Príznak COVID-19, o ktorom by mal každý vedieť

Symptóm COVID-19, o ktorom by mal vedieť každý

Úvod

COVID-19, spôsobený vírusom SARS-CoV-2, je vysoko infekčné ochorenie dýchacích ciest, ktoré postihlo milióny ľudí na celom svete. Hoci najčastejšie príznaky COVID-19 sú dobre známe, ako napríklad horúčka, kašeľ a dýchavičnosť, existuje jeden príznak, ktorý často zostáva nepovšimnutý.

Príznak: anosmia

Anosmia, známa aj ako strata čuchu alebo chuti, je menej známym príznakom COVID-19, ale čoraz viac sa uznáva ako bežný príznak infekcie. Podľa výskumov až 80 % pacientov s COVID-19 pociťuje nejakú formu anosmie. Tá môže byť v rozmedzí od mierneho zníženia schopnosti čuchu alebo chuti až po úplnú stratu zmyslu.

Ako vzniká anosmia

Zatiaľ nie je úplne jasné, ako sa anosmia u pacientov s COVID-19 vyvíja. Predpokladá sa však, že vírus poškodzuje čuchové neuróny, ktoré sú zodpovedné za prenos vôní z nosa do mozgu. Toto poškodenie môže mať za následok dočasnú alebo trvalú stratu čuchu.

Dôležitosť rozpoznania anosmie

Anosmia je dôležitý príznak, ktorý treba rozpoznať, pretože môže slúžiť ako včasný indikátor infekcie COVID-19. Na rozdiel od iných príznakov, ako je horúčka a kašeľ, sa anosmia môže objaviť skôr, ako sa prejavia iné príznaky. To znamená, že osoby, u ktorých sa anosmia vyskytuje, môžu šíriť vírus bez toho, aby o tom vedeli, a je nevyhnutné, aby sa dali otestovať a izolovali sa, aby sa zabránilo ďalšiemu prenosu.

Liečba

V súčasnosti bohužiaľ neexistuje žiadna špecifická liečba anosmie spôsobenej vírusom COVID-19. Strata čuchu alebo chuti je zvyčajne dočasná a u väčšiny pacientov sa zmysel vráti v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov. V niektorých prípadoch však môže byť strata čuchu alebo chuti trvalá.

Anosmia je dôležitý príznak, na ktorý treba v súvislosti s COVID-19 upozorniť. Je to bežný, ale často prehliadaný príznak vírusu a jeho včasné rozpoznanie môže pomôcť zabrániť šíreniu ochorenia. Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek zmeny čuchu alebo chuti, je nevyhnutné dať sa vyšetriť a dodržiavať pokyny stanovené zdravotníckymi orgánmi, aby sa zabránilo šíreniu vírusu COVID-19.

Názor od čitatela

Ahojte všetci! Chcela som sa s vami podeliť o niekoľko vlastných tipov a trikov týkajúcich sa anosmie a COVID-19, ktoré som sa naučila z vlastnej skúsenosti. Po prvé, je dôležité čo najskôr rozpoznať príznaky. Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek zmeny čuchu alebo chuti, neváhajte sa dať otestovať a dodržiavať pokyny stanovené zdravotníckymi orgánmi.

Jednou z vecí, ktorá mi pomohla, je viesť si denník príznakov a akýchkoľvek zmien, ktoré som zaznamenala v čuchu alebo chuti. Takto môžem sledovať akékoľvek zlepšenie alebo zhoršenie a v prípade potreby môžem tieto informácie poskytnúť aj svojmu lekárovi. Okrem toho môže pri anosmii pomôcť aj pitie veľkého množstva vody a udržiavanie hydratácie, pretože pomáha udržiavať nosné cesty čisté a vlhké.

Pokiaľ ide o zvládanie straty čuchu alebo chuti, zistila som, že zaradenie silných a ostrých chutí do stravy môže pomôcť stimulovať môj zmysel pre chuť. Pomôcť môžu najmä potraviny ako cesnak, zázvor a korenie. Dôležité je tiež skúšať nové jedlá a experimentovať s rôznymi receptami, pretože to môže pomôcť znovu naštartovať váš zmysel pre chuť a udržať vaše chuťové bunky v napätí.

Napokon je dôležité starať sa v tomto období o svoje duševné zdravie. Strata zmyslu môže byť traumatizujúcim zážitkom a je dôležité nájsť spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať a zostať pozitívne naladený. Zapájanie sa do činností, ktoré vás bavia, ako je čítanie, varenie alebo cvičenie, môže pomôcť znížiť stres a zlepšiť vašu celkovú pohodu.

Dúfam, že vám tieto tipy a triky pomôžu, a všetkým želám skoré zotavenie!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je anosmia a ako súvisí s COVID-19?

Odpoveď č. 1: Anosmia je strata čuchu alebo chuti a čoraz viac sa považuje za bežný príznak COVID-19. Predpokladá sa, že vírus SARS-CoV-2 poškodzuje čuchové neuróny, ktoré sú zodpovedné za prenos vôní z nosa do mozgu, čo vedie k dočasnej alebo trvalej strate čuchu alebo chuti. Výskum ukázal, že až 80 % pacientov s COVID-19 trpí určitou formou anosmie.

Otázka č. 2: Ako môže anosmia slúžiť ako včasný indikátor COVID-19?

Odpoveď č. 2: Anosmia môže slúžiť ako včasný indikátor COVID-19, pretože sa môže vyvinúť skôr, ako sa prejavia iné príznaky. Na rozdiel od iných príznakov, ako je horúčka a kašeľ, sa anosmia môže objaviť skôr, ako si jedinec uvedomí, že je nakazený, a je nevyhnutné, aby sa dal otestovať a izolovať, aby sa zabránilo ďalšiemu prenosu vírusu. Včasné rozpoznanie anosmie je dôležité pre osobné aj verejné zdravie.

Otázka č. 3: Čo možno urobiť na liečbu anosmie spôsobenej vírusom COVID-19?

Odpoveď č. 3: V súčasnosti bohužiaľ neexistuje žiadna špecifická liečba anosmie spôsobenej vírusom COVID-19. Strata čuchu alebo chuti je zvyčajne dočasná a u väčšiny pacientov sa vráti v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov. V niektorých prípadoch však môže byť strata čuchu alebo chuti trvalá. Pri anosmii môže pomôcť pitie veľkého množstva vody a udržiavanie hydratácie, pretože pomáha udržiavať nosové priechody čisté a vlhké. Zaradenie silných a ostrých chutí do jedálnička, napríklad cesnaku, zázvoru a korenia, môže pomôcť stimulovať zmysel pre chuť. Zapájanie sa do činností, ktoré vás bavia, ako je čítanie, varenie alebo cvičenie, môže tiež pomôcť znížiť stres a zlepšiť celkovú pohodu.

Zdroje použité v článku: