Odhaľovanie skrytých príznakov schizofrénie: Pochopenie negatívnych symptómov

Odhaľovanie skrytých príznakov schizofrénie: Pochopenie negatívnych symptómov

Schizofrénia je závažné duševné ochorenie, ktoré ovplyvňuje schopnosť jedinca normálne myslieť, cítiť a správať sa. Odhaduje sa, že týmto ochorením trpí približne 1 % svetovej populácie, pričom príznaky sa najčastejšie objavujú na konci dospievania alebo na začiatku dospelosti.

Zatiaľ čo pozitívne príznaky schizofrénie, ako sú halucinácie a bludy, sú viac uznávané, negatívne príznaky ochorenia sa často prehliadajú. Negatívne príznaky sú definované ako strata alebo zníženie normálnych emócií, motivácie a schopností.

Pochopenie negatívnych príznakov

Negatívne príznaky možno rozdeliť do dvoch kategórií: primárne a sekundárne. Primárne negatívne príznaky sú vlastné ochoreniu a vyplývajú z abnormalít vo funkcii mozgu. Sekundárne negatívne príznaky sú spôsobené vonkajšími faktormi, napríklad vedľajšími účinkami liekov alebo zneužívaním návykových látok.

Medzi najčastejšie negatívne príznaky schizofrénie patria:

 • Plochý afekt: Chýbajúci emocionálny výraz vrátane výrazu tváre a tónu hlasu.
 • Avolúcia: nedostatok motivácie alebo snahy o zapojenie sa do zmysluplných aktivít
 • Alogia: Zníženie intenzity a obsahu reči
 • Anhedónia: Neschopnosť prežívať potešenie
 • Asociálnosť: Zníženie sociálnej interakcie a vzťahov

Je dôležité poznamenať, že negatívne príznaky nie sú to isté ako depresia, hoci sa môžu u jedincov so schizofréniou vyskytovať súčasne s depresiou.

Vplyv negatívnych symptómov

Negatívne príznaky môžu mať hlboký vplyv na kvalitu života jedinca a jeho schopnosť fungovať v každodennom živote. Avolúcia môže napríklad viesť k neschopnosti udržať si prácu alebo postarať sa o každodenné povinnosti, zatiaľ čo anhedónia môže sťažovať radosť z kedysi príjemných činností. Plochý afekt môže spôsobiť sociálnu izoláciu a ťažkosti pri nadväzovaní a udržiavaní vzťahov.

Možnosti liečby negatívnych symptómov

Liečba negatívnych príznakov je náročná a často si vyžaduje multidisciplinárny prístup. Antipsychotické lieky sú najčastejšie predpisovanou liečbou negatívnych symptómov, ale ich účinnosť môže byť obmedzená. Medzi ďalšie liečby, ktoré môžu byť účinné, patria:

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): Je to forma terapie, ktorá sa zameriava na zmenu negatívnych vzorcov myslenia a správania.
 • Tréning sociálnych zručností: Druh terapie, ktorý učí jednotlivcov, ako efektívne komunikovať s ostatnými a zlepšiť sociálne fungovanie.
 • Pracovná rehabilitácia: Program, ktorého cieľom je pomôcť jednotlivcom s duševným ochorením nájsť a udržať si zamestnanie
 • Elektrokonvulzívna terapia (EKT): Lekársky postup používaný v ťažkých prípadoch depresie alebo duševnej choroby

Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie na vypracovaní individuálneho plánu liečby, ktorý sa zameriava na špecifické potreby a príznaky jednotlivca.

Negatívne príznaky sú významným aspektom schizofrénie a môžu mať výrazný vplyv na kvalitu života jednotlivca. Je dôležité, aby si jednotlivci so schizofréniou a ich blízki tieto príznaky uvedomovali a vyhľadali vhodnú liečbu. So správnou podporou a liečbou môžu jedinci s negatívnymi príznakmi viesť plnohodnotný a produktívny život.

Názor od čitatela

Ahoj, chcel som sa podeliť o svoje vlastné skúsenosti s negatívnymi príznakmi schizofrénie, pretože mám pocit, že by mohli byť užitočné pre ostatných, ktorí bojujú s tým istým. Schizofréniu mi diagnostikovali asi pred 10 rokmi a odvtedy bojujem s negatívnymi príznakmi, najmä s avolíciou a anhedóniou. Tu je niekoľko tipov a trikov, ktoré sa mi osvedčili a mohli by byť užitočné aj pre ostatných:

 1. Zostať aktívny: Či už ide o každodennú prechádzku, ľahké cvičenie, alebo dokonca len vstať z postele a trochu sa pohnúť, aktívny život mi veľmi pomohol v boji proti pocitom letargie a nudy.

 2. Nájdenie si koníčka: Zistil som, že mať pravidelný koníček alebo činnosť, na ktorú sa môžem tešiť, môže byť veľkou motiváciou. Pre mňa to bolo fotografovanie. Milujem fotografovanie a dáva mi to zmysel a niečo, na čom môžem pracovať.

 3. Spájanie sa s ostatnými: Spojenie s inými ľuďmi mi pomohlo v boji proti pocitu izolácie a osamelosti, či už prostredníctvom podpornej skupiny, záujmového klubu alebo len stretnutím s priateľmi.

 4. Vyhľadanie odbornej pomoci: Dôrazne odporúčam spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, ktorý má znalosti o schizofrénii a jej príznakoch. Dobrý terapeut vám môže pomôcť vytvoriť stratégie zvládania a poskytnúť podporu, keď ju potrebujete.

 5. Péče o svoje fyzické zdravie: Starostlivosť o fyzické zdravie môže mať veľký vplyv aj na vaše duševné zdravie.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu ostatným, ktorí bojujú s negatívnymi príznakmi schizofrénie. Len nezabudnite, že každý má iné skúsenosti, takže to, čo funguje u jedného človeka, nemusí fungovať u iného. Ale so správnou podporou a liečbou je možné žiť plnohodnotný život so schizofréniou.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú negatívne príznaky schizofrénie?

Odpoveď č. 1: Negatívne príznaky schizofrénie sa vzťahujú na nedostatok alebo zníženie normálnych emocionálnych alebo motivačných stavov, na rozdiel od pozitívnych príznakov, ktoré sa vzťahujú na prítomnosť abnormálnych zážitkov alebo správania. Medzi bežné negatívne príznaky schizofrénie patrí avolícia (nedostatok motivácie alebo ťažkosti s iniciovaním cieľavedomého správania), anhedónia (neschopnosť pociťovať potešenie), alogia (znížená reč alebo nedostatok spontánnej reči) a asociálnosť (znížený záujem o sociálne interakcie). Tieto príznaky môžu mať významný vplyv na schopnosť človeka fungovať a kvalitu života.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje negatívne príznaky schizofrénie?

Odpoveď č. 2: Presná príčina negatívnych príznakov schizofrénie nie je úplne objasnená, ale predpokladá sa, že súvisí s poruchami normálneho fungovania mozgu. Medzi možné faktory, ktoré prispievajú k negatívnym príznakom, patria nerovnováha chemického zloženia mozgu, štrukturálne zmeny v mozgu a stresory prostredia. Existujú tiež dôkazy, že negatívne príznaky sa častejšie vyskytujú u ľudí s genetickou predispozíciou na schizofréniu.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby negatívnych príznakov schizofrénie?

Odpoveď č. 3: Liečba negatívnych príznakov schizofrénie zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov a psychoterapie. Antipsychotické lieky môžu pomôcť zlepšiť chemické zloženie mozgu a znížiť závažnosť príznakov, ale nemusia byť účinné pre každého. V niektorých prípadoch môže byť pri riešení špecifických negatívnych príznakov nápomocná doplnková liečba, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) alebo pracovná rehabilitácia. Okrem toho udržiavanie dobrého fyzického zdravia, ako je dostatok spánku, vyvážená strava a vyhýbanie sa zneužívaniu návykových látok, môže mať pozitívny vplyv na celkovú pohodu a znížiť závažnosť negatívnych príznakov. Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby sa určil najlepší spôsob liečby pre jedinečnú situáciu každého jednotlivca.Zdroje použité v článku: