Porucha so somatickými príznakmi: Pochopenie tohto stavu a jeho liečby

Porucha so somatickými symptómami: Pochopenie stavu a jeho liečby

Somatická symptómová porucha (SSD), predtým známa ako “somatoformná porucha”, je duševný stav, ktorý je charakterizovaný fyzickými symptómami, ktoré nie sú spôsobené žiadnym základným zdravotným stavom alebo zranením. Ľudia so SSD pociťujú nepríjemné a pretrvávajúce príznaky, ktoré spôsobujú značné utrpenie a ovplyvňujú ich každodenné fungovanie.

Príznaky

Nižšie sú uvedené bežné príznaky SSD:

  • Pretrvávajúce fyzické príznaky, ako sú bolesť, únava, tráviace problémy alebo bolesti hlavy, ktoré nie sú plne vysvetliteľné žiadnym základným zdravotným stavom alebo zranením.
  • Nadmerné obavy z príznakov a ich možných následkov.
  • Strádanie spôsobené príznakmi, ktoré nie je úmerné stupňu telesného postihnutia.
  • Rušenie každodenného fungovania a účasti na bežných činnostiach.
  • Vyhýbanie sa určitým fyzickým aktivitám zo strachu z vyvolania alebo zhoršenia príznakov.

Príčiny

Presná príčina SSD nie je známa, ale predpokladá sa, že súvisí s kombináciou psychologických, sociálnych a biologických faktorov.

  • Psychologické faktory môžu zahŕňať predchádzajúce traumatické zážitky, úzkosť alebo depresiu.
  • Sociálne faktory môžu zahŕňať stres, izoláciu a kultúrne postoje k chorobe.
  • Biologické faktory môžu zahŕňať genetickú predispozíciu, nerovnováhu chemických látok v mozgu alebo zmeny v spôsobe, akým mozog spracováva signály bolesti.

Diagnóza

SSD môže byť ťažké diagnostikovať, pretože fyzické príznaky sú skutočné, ale nie sú spôsobené žiadnym základným zdravotným stavom. Na stanovenie diagnózy je potrebné dôkladné vyšetrenie odborníkom na duševné zdravie, ktoré zahŕňa fyzické vyšetrenie, lekárske testy a psychologické vyšetrenie.

Liečba

Účinná liečba SSD zvyčajne zahŕňa kombináciu psychoterapie a liekov.

  • Psychoterapia: Na liečbu SSD sa bežne používa kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a terapia prijatia a odovzdania (ACT). Tieto terapie pomáhajú ľuďom pochopiť vzťah medzi ich myšlienkami, emóciami a správaním a rozvíjať zručnosti zvládania príznakov.
  • Lieky: Antidepresíva, napríklad selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), môžu pomôcť zvládnuť príznaky úzkosti a depresie spojené so SSD.

Je dôležité si uvedomiť, že SSD je liečiteľné ochorenie a pri správnej liečbe môže mnoho ľudí zlepšiť svoje príznaky a znovu získať kontrolu nad svojím životom. Ak pociťujete pretrvávajúce fyzické príznaky a výrazné utrpenie, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie.

Názor od čitatela

Ahojte všetci, chcela som sa podeliť o svoje skúsenosti so SSD a ponúknuť niekoľko rád, ktoré by mohli byť užitočné. Pred niekoľkými rokmi mi diagnostikovali SSD a bola to náročná cesta, ale so správnou podporou som dokázala zvládnuť svoje príznaky a zlepšiť kvalitu života.

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že nie ste sami. SSD môže byť osamelá a izolujúca skúsenosť, ale existuje mnoho ďalších ľudí, ktorí prechádzajú podobným bojom. Navštívte podporné skupiny, porozprávajte sa s priateľmi a rodinou alebo zvážte návštevu terapeuta. Mať sieť podpory môže mať obrovský význam.

Po druhé, buďte k sebe trpezliví. SSD je dlhodobý stav a môže trvať určitý čas, kým sa dostaví zlepšenie. Je tiež dôležité vyhnúť sa porovnávaniu s ostatnými, pretože cesta každého človeka so SSD je jedinečná. Oslavujte malé víťazstvá a oceňujte sa za pokroky.

Po tretie, zvážte možnosť liečby. Psychoterapia a lieky môžu byť neuveriteľne účinné pri zvládaní príznakov SSD. Ak vám jeden prístup nepomáha, nebojte sa vyskúšať niečo iné. Nájdenie vhodnej liečby môže trvať určitý čas, ale kľúčom je vytrvalosť.

Nakoniec, uprednostnite starostlivosť o seba. Nájdite si čas na aktivity, ktoré vám prinášajú radosť a pomáhajú vám relaxovať, ako napríklad cvičenie, čítanie alebo trávenie času s blízkymi. Praktizujte všímavosť a snažte sa sústrediť na prítomný okamih. Starostlivosť o seba po fyzickej a emocionálnej stránke môže mať pozitívny vplyv na vaše príznaky.

Dúfam, že vám tieto tipy a triky pomôžu. Ak máte akékoľvek otázky alebo sa chcete podeliť o svoje vlastné skúsenosti, neváhajte a napíšte komentár nižšie. Prajem vám všetko najlepšie na vašej ceste s SSD!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je somatická symptómová porucha?

Odpoveď č. 1: Porucha so somatickými príznakmi (SSD), predtým známa ako “somatoformná porucha”, je duševný stav charakterizovaný fyzickými príznakmi, ktoré nie sú spôsobené žiadnym základným zdravotným stavom alebo zranením. Ľudia s SSD pociťujú pretrvávajúce a obťažujúce príznaky, ktoré im spôsobujú značné ťažkosti a ovplyvňujú ich každodenné fungovanie.

Otázka č. 2: Aké sú príznaky somatickej symptómovej poruchy?

Odpoveď č. 2: Medzi bežné príznaky SSD patria:

Pretrvávajúce fyzické príznaky, ako sú bolesť, únava, tráviace problémy alebo bolesti hlavy, ktoré nie sú plne vysvetliteľné žiadnym základným zdravotným stavom alebo zranením.
Nadmerné obavy z príznakov a ich možných následkov.
Strádanie spôsobené príznakmi, ktoré nie je úmerné stupňu telesného postihnutia.
Rušenie každodenného fungovania a účasti na bežných činnostiach.
Vyhýbanie sa určitým fyzickým aktivitám zo strachu z vyvolania alebo zhoršenia príznakov.

Otázka č. 3: Aká je liečba poruchy somatických symptómov?

Odpoveď č. 3: Účinná liečba SSD zvyčajne zahŕňa kombináciu psychoterapie a liekov.

Psychoterapia: Na liečbu SSD sa bežne používa kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a terapia prijatia a odovzdania (ACT). Tieto terapie pomáhajú ľuďom pochopiť vzťah medzi ich myšlienkami, emóciami a správaním a rozvíjať zručnosti zvládania príznakov.
Lieky: Antidepresíva, napríklad selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), môžu pomôcť zvládnuť príznaky úzkosti a depresie spojené so SSD.

Je dôležité si uvedomiť, že SSD je liečiteľné ochorenie a pri správnej liečbe môže mnoho ľudí zlepšiť svoje príznaky a znovu získať kontrolu nad svojím životom. Ak pociťujete pretrvávajúce fyzické príznaky a výrazné utrpenie, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie.

Zdroje použité v článku: