Príznaky posttraumatickej stresovej poruchy: Ako identifikovať a vyhľadať pomoc

Symptómy posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD): Ako identifikovať a vyhľadať pomoc

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je duševné ochorenie, ktoré sa môže vyvinúť po prežití traumatickej udalosti alebo po tom, ako ste boli svedkom traumatickej udalosti, ako sú vojenské boje, prírodné katastrofy, sexuálne útoky alebo akákoľvek iná udalosť, ktorá spôsobuje intenzívny strach alebo ujmu. Posttraumatická stresová porucha môže mať významné a dlhotrvajúce účinky na duševné a fyzické zdravie človeka.

Nasledujúce príznaky sú bežné príznaky posttraumatickej stresovej poruchy:

Vtieravé príznaky

 • Opakujúce sa a znepokojujúce spomienky na traumatickú udalosť
 • Nočné mory alebo záblesky udalosti
 • Pocity úzkosti alebo fyzické reakcie pri spomienke na udalosť

Príznaky vyhýbania sa

 • Vyhýbanie sa ľuďom, miestam alebo činnostiam, ktoré môžu vyvolať spomienky na udalosť
 • Ťažkosti so spomínaním na detaily udalosti
 • Strata záujmu o činnosti, ktoré boli kedysi príjemné

Príznaky vzrušenia a reaktivity

 • Ťažkosti so spánkom alebo sústredením
 • Ľahké vyľakanie alebo podráždenosť
 • Pocity viny, hanby alebo sebaobviňovania

Negatívne myšlienky a nálady

 • Negatívne myšlienky o sebe alebo iných
 • Ťažkosti s prežívaním pozitívnych emócií
 • Neschopnosť dôverovať druhým

Ak pociťujete príznaky posttraumatickej stresovej poruchy, je dôležité vyhľadať pomoc. Nižšie sú uvedené niektoré možnosti liečby:

Psychoterapia

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT)
 • Terapia predĺženou expozíciou
 • Desenzibilizácia a reprocesing očnými pohybmi (EMDR)

Lieky

 • Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI)
 • Antidepresíva
 • Prazosín (na liečbu nočných môr)

Je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie, ktorý dokáže diagnostikovať a liečiť posttraumatickú stresovú poruchu. Pri liečbe PTSD sa ukázala ako účinná kombinácia psychoterapie a liekov.

Ak si nie ste istí, kde začať, môžu vám pomôcť nasledujúce zdroje:

 • Váš lekár primárnej starostlivosti
 • Odborník na duševné zdravie
 • Miestna podporná skupina pre PTSD
 • Národná aliancia pre duševné choroby (NAMI)
 • Ministerstvo pre záležitosti veteránov (VA)

Nezabudnite, že vyhľadanie pomoci je prejavom sily, nie slabosti. Je možné zotaviť sa z PTSD a znovu získať kontrolu nad svojím životom.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Osobne bojujem s PTSD už niekoľko rokov a môžem potvrdiť, že je dôležité vyhľadať pomoc a nájsť to, čo vám najlepšie vyhovuje. Niekoľko tipov, ktoré mi pomohli na mojej ceste, je:

 1. Žurnalistika: Písanie myšlienok a pocitov bolo pre mňa skvelým spôsobom, ako spracovať svoje zážitky a lepšie pochopiť svoje spúšťače.

 2. Cvičenie: Zaradenie fyzickej aktivity, ako je beh alebo joga, do mojej každodennej rutiny mi pomohlo zvládnuť moju úzkosť a znížiť hladinu stresu.

 3. Praktiky vedomia: Techniky všímavosti, ako napríklad meditácia alebo cvičenia hlbokého dýchania, mi účinne pomáhajú zvládať moje príznaky a zostať prítomný v danom okamihu.

 4. Podporný systém: Vybudovanie silného podporného systému rodiny a priateľov, ktorí chápu a podporujú moju cestu, bolo neoceniteľné. Môžete tiež zvážiť, či sa nepripojíte k podpornej skupine alebo online komunite jednotlivcov, ktorí majú podobné skúsenosti.

 5. Profesionálna pomoc: Nebojte sa vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie. Môže vám poskytnúť diagnózu, možnosti liečby a podporu. Nevzdávajte sa, ak sa vám prvý odborník, ktorého navštívite, nezdá byť vhodný. Hľadajte ďalej, kým nenájdete niekoho, s kým sa cítite dobre a kto vám môže pomôcť na vašej ceste.

Pamätajte si, že liečenie z posttraumatickej stresovej poruchy si vyžaduje čas a trpezlivosť a cesta každého z nás je iná. Ale so správnou podporou a zdrojmi je možné získať späť kontrolu nad svojím životom a žiť šťastný a naplnený život.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je posttraumatická stresová porucha (PTSD)?

Odpoveď č. 1: Posttraumatická stresová porucha je duševné ochorenie, ktoré sa môže vyvinúť po prežití traumatickej udalosti alebo po tom, čo ste boli svedkom takejto udalosti, ako sú vojenské boje, prírodné katastrofy, sexuálne útoky alebo akákoľvek iná udalosť, ktorá spôsobuje intenzívny strach alebo ujmu. Vyznačuje sa vtieravými príznakmi, ako sú opakujúce sa a znepokojujúce spomienky na traumatickú udalosť, príznakmi vyhýbania sa, ako je vyhýbanie sa ľuďom, miestam alebo činnostiam, ktoré môžu vyvolať spomienky na udalosť, príznakmi vzrušivosti a reaktivity, ako sú ťažkosti so spánkom alebo sústredením, a negatívnymi myšlienkami a príznakmi nálady, ako sú negatívne myšlienky o sebe alebo o iných.

Otázka č. 2: Aké sú príznaky posttraumatickej stresovej poruchy?

Odpoveď č. 2: Bežné príznaky posttraumatickej stresovej poruchy sú tieto:

Opakujúce sa a znepokojujúce spomienky na traumatickú udalosť
Nočné mory alebo záblesky udalosti
Pocity úzkosti alebo fyzické reakcie pri spomienke na udalosť
Vyhýbanie sa ľuďom, miestam alebo činnostiam, ktoré môžu vyvolať spomienky na udalosť
ťažkosti so spomínaním na detaily udalosti
strata záujmu o činnosti, ktoré boli kedysi príjemné
ťažkosti so spánkom alebo sústredením
ľahké vyľakanie alebo podráždenosť
Pocity viny, hanby alebo sebaobviňovania
Negatívne myšlienky o sebe alebo iných
ťažkosti s prežívaním pozitívnych emócií
neschopnosť dôverovať druhým

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby posttraumatickej stresovej poruchy?

Odpoveď č. 3: Nasledujú niektoré možnosti liečby:

Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT)
Terapia predĺženou expozíciou
Desenzibilizácia a reprocesing očnými pohybmi (EMDR)
Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI)
Antidepresíva
Prazosín (na liečbu nočných môr)Kombinácia psychoterapie a liekov sa ukázala ako účinná pri liečbe posttraumatickej stresovej poruchy. Je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie, ktorý dokáže diagnostikovať a liečiť PTSD.

Zdroje použité v článku: