Príznaky COVID Omicron: Čo hľadať a ako zostať v bezpečí

Príznaky COVID Omicron: Na čo sa zamerať a ako zostať v bezpečí

Úvod

COVID-19, známy aj ako nový koronavírus, je vysoko nákazlivý vírus, ktorý spôsobil globálnu pandémiu. Nový variant vírusu COVID-19, známy ako COVID Omicron, sa objavil nedávno a rýchlo sa šíri. Tento nový kmeň je údajne nákazlivejší a má vyššiu vírusovú záťaž ako predchádzajúce kmene.

Je dôležité byť informovaný o príznakoch COVID-Omicron a prijať preventívne opatrenia na ochranu seba a ostatných. V tomto článku si preberieme bežné príznaky COVID-Omicron, na čo si treba dávať pozor a ako zostať v bezpečí.

Časté príznaky lieku COVID-Omicron

Príznaky COVID-Omicron sú podobné príznakom pôvodného vírusu COVID-19 a môžu byť od miernych až po závažné. Medzi najčastejšie príznaky patria:

 • Horúčka: Za horúčku sa považuje teplota 100,4 °F (38 °C) alebo vyššia.
 • Kašeľ: Úporný kašeľ, ktorý produkuje hlien alebo hlieny.
 • Dýchavičnosť: Ťažkosti s dýchaním alebo pocit, že sa nemôžete nadýchnuť.
 • Únava: Pocit extrémnej únavy a nedostatku energie.
 • Bolesti tela: Bolesť a bolesť celého tela, často sprevádzaná bolesťou hlavy.
 • Strata chuti alebo čuchu: Náhla strata schopnosti chuti alebo čuchu alebo zmena spôsobu, akým veci chutia alebo voňajú.
 • Bolesť hrdla: Bolesť alebo nepríjemné pocity v hrdle, najmä pri prehĺtaní.
 • Upchatie alebo výtok z nosa: Upchatý alebo tečúci nos, podobný príznakom prechladnutia alebo chrípky.
 • Nevoľnosť alebo vracanie: Pocit choroby žalúdka alebo nutkanie na vracanie.

Je dôležité poznamenať, že nie každý, kto je infikovaný COVID-Omicronom, pocíti všetky tieto príznaky. Niektorí ľudia môžu pociťovať len niekoľko z týchto príznakov alebo žiadne. Okrem toho sa príznaky COVID-Omicron môžu líšiť v závažnosti, pričom niektorí ľudia pociťujú mierne príznaky a iní pociťujú závažnejšie príznaky.

Čo treba hľadať

Ak sa u vás vyskytne niektorý z vyššie uvedených príznakov, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Je to obzvlášť dôležité, ak ste boli v úzkom kontakte s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-Omicron, alebo ak ste nedávno cestovali do oblasti s vysokým výskytom infekcií COVID-19.

Je tiež dôležité sledovať akékoľvek nové príznaky, ktoré sa môžu objaviť v priebehu ochorenia. U niektorých ľudí sa môžu vyskytnúť závažnejšie príznaky, ako sú ťažkosti s dýchaním, bolesť na hrudníku alebo zrýchlený tep srdca. Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc, pretože môžu byť príznakom vážnejšieho stavu.

Ako zostať v bezpečí

Existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste sa ochránili pred vírusom COVID-Omicron a zabránili jeho šíreniu na ostatných. Niektoré z týchto krokov zahŕňajú:

 • časté umývanie rúk: Často si umývajte ruky mydlom a vodou aspoň 20 sekúnd, najmä po pobyte na verejnom mieste, po vysmrkaní, kašli alebo kýchnutí a pred jedlom alebo dotykom tváre.
 • Nosenie masky: Noste masku na verejných miestach a v blízkosti ľudí, ktorí s vami nežijú, najmä ak je ťažké udržať spoločenský odstup.
 • Zdržiavanie sa vo vzdialenosti aspoň 6 metrov od ostatných: Praktizujte spoločenský odstup tým, že sa budete od ostatných držať vo vzdialenosti aspoň 6 metrov, najmä na verejných miestach alebo v blízkosti ľudí, ktorí s vami nežijú.
 • Vyhýbanie sa veľkým zhromaždeniam: Vyhýbajte sa veľkým zhromaždeniam, ako sú koncerty, festivaly a športové podujatia, aby ste znížili riziko vystavenia sa COVID-Omicronu.
 • Zotrvanie doma, keď ste chorí: Ak máte akékoľvek príznaky COVID-Omicron, zostaňte doma a vyhýbajte sa kontaktu s inými ľuďmi, aby ste zabránili šíreniu vírusu.
 • Očkovanie: Bolo preukázané, že vakcína COVID-19 je bezpečná a účinná pri prevencii šírenia vírusu. Ak máte nárok na očkovanie, je dôležité dať sa zaočkovať, aby ste ochránili seba aj ostatných.

COVID-Omicron je nový kmeň vírusu COVID-19, ktorý sa objavil a rýchlo sa šíri. Je dôležité byť informovaný o príznakoch COVID-Omicron a prijať preventívne opatrenia na ochranu seba a ostatných. Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek príznaky COVID-Omicron, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Dodržiavaním vyššie uvedených krokov môžete pomôcť znížiť riziko vystavenia sa vírusu COVID-Omicron a zabrániť jeho šíreniu.

Názor od čitatela

Ako človek, ktorý pozorne sleduje COVID-Omicron a prijal opatrenia na ochranu seba a svojej rodiny, som sa chcel podeliť o niekoľko ďalších tipov, ktoré som považoval za užitočné.

V prvom rade je dôležité, aby ste nezabudli nosiť masku, keď sa nachádzate na verejných miestach a v blízkosti ľudí, ktorí s vami nežijú. Maska môže pomôcť znížiť šírenie vírusu COVID-Omicron tým, že blokuje kvapôčky, ktoré môžu obsahovať vírus. Odporúčam nosiť masku, ktorá zakrýva nos aj ústa, a uistiť sa, že vám dobre sedí na tvári.

Ďalším tipom je časté umývanie rúk mydlom a vodou po dobu aspoň 20 sekúnd. Je to dôležité najmä po pobyte na verejných miestach, po dotyku často používaných predmetov alebo po vysmrkaní, kašli či kýchnutí. Dezinfekčný prostriedok na ruky môže byť užitočnou alternatívou, keď nie je k dispozícii voda a mydlo, ale vždy je lepšie umývať si ruky mydlom a vodou, ak je to možné.

Okrem toho je dôležité pravidelne dezinfikovať povrchy v domácnosti, ktorých sa často dotýkate, ako sú kľučky dverí, vypínače svetiel a pracovné dosky. To môže pomôcť znížiť riziko šírenia COVID-Omicron na ostatných členov vašej domácnosti.

Napokon je dôležité zostať aktívny a udržiavať zdravý životný štýl. Cvičenie a vyvážená strava môžu pomôcť posilniť váš imunitný systém a znížiť riziko ochorenia na COVID-Omicron.

Dúfam, že tieto tipy pomôžu vám a vašim blízkym zostať v bezpečí počas tejto pandémie. Zostaňte informovaní a prijmite preventívne opatrenia na ochranu seba a ostatných. Spoločne to zvládneme!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú príznaky COVID-Omicron?

Odpoveď č. 1: Príznaky COVID-Omicron sú podobné príznakom pôvodného vírusu COVID-19, ale môžu byť závažnejšie. K bežným príznakom patria: 1:

Horúčka alebo zimnica
Kašeľ
Dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním
Únava
Bolesti svalov alebo tela
Bolesť hlavy
Nová strata chuti alebo čuchu
Bolesť hrdla
Zápcha alebo výtok z nosa
nevoľnosť alebo vracanie
Hnačka

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, najmä ak sú závažné alebo sa zhoršujú. Včasná liečba môže pomôcť znížiť závažnosť ochorenia a zabrániť komplikáciám.

Otázka č. 2: Ako sa môžem chrániť pred COVID-Omicronom?

Odpoveď č. 2: Existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste sa ochránili pred COVID-Omicronom, vrátane:

Nosenie masky, ktorá zakrýva nos aj ústa na verejných miestach a v blízkosti ľudí, ktorí s vami nežijú
Praktizovanie sociálneho odstupu tým, že sa budete zdržiavať aspoň 6 metrov od ostatných, najmä na verejných miestach
vyhýbanie sa veľkým zhromaždeniam
zostať doma, keď ste chorí
časté umývanie rúk vodou a mydlom po dobu aspoň 20 sekúnd, najmä po pobyte na verejných miestach alebo po vysmrkaní, kašli alebo kýchnutí
pravidelné dezinfikovanie často sa dotýkajúcich povrchov v domácnosti
dať sa zaočkovať, ak máte nárok na očkovanie

Dodržiavaním týchto krokov môžete znížiť riziko vystavenia sa vírusu COVID-Omicron a zabrániť jeho šíreniu.

Otázka č. 3: Čo mám robiť, ak mám podozrenie, že mám COVID-Omicron?

Odpoveď č. 3: Ak máte podozrenie, že máte COVID-Omicron, je dôležité čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže zhodnotiť vaše príznaky a odporučiť vhodný spôsob liečby. Mali by ste sa tiež sami izolovať, aby ste zabránili šíreniu vírusu na iné osoby. Ak máte závažné príznaky, ako sú ťažkosti s dýchaním, bolesť na hrudi alebo zmätenosť, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.Zdroje použité v článku: