Prsty, ktoré sa váľajú po prstoch: Klasický príznak Parkinsonovej choroby

Prsty, ktoré sa otáčajú do strán: Klasický príznak Parkinsonovej choroby

Úvod

Parkinsonova choroba (PD) je progresívna porucha, ktorá ovplyvňuje pohyb a postihuje približne 1 milión ľudí v USA. Charakterizuje ju tras, svalová rigidita, bradykinéza (spomalenie pohybu) a posturálna nestabilita. Jedným z najcharakteristickejších príznakov PD je typ tremoru nazývaný pill-rolling.

Čo sú to prsty valiace sa po pilótach?

Pill-rolling je termín používaný na označenie špecifického typu tremoru prstov, ktorý sa vyskytuje u ľudí s Parkinsonovou chorobou. Názov je odvodený od krúživého pohybu palca a ukazováka smerom dozadu a dopredu, ktorý pripomína pohyb kotúľania malej pilulky medzi prstami.

Ako časté je rolovanie pilúl?

Pill-rolling je klasickým príznakom Parkinsonovej choroby a vyskytuje sa takmer u 70 % ľudí s PD. Zvyčajne sa vyskytuje v skorých štádiách ochorenia a je významnou súčasťou diagnostických kritérií PD.

Ako sa meria Pill-rolling?

Závažnosť “pill-rollingu” možno kvantifikovať pomocou stupnice hodnotenia tremoru, čo je číselná škála, ktorá sa pohybuje od 0 (žiadny tremor) do 4 (silný tremor). Vo všeobecnosti sa pill-rolling považuje za mierny až stredne závažný typ tremoru.

Čo je príčinou trasu pilúl?

Pill-rolling je spôsobený degeneráciou neurónov produkujúcich dopamín v mozgu. Dopamín je chemický posol, ktorý pomáha regulovať pohyb a svalový tonus. Pri Parkinsonovej chorobe sa hladina dopamínu znižuje, čo vedie k charakteristickým príznakom trasenia, rigidity, bradykinézy a posturálnej nestability.

Aká je liečba padúcnice?

Na Parkinsonovu chorobu neexistuje liek, ale je k dispozícii niekoľko liečebných postupov, ktoré môžu pomôcť pri zvládaní príznakov, vrátane tabletiek. Najčastejšie používanou liečbou PD sú lieky, napríklad levodopa, ktorá sa v mozgu mení na dopamín a pomáha zlepšiť pohyb. Na liečbu PD sa môžu používať aj iné lieky, napríklad anticholinergiká a agonisti dopamínu.

V niektorých prípadoch sa môže odporučiť chirurgický zákrok, napríklad hlboká mozgová stimulácia (DBS), ktorý pomáha zvládať príznaky PD. DBS zahŕňa implantáciu elektród do mozgu, ktoré dodávajú elektrickú stimuláciu do špecifických oblastí, čo môže pomôcť znížiť tras a zlepšiť pohyb.

Triaška je klasickým príznakom Parkinsonovej choroby a vyskytuje sa takmer u 70 % ľudí s PD. Je spôsobená degeneráciou neurónov produkujúcich dopamín v mozgu a dá sa liečiť liekmi a v niektorých prípadoch aj chirurgicky. Ak máte obavy z Parkinsonovej choroby alebo z užívania tabliet, je dôležité porozprávať sa so svojím lekárom, aby ste získali presnú diagnózu a vypracovali plán liečby, ktorý je pre vás vhodný.

Názor od čitatela

Ahojte všetci,

Chcel som sa len prihovoriť a podeliť sa o vlastné skúsenosti s tabletkovaním ako človek, ktorý žije s Parkinsonovou chorobou už niekoľko rokov. Najprv chcem povedať, že to môže byť určite náročný symptóm, ktorý treba zvládnuť, ale so správnymi stratégiami môžete stále viesť plnohodnotný a aktívny život.

Jednou z vecí, ktoré mi najviac pomohli, je nájsť správny režim užívania liekov. V priebehu rokov som vyskúšal niekoľko rôznych liekov a zistil som, že kombinácia levodopy a agonistu dopamínu mi najlepšie pomáha, pokiaľ ide o zníženie trasenia a zlepšenie celkovej pohyblivosti. Dôležité je mať na pamäti, že to, čo funguje u jedného človeka, nemusí fungovať u iného, takže sa nenechajte odradiť, ak vám chvíľu potrvá, kým nájdete správnu kombináciu liekov.

Ďalšou stratégiou, ktorá mi veľmi pomohla, je pravidelné cvičenie. Zistil som, že aj každodenná približne 30-minútová prechádzka mi pomáha lepšie ovládať svoj tras a celkový pohyb. Je to tiež skvelý spôsob, ako sa dostať na čerstvý vzduch a zostať aktívny, čo je naozaj dôležité pre celkové zdravie a pohodu.

Nakoniec chcem zdôrazniť dôležitosť silného podporného systému. Či už je to rodina, priatelia alebo podporná skupina, mať ľudí, s ktorými sa môžete porozprávať a o ktorých sa môžete oprieť, môže mať obrovský význam pri zvládaní problémov Parkinsonovej choroby a žití plnohodnotného života.

Dúfam, že niektoré z týchto tipov a trikov pomôžu vám alebo niekomu, koho poznáte. Ak máte nejaké ďalšie stratégie alebo tipy, ktoré sa vám osvedčili, neváhajte sa o ne podeliť v komentároch nižšie!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je to rolovanie tabliet a prečo sa považuje za klasický príznak Parkinsonovej choroby?

Odpoveď č. 1: Rolovanie tabletiek sa vzťahuje na opakované pohyby palca a ukazováka smerom dozadu a dopredu, ktoré sa často opisujú ako pohyb pripomínajúci rolovanie malej tabletky medzi prstami. Tento typ trasenia sa považuje za klasický príznak Parkinsonovej choroby, pretože je charakteristickým nálezom u mnohých jedincov s týmto ochorením. Predpokladá sa, že je spôsobený degeneráciou buniek produkujúcich dopamín v mozgu, čo vedie k poruche normálnej regulácie svalovej činnosti.

Otázka č. 2: Ako sa diagnostikuje a lieči tabletovníctvo?

Odpoveď č. 2: Pill-rolling sa zvyčajne diagnostikuje kombináciou klinického hodnotenia a zobrazovacích vyšetrení, ako je napríklad magnetická rezonancia (MRI) alebo počítačová tomografia (CT). Pokiaľ ide o liečbu, najčastejšie sa používa medikamentózna liečba, ktorá môže zahŕňať užívanie levodopy, agonistov dopamínu alebo iných liekov, ktoré pomáhajú regulovať svalovú aktivitu a znižovať tras. V niektorých prípadoch sa môže odporučiť aj chirurgický zákrok, napríklad hlboká mozgová stimulácia (DBS). Je dôležité mať na pamäti, že najlepší prístup bude závisieť od konkrétnych okolností jednotlivca a závažnosti jeho príznakov.

Otázka č. 3: Ako Parkinsonova choroba ovplyvňuje celkové zdravie a pohodu?

Odpoveď č. 3: Parkinsonova choroba môže mať významný vplyv na celkové zdravie a pohodu jednotlivca. Okrem trasenia môže spôsobiť aj problémy s pohybom, rovnováhou a koordináciou, čo sťažuje vykonávanie každodenných činností, ako je chôdza, jedenie alebo obliekanie. Môže viesť aj k ďalším zdravotným problémom, ako sú depresia, poruchy spánku a kognitívne poruchy. Vďaka správnej liečbe a podpore však mnohí jedinci s Parkinsonovou chorobou dokážu napriek týmto problémom viesť plnohodnotný a aktívny život. Je dôležité spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na vypracovaní individuálneho liečebného plánu, ktorý zohľadňuje špecifické potreby a ciele jednotlivca.Zdroje použité v článku: