Symptóm zlého alternátora: Ako zistiť, či vaše auto potrebuje údržbu

Symptóm zlého alternátora: Ako zistiť, či vaše auto potrebuje údržbu

Alternátor je základnou súčasťou elektrického systému vozidla, pretože nabíja batériu a napája elektrické zariadenia počas chodu motora. Nefunkčný alternátor môže spôsobovať rôzne príznaky, ktoré môžu viesť k závažným problémom, ak sa neriešia. V tomto článku sa budeme venovať tomu, ako zistiť, či alternátor vášho vozidla potrebuje údržbu.

Príznaky zlého alternátora

Tu je niekoľko bežných príznakov zlého alternátora:

 • Výstražná kontrolka na prístrojovej doske: Ak alternátor zlyháva, na prístrojovej doske vášho vozidla sa rozsvieti výstražná kontrolka nabíjacieho systému. Kontrolka je zvyčajne symbolom batérie a signalizuje, že batéria sa nenabíja.

 • Tlmené alebo blikajúce svetlá: Ak alternátor nenabíja batériu správne, svetlá vo vašom vozidle môžu byť tlmené alebo blikať. Je to preto, že batéria nemá dostatok energie na udržanie jasných svetiel.

 • Vybitá batéria: Ak alternátor nefunguje správne, batéria sa nakoniec vybije, pretože sa nenabíja. Ak otočíte kľúčom a motor nenaskočí, batéria môže byť vybitá.

 • Piskot alebo škrípanie: Ak zlyhávajú ložiská alternátora, môžete počuť vysoký piskľavý alebo škrípavý zvuk. Tento zvuk je zvyčajne počuť, keď motor beží.

 • Zlý zápach: Ak sa alternátor prehrieva, môže sa z neho šíriť zápach spáleniny. Ak spozorujete nepríjemný zápach vychádzajúci spod kapoty, je čas dať skontrolovať alternátor.

Príčiny zlého alternátora

Tu sú uvedené niektoré bežné príčiny zlého alternátora:

 • Opotrebovanie: Časom sa môžu opotrebovať ložiská a kefy alternátora, čo vedie k jeho poruche.

 • Uvoľnené alebo poškodené remene: Alternátor je poháňaný remeňom, a ak je remeň uvoľnený alebo poškodený, môže to spôsobiť, že alternátor prestane fungovať.

 • Zlé spojenia: Alternátor je pripojený k batérii a elektrickému systému, a ak sú tieto spoje uvoľnené alebo poškodené, môže to spôsobiť poruchu alternátora.

 • Chybné diódy: Alternátor obsahuje diódy, ktoré premieňajú striedavý prúd, ktorý generuje, na jednosmerný prúd, a ak sú tieto diódy chybné, môže to spôsobiť, že alternátor prestane fungovať.

Možnosti liečby zlého alternátora

Tu sú možnosti liečby zlého alternátora:

 • Výmena: Ak alternátor nie je možné opraviť, bude potrebné ho vymeniť. Nový alternátor je možné zakúpiť v obchode s autodielmi alebo v predajni a bude ho musieť nainštalovať kvalifikovaný mechanik.

 • Oprava: Ak je alternátor opraviteľný, môže ho opraviť kvalifikovaný mechanik. Oprava bude zahŕňať opravu alebo výmenu poškodených alebo opotrebovaných častí.

Na záver možno povedať, že zlý alternátor môže spôsobiť rôzne príznaky a viesť k závažným problémom, ak sa nerieši. Ak spozorujete niektorý z príznakov uvedených v tomto článku, je načase dať alternátor skontrolovať. Pravidelná údržba alternátora vášho vozidla môže pomôcť predísť jeho poruche a zabezpečiť správne fungovanie elektrického systému vášho vozidla.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Som majiteľom auta už viac ako 20 rokov a mal som svoj podiel problémov s alternátorom. Tu je niekoľko tipov a trikov, ktoré som sa počas tejto cesty naučil a ktoré by mohli byť užitočné pre ostatných čitateľov:

 • Najprv skontrolujte batériu: Predtým, ako dospejete k záveru, že problémom je alternátor, skontrolujte batériu. Slabá batéria môže spôsobovať podobné príznaky ako zlý alternátor, preto je najlepšie najprv vylúčiť tento problém.

 • Vypočujte si zvuk motora: Ak z motora počujete pískanie alebo škrípanie, je to dobrý náznak toho, že ložiská alternátora zlyhávajú. Tento zvuk je zvyčajne najvýraznejší, keď motor beží, preto si ho vypočujte, keď naštartujete vozidlo.

 • Skontrolujte napätie: Jednoduchý spôsob, ako skontrolovať, či alternátor pracuje správne, je pomocou multimetra zmerať napätie na batérii pri naštartovanom motore. Napätie by malo byť medzi 13,. 5 a 14,. 5 voltov. Ak je napätie nižšie, je to dobrý náznak toho, že alternátor nefunguje správne.

 • Skontrolujte remene: Nezabudnite pravidelne kontrolovať remene, ktoré poháňajú alternátor, pretože uvoľnené alebo poškodené remene môžu spôsobiť, že alternátor prestane fungovať.

 • Pravidelná údržba: Pravidelná údržba alternátora môže pomôcť predísť jeho poruche a zabezpečiť správne fungovanie elektrického systému vozidla. Môže zahŕňať pravidelné kontroly, čistenie spojov a výmenu opotrebovaných dielov.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú užitočné aj pre ostatných čitateľov. Ak máte ďalšie tipy alebo triky, o ktoré sa chcete podeliť, neváhajte a zanechajte komentár nižšie!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú bežné príznaky zlého alternátora?

Odpoveď č. 1: Medzi bežné príznaky zlého alternátora patria:

Výstražné kontrolky na prístrojovej doske, ako napríklad výstražná kontrolka batérie alebo výstražná kontrolka alternátora
Stmievanie alebo blikanie svetlometov, najmä pri voľnobehu alebo nízkych rýchlostiach
problémy s elektrickým napájaním, napríklad nefungujúce elektrické okná alebo rádio
Motor sa po naštartovaní zastaví alebo sa zastaví
Rozsvieti sa a zostane svietiť výstražná kontrolka batérie
Pískavý alebo škrípavý zvuk remeňa alternátora
Znížený výkon motora

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, je najlepšie, aby vaše vozidlo čo najskôr skontroloval mechanik.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje poruchy alternátorov?

Odpoveď č. 2: Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu spôsobiť poruchu alternátorov, vrátane:
Preťaženie elektrického systému: Príliš veľa elektrických komponentov naraz, ako sú svetlomety, klimatizácia a elektrické okná, môže alternátor zaťažiť a spôsobiť jeho poruchu.
Vek: Časom sa alternátory môžu opotrebovať a stať sa menej účinnými, čo môže viesť k poruche.
Uvoľnené alebo poškodené remene: Pásy, ktoré poháňajú alternátor, sa môžu uvoľniť alebo poškodiť, čo môže spôsobiť, že alternátor prestane fungovať.
Zlá údržba: Pravidelná údržba, napríklad kontrola remeňov a čistenie spojov, môže pomôcť predísť poruche alternátora.
Jazdné návyky: Agresívna jazda, napríklad prudké zrýchľovanie a prudké brzdenie, môže alternátor namáhať a spôsobiť jeho poruchu.

Otázka č. 3: Ako zistím, či je potrebné vymeniť alternátor?

Odpoveď č. 3: Najlepší spôsob, ako zistiť, či je potrebné vymeniť alternátor, je dať ho skontrolovať mechanikovi. Ten môže pomocou multimetra skontrolovať napätie na batérii pri zapnutom motore, čo mu poskytne predstavu o tom, či alternátor pracuje správne alebo nie. Ak alternátor nefunguje správne, môže ho vymeniť za nový. Ak alternátor stále funguje správne, môžu vykonať určité nastavenia alebo vykonať určitú údržbu na zlepšenie jeho výkonu.Zdroje použité v článku: