Porucha so somatickými príznakmi: Pochopenie a zvládanie tohto stavu

Somatická symptómová porucha: Pochopenie a zvládanie ochorenia

Úvod

Porucha so somatickými príznakmi (SSD) je duševný stav charakterizovaný fyzickými príznakmi, ktoré spôsobujú výrazné utrpenie a/alebo problémy v každodennom fungovaní. Tieto príznaky nie sú plne vysvetliteľné zdravotným stavom a nie sú lepšie vysvetliteľné inou duševnou poruchou. Ľudia so SSD často podstupujú rozsiahle lekárske hodnotenia a testy, ktoré môžu byť časovo náročné a stresujúce.

Príznaky

 • pretrvávajúce a nadmerné obavy o závažnosť fyzických príznakov
 • Výrazné ťažkosti alebo problémy v každodennom živote spôsobené fyzickými príznakmi
 • Nadmerné myšlienky, pocity alebo správanie súvisiace s fyzickými príznakmi
 • Príznaky nemožno úplne vysvetliť zdravotným stavom a nie je možné ich lepšie vysvetliť inou duševnou poruchou.

Príčiny

Presná príčina SSD nie je známa, ale k jej vzniku môže prispieť niekoľko faktorov vrátane:

 • psychologické faktory, ako je stres, úzkosť, depresia a trauma
 • mozgové abnormality a nerovnováha určitých chemických látok
 • genetika a rodinná anamnéza duševných porúch
 • chronická bolesť
 • zdravotné ťažkosti, ktoré spôsobujú chronické fyzické príznaky

Liečba

Liečba SSD zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov a psychoterapie. Medzi bežné psychoterapeutické techniky používané na liečbu SSD patria:

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT)
 • terapia založená na všímavosti
 • interpersonálna terapia

Na zvládnutie príznakov sa môžu predpísať aj antidepresíva a anxiolytické lieky.

Stratégie zvládania

 • Hľadajte podporu u priateľov a rodiny
 • Praktizujte starostlivosť o seba, napríklad pravidelné cvičenie a zdravé stravovacie návyky
 • viesť si denník na sledovanie príznakov a pocitov
 • Obmedzte vystavenie stresujúcim udalostiam
 • Vyhľadajte podporné skupiny rovesníkov
 • Venujte sa činnostiam, ktoré prinášajú radosť a uvoľnenie

Porucha somatických symptómov môže byť náročná na zvládanie, ale so správnou liečbou a podporou sa dá účinne zvládnuť. Je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie, ak máte pretrvávajúce telesné príznaky, ktoré vám spôsobujú značné ťažkosti alebo problémy v každodennom živote. So správnou podporou a starostlivosťou je možné zlepšiť kvalitu života a zmierniť príznaky.

Názor od čitatela

Dobrý deň! Chcel som sa podeliť o vlastné skúsenosti s poruchou somatických príznakov ako človek, ktorý sa s ňou stretáva už niekoľko rokov. V prvom rade chcem povedať, že pri zvládaní tohto stavu je nevyhnutné vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie. Pravidelne spolupracujem s terapeutom a veľmi to zmenilo spôsob, akým sa vyrovnávam so svojimi príznakmi.

Jednou z vecí, ktorá mi naozaj pomohla, je to, že som si dal za prioritu starostlivosť o seba. To znamená, že si vyhradím čas na činnosti, ktoré mi prinášajú radosť a uvoľnenie, ako napríklad čítanie, meditácia alebo prechádzky v prírode. Pravidelné cvičenie mi tiež zmenilo situáciu – pomáha mi znižovať úzkosť a zlepšovať celkovú náladu.

Ďalším užitočným tipom je čo najviac obmedziť vystavenie stresu. To môže znamenať, že sa naučím povedať nie udalostiam alebo situáciám, ktoré môžu spustiť symptómy, alebo si dám prestávku od sociálnych médií a správ, aby som znížil vystavenie negatívnym vplyvom.

Napokon, spojenie s inými ľuďmi, ktorí rozumejú tomu, čím prechádzate, môže byť neuveriteľne upokojujúce a užitočné. Našiel som podporu v online komunitách a miestnych podporných skupinách a pocit komunity a porozumenia bol pre mňa neoceniteľný.

Dúfam, že tieto tipy pomôžu aj ostatným, ktorí bojujú s SSD. Nezabudnite, že je dôležité brať veci postupne a byť k sebe láskavý a jemný.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je somatická symptómová porucha?

Odpoveď č. 1: Porucha so somatickými príznakmi (SSD) je duševný stav charakterizovaný fyzickými príznakmi, ktoré spôsobujú výrazné utrpenie a/alebo problémy v každodennom fungovaní. Tieto príznaky nie sú plne vysvetliteľné zdravotným stavom a nie sú lepšie vysvetliteľné inou duševnou poruchou. Ľudia so SSD často zažívajú pretrvávajúce a nadmerné obavy zo závažnosti svojich fyzických symptómov a podstupujú rozsiahle lekárske vyšetrenia a testy.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje poruchu so somatickými príznakmi?

Odpoveď č. 2: Presná príčina SSD nie je známa, ale k jej vzniku môže prispieť niekoľko faktorov vrátane psychologických faktorov (ako je stres, úzkosť, depresia a trauma), mozgových abnormalít a nerovnováhy niektorých chemických látok, genetiky a rodinnej anamnézy duševných porúch, chronickej bolesti a zdravotných stavov, ktoré spôsobujú chronické fyzické príznaky.

Otázka č. 3: Ako sa lieči porucha somatických príznakov?

Odpoveď č. 3: Liečba SSD zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov a psychoterapie. Medzi bežné psychoterapeutické techniky používané na liečbu SSD patrí kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), terapia založená na všímavosti a interpersonálna terapia. Na zvládnutie príznakov sa môžu predpísať aj antidepresíva a anxiolytické lieky. Okrem profesionálnej liečby je dôležité venovať sa aj sebaobslužným postupom, ako je pravidelné cvičenie a zdravé stravovacie návyky, hľadanie podpory u priateľov a rodiny a zapájanie sa do aktivít, ktoré prinášajú radosť a uvoľnenie.Zdroje použité v článku: