia expozície a reakcie (ERP). Obe tieto liečby sa ukázali ako veľmi účinné pri znižovaní symptómov OCD a u mnohých jedincov s OCD, ktorí absolvujú tieto liečby, dochádza k výraznému zlepšeniu ich symptómov. Pri zvládaní príznakov OCD môžu byť užitočné aj lieky, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), a mnohí jedinci profitujú z kombinácie liekov a terapie. Je dôležité úzko spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby sa vypracoval individuálny plán liečby, ktorý zodpovedá vašim špecifickým potrebám a cieľom.Zdroje použité v článku: