Symptóm sklerózy multiplex: Poznanie skorých príznakov a symptómov

Symptóm sklerózy multiplex: Pochopenie skorých príznakov a symptómov

Skleróza multiplex (SM) je chronické autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém (CNS) vrátane mozgu, miechy a zrakových nervov. Môže spôsobovať celý rad príznakov a ich závažnosť sa môže u jednotlivých osôb líšiť. Včasné rozpoznanie príznakov môže viesť k rýchlej diagnostike a liečbe, čo môže pomôcť spomaliť progresiu ochorenia a zlepšiť kvalitu života.

Bežné príznaky SM

Skoré príznaky a symptómy SM sa môžu ťažko identifikovať, pretože môžu byť podobné príznakom a symptómom iných zdravotných stavov. Medzi bežné príznaky SM patria:

 • Necitlivosť alebo mravčenie v tvári, tele alebo končatinách
 • Strata zraku, často v jednom oku, s bolesťou pri pohybe oka
 • Slabosť v jednej alebo viacerých končatinách
 • Triaška alebo neistá chôdza
 • Únava, ktorá môže byť závažná a môže sa zhoršiť fyzickou alebo duševnou aktivitou
 • Závraty a závraty
 • ťažkosti s koordináciou a rovnováhou
 • nezrozumiteľná reč
 • poruchy funkcie močového mechúra a čriev

Príčiny SM

Presná príčina SM nie je známa, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických a environmentálnych faktorov. Predpokladá sa, že k ochoreniu dochádza, keď imunitný systém tela omylom napadne ochranný obal (myelín) okolo nervových vlákien v CNS. Toto poškodenie myelínu vedie k problémom s komunikáciou medzi mozgom a zvyškom tela, čo vedie k príznakom SM.

Diagnostika SM

Diagnostika SM môže byť náročná, pretože na toto ochorenie neexistuje jediný test. Lekár zváži anamnézu, vykoná fyzikálne vyšetrenie a sériu testov, aby vylúčil iné možné príčiny príznakov. Tieto testy môžu zahŕňať:

 • zobrazenie magnetickou rezonanciou (MRI) na identifikáciu charakteristických lézií v CNS
 • test evokovaného potenciálu na meranie elektrických signálov, ktoré sa šíria po nervových dráhach
 • lumbálnu punkciu (spinálny výter) na vyšetrenie tekutiny obklopujúcej miechu a mozog

Liečba SM

V súčasnosti neexistuje liek na SM, ale je k dispozícii niekoľko liečebných postupov na zvládnutie príznakov a spomalenie progresie ochorenia. Možnosti liečby môžu zahŕňať:

 • Lieky modifikujúce ochorenie na spomalenie progresie ochorenia a zníženie frekvencie relapsov
 • Steroidy na zníženie zápalu a zlepšenie príznakov počas relapsu
 • Fyzikálna terapia na pomoc pri problémoch s pohyblivosťou a koordináciou
 • pracovná terapia na pomoc pri každodenných činnostiach
 • rečová terapia na pomoc pri problémoch s rečou a prehĺtaním

Život s SM

Život s SM môže byť náročný, ale so správnou podporou a liečbou je mnoho ľudí s SM schopných viesť aktívny a plnohodnotný život. Je dôležité, aby ľudia s SM úzko spolupracovali so svojím lekárom a tímom zdravotníckych pracovníkov na vypracovaní individuálneho liečebného plánu a na účinnom zvládaní svojich príznakov.

Záverom možno povedať, že rozpoznanie včasných príznakov a symptómov SM je kľúčové pre rýchlu diagnostiku a liečbu. Ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedených príznakov, je dôležité vyhľadať lekára, ktorý vás riadne vyhodnotí. Včasná diagnostika a liečba môžu pomôcť spomaliť progresiu ochorenia a zlepšiť kvalitu života.

Názor od čitatela

Jako človek, ktorý žije s SM už viac ako desať rokov, môžem rozhodne potvrdiť, že je dôležité rozpoznať a zvládnuť včasné príznaky a symptómy. Jedným z tipov, ktorý mi neuveriteľne pomohol, je udržiavať zdravú a vyváženú stravu. To zahŕňa obmedzenie príjmu spracovaných potravín a zaradenie veľkého množstva čerstvého ovocia a zeleniny, chudých bielkovín a celozrnných výrobkov do jedál. Zistila som tiež, že pravidelné cvičenie, dokonca aj každodenná prechádzka, môže výrazne zlepšiť moju energetickú hladinu a celkovú pohodu.

Okrem toho je veľmi dôležité nájsť si systém podpory. Či už ide o miestnu podpornú skupinu, online komunitu alebo dôveryhodných priateľov a rodinu, mať sieť ľudí, o ktorých sa môžete oprieť, môže mať obrovský význam pri zvládaní vzostupov a pádov života s SM. A nebojte sa požiadať o pomoc, keď ju potrebujete – či už ide o domáce práce, alebo sa jednoducho máte s kým porozprávať.

Nakoniec, veľmi odporúčam viesť si denník príznakov, aby ste mohli sledovať akékoľvek zmeny alebo výkyvy svojho stavu. To môže byť obzvlášť užitočné pri rozhovore s lekárom a pri rozhodovaní o pláne liečby. Prevzatie kontroly nad svojím zdravím a informovanosť o svojom stave môžu viesť k lepším výsledkom a lepšej kvalite života.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú bežné prvé príznaky sklerózy multiplex (SM)?

Odpoveď č. 1: Skoré príznaky a symptómy SM sa môžu u jednotlivých ľudí veľmi líšiť, ale medzi najčastejšie patria:

Únava
Necitlivosť alebo mravčenie končatín
Slabosť jednej alebo viacerých končatín
problémy so zrakom, ako je dvojité videnie alebo čiastočná strata zraku na jednom oku
Pocity podobné elektrickému šoku pri pohybe krku (L’Hermittov príznak)
Problémy s močovým mechúrom, napríklad ťažkosti so začatím alebo zastavením močenia
Sexuálna dysfunkcia
závraty alebo strata rovnováhy
problémy s koordináciou a jemnou motorikou
Kognitívne zmeny, ako sú ťažkosti s pamäťou alebo koncentráciou

Je dôležité poznamenať, že tieto príznaky môžu poukazovať aj na iné zdravotné stavy, preto je dôležité, aby ste navštívili lekára, ak sa u vás vyskytnú akékoľvek nezvyčajné alebo pretrvávajúce príznaky.

Otázka č. 2: Ako sa diagnostikuje SM?

Odpoveď č. 2: SM sa zvyčajne diagnostikuje na základe kombinácie anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a diagnostických testov. Tieto testy môžu zahŕňať:

vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MRI), ktoré môžu ukázať zmeny v mozgu a mieche charakteristické pre SM
testy evokovaných potenciálov, ktoré merajú elektrické reakcie mozgu na podnety, ako sú zrakové alebo sluchové signály
krvné testy, ktoré môžu vylúčiť iné ochorenia s podobnými príznakmi
lumbálna punkcia (spinálna punkcia), pri ktorej sa odoberie malé množstvo tekutiny z miechy na testovanie markerov SM

Váš lekár preskúma všetky informácie z týchto testov, aby stanovil diagnózu a určil typ SM, ktorú máte.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby SM?

Odpoveď č. 3: V súčasnosti neexistuje liek na SM, ale je k dispozícii niekoľko liečebných postupov, ktoré pomáhajú zvládnuť jej príznaky a spomaliť postup ochorenia. Tieto liečby môžu zahŕňať:

Terapie modifikujúce ochorenie, ktoré môžu pomôcť spomaliť progresiu SM znížením zápalu a opravou poškodenia nervov.
symptomatickú liečbu, ktorá rieši špecifické príznaky, ako sú problémy s močovým mechúrom, únava a spasticita
fyzikálna a pracovná terapia, ktorá môže zlepšiť pohyblivosť a koordináciu
poradenstvo a podporné skupiny, ktoré môžu pomôcť pri emocionálnej a psychickej pohode
doplnkové a alternatívne terapie, ako napríklad akupunktúra, masáže a joga, ktoré môžu pomôcť zvládnuť príznaky a zlepšiť kvalitu života

Je dôležité úzko spolupracovať so svojím lekárom, aby ste určili najlepší plán liečby pre vaše individuálne potreby a ciele.Zdroje použité v článku: