Parkinsons Pointers: Pochopenie príznaku krúženia piliermi

Parkinsons Pointers: Pochopenie príznaku krútenia do brucha

Parkinsonova choroba je progresívna porucha nervového systému, ktorá ovplyvňuje pohyb a koordináciu. Vyznačuje sa viacerými príznakmi vrátane trasenia, strnulosti a pomalého pohybu. Jedným z najcharakteristickejších príznakov Parkinsonovej choroby je “tabletkový” tras. V tomto článku preskúmame, čo je to tras a ako súvisí s Parkinsonovou chorobou.

Čo je to “pill-rolling tremor”?

Tres “pill-rolling” je typom trasenia rúk, ktorý sa často vyskytuje u ľudí s Parkinsonovou chorobou. Tento tras je charakterizovaný pohybom palca a ukazováka smerom dozadu a dopredu, ktorý vyzerá, akoby si človek medzi prstami pretáčal malú tabletku. Tento tras je zvyčajne najvýraznejší, keď je ruka v pokoji, a môže sa zhoršiť v dôsledku stresu alebo úzkosti.

Ako súvisí tremor pri otáčaní piluliek s Parkinsonovou chorobou?

Tres pri prevaľovaní tabletiek je bežným príznakom Parkinsonovej choroby a často je jedným z prvých príznakov tejto poruchy. Tento tras je spôsobený stratou buniek produkujúcich dopamín v mozgu. Dopamín je chemický posol, ktorý sa podieľa na regulácii pohybu a koordinácie. Keď dôjde k strate buniek produkujúcich dopamín, mozog nie je schopný správne regulovať pohyb, čo vedie k traseniu, strnulosti a ďalším príznakom Parkinsonovej choroby.

Ako sa diagnostikuje chvenie vankúšikov?

Diagnostika tabletkového tremoru zvyčajne zahŕňa fyzikálne vyšetrenie lekárom, ako aj preskúmanie anamnézy a príznakov osoby. Lekár môže nariadiť aj zobrazovacie vyšetrenia, napríklad magnetickú rezonanciu alebo počítačovú tomografiu, aby vylúčil iné možné príčiny trasenia, napríklad nádor na mozgu alebo iné neurologické ochorenia.

Možnosti liečby tremoru spôsobeného pill-rollingom

V súčasnosti neexistuje liek na Parkinsonovu chorobu, ale existuje niekoľko možností liečby, ktoré môžu pomôcť pri zvládaní príznakov vrátane tabletkového trasenia. Medzi bežné možnosti liečby patria:

  • Lieky: Existujú viaceré lieky, ktoré môžu pomôcť zlepšiť príznaky Parkinsonovej choroby, vrátane trasenia vankúšov. Medzi tieto lieky patrí levodopa, ktorá pomáha zvyšovať hladinu dopamínu v mozgu, a anticholinergiká, ktoré pomáhajú znižovať stuhnutosť a tras spojený s Parkinsonovou chorobou.

  • Chirurgický zákrok: V niektorých prípadoch môže byť možnosťou liečby Parkinsonovej choroby chirurgický zákrok. Napríklad hlboká mozgová stimulácia (DBS) je chirurgický zákrok, ktorý zahŕňa implantáciu elektród do mozgu, ktoré pomáhajú regulovať aktivitu buniek produkujúcich dopamín.

  • Fyzikálna a pracovná terapia: Fyzikálna a pracovná terapia môže tiež pomôcť zlepšiť príznaky Parkinsonovej choroby, vrátane trasenia sa tabletiek. Terapia môže pomôcť zlepšiť pohyblivosť, koordináciu a celkovú kvalitu života ľudí s Parkinsonovou chorobou.

Tabletový tras je charakteristickým príznakom Parkinsonovej choroby a je spôsobený stratou buniek produkujúcich dopamín v mozgu. Hoci v súčasnosti neexistuje liek na Parkinsonovu chorobu, existuje niekoľko možností liečby, ktoré môžu pomôcť pri zvládaní príznakov vrátane tabletkového trasenia. Ak vy alebo váš blízky pociťujete príznaky Parkinsonovej choroby, je dôležité čo najskôr sa poradiť s lekárom, aby sa určil najlepší spôsob liečby.

Názor od čitatela

Skvelý článok! S Parkinsonovou chorobou žijem už niekoľko rokov a na tejto ceste som sa naučil niekoľko tipov a trikov, o ktoré by som sa rád podelil s ostatnými čitateľmi.

Jednou z najväčších výziev v súvislosti s tabletkovým trasom je nájsť spôsob, ako ho zvládnuť v každodennom živote. Zistil som, že cvičenia na posilnenie svalov rúk, ako je napríklad uchopenie tenisovej loptičky, mi pomohli zmierniť tras. Okrem toho som zistil, že aj vykonávanie činností, ktoré si vyžadujú jemnú motoriku, ako je maľovanie alebo pletenie, môže pomôcť zlepšiť tras.

Ďalším užitočným tipom je dbať na dodržiavanie režimu užívania liekov. Ja užívam lieky každý deň v rovnakom čase a dbám na to, aby som ich mal pri sebe vždy, keď som na cestách. Pomáha mi to udržiavať príznaky pod kontrolou a znižuje pravdepodobnosť neočakávaného trasenia.

Nakoniec by som chcel zdôrazniť, že je dôležité mať systém podpory. Parkinsonova choroba môže byť náročná na život, ale mať sieť priateľov a rodiny, ktorí rozumejú tomu, čím prechádzate, môže mať veľký význam. Odporúčam každému, kto žije s Parkinsonovou chorobou, aby sa obrátil na podporné skupiny alebo sa porozprával s inými, ktorí si prešli podobnými skúsenosťami.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú užitočné aj pre ostatných, ktorí tiež žijú s Parkinsonovou chorobou. Majte na pamäti, že skúsenosť každého s Parkinsonovou chorobou je jedinečná a to, čo funguje u mňa, nemusí fungovať u každého. Ale správnou kombináciou liekov, cvičenia a podpory je možné zvládnuť príznaky a udržať si dobrú kvalitu života.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je príznakom rolovania tabletiek pri Parkinsonovej chorobe?

Odpoveď č. 1: Symptóm valenia tabletiek je typ tremoru, ktorý sa bežne vyskytuje u jedincov s Parkinsonovou chorobou. Charakterizuje ho rytmický pohyb palca a ukazováka dopredu a dozadu, akoby si človek medzi prstami pretáčal tabletku. Tento príznak je spôsobený degeneráciou buniek produkujúcich dopamín v mozgu, čo vedie k strate svalovej kontroly a vzniku trasenia.

Otázka č. 2: Ako sa lieči príznak rolovania tabletiek?

Odpoveď č. 2: Liečba príznaku pretáčania tabletiek pri Parkinsonovej chorobe zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov, fyzikálnej terapie a zmeny životného štýlu. Lieky, ako sú levodopa a agonisti dopamínu, môžu pomôcť zlepšiť kontrolu svalov a znížiť závažnosť trasenia. Fyzikálna terapia a cvičenie, ako sú napríklad cvičenia na posilnenie rúk a prstov, môžu tiež pomôcť zlepšiť kontrolu svalov a znížiť triašku. V niektorých prípadoch sa môže u jedincov so závažným trasom, ktorí nereagujú na iné formy liečby, odporučiť operácia.

Otázka č. 3: Existujú nejaké zmeny v životnom štýle, ktoré môžu pomôcť zvládnuť príznak trasenia tabletiek?

Odpoveď č. 3: Áno, existuje niekoľko zmien životného štýlu, ktoré môžu pomôcť zvládnuť príznak rolovania tabletiek u jedincov s Parkinsonovou chorobou. Niektoré z nich zahŕňajú vykonávanie činností, ktoré si vyžadujú jemnú motoriku, ako je maľovanie alebo pletenie, dodržiavanie liečebného režimu a účasť na fyzikálnej terapii a cvičení. Okrem toho je dôležité udržiavať zdravú a vyváženú stravu, dostatočne odpočívať a zvládať hladinu stresu. Pri zvládaní príznakov Parkinsonovej choroby môže byť prospešná aj podporná sieť priateľov a rodiny.

Zdroje použité v článku: