Halucinácie a COVID-19: Je to možné?

Halucinácie a COVID-19: Je to možné?

Úvod

Halucinácie sú vnemové skúsenosti, pri ktorých človek vidí, počuje, cíti, chutí alebo cíti niečo, čo v skutočnosti nie je prítomné. Halucinácie môžu byť spôsobené rôznymi faktormi vrátane duševných porúch, zneužívania návykových látok a niektorých zdravotných stavov. V posledných mesiacoch sa objavili správy o ľuďoch, ktorí pociťovali halucinácie ako príznak ochorenia COVID-19, spôsobeného novým koronavírusom. V tomto článku preskúmame dôkazy o tejto súvislosti a rozoberieme možné príčiny a možnosti liečby halucinácií súvisiacich s vírusom COVID-19.

Dôkazy o halucináciách u pacientov s COVID-19

Dôkazy o halucináciách ako príznakoch vírusu COVID-19 sú obmedzené, ale existuje niekoľko hlásení o pacientoch, ktorí mali halucinácie počas ochorenia na tento vírus. V štúdii uskutočnenej v roku 2020 výskumníci zistili, že z pacientov s vírusom COVID-19, ktorých sa opýtali, 6,3 % uviedlo, že zažilo halucinácie. Táto štúdia bola malá a mala obmedzenia, preto je ťažké jednoznačne povedať, či sú halucinácie bežným príznakom COVID-19.

Možné príčiny halucinácií u pacientov s COVID-19

V súčasnosti neexistuje zhoda o presnej príčine halucinácií u pacientov s COVID-19. Niektorí odborníci špekulujú, že halucinácie môžu súvisieť so zápalom a oxidačným stresom, ktoré vznikajú v dôsledku reakcie organizmu na vírus. Iní sa domnievajú, že halucinácie môžu byť dôsledkom zmien v chemickom zložení mozgu, ku ktorým dochádza v dôsledku vírusu.

Možnosti liečby halucinácií súvisiacich s COVID-19

Možnosti liečby halucinácií súvisiacich s vírusom COVID-19 budú závisieť od príčiny halucinácií. V niektorých prípadoch môže na vyriešenie halucinácií stačiť liečba samotnej infekcie vyvolanej COVID-19. V iných prípadoch môže byť na riešenie halucinácií potrebná liečba liekmi alebo terapia. Ak sa u vás alebo u niekoho, koho poznáte, vyskytnú halucinácie v dôsledku infekcie COVID-19, je dôležité čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.

Halucinácie boli hlásené ako príznak lieku COVID-19, hoci dôkazy o tejto súvislosti sú obmedzené. Príčina halucinácií u pacientov s vírusom COVID-19 zatiaľ nie je dobre známa a na určenie presného vzťahu medzi vírusom a týmto príznakom je potrebný ďalší výskum. Ak sa u vás alebo u niekoho, koho poznáte, vyskytnú halucinácie v dôsledku vírusu COVID-19, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, aby sa určil najlepší spôsob liečby.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Sledoval som správy o COVID-19 a možnej súvislosti s halucináciami a som rád, že sa tejto téme venuje pozornosť. Osobne som zažil halucinácie v dôsledku iného zdravotného stavu a mám niekoľko tipov a trikov, o ktoré by som sa rád podelil s ostatnými čitateľmi.

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že halucinácie môžu byť veľmi nepríjemné a je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, ak ich zažívate. Ak máte COVID-19, lekár vám môže odporučiť antivírusové lieky alebo inú liečbu, ktorá vám pomôže zotaviť sa z vírusu. Ak vaše halucinácie súvisia s iným zdravotným stavom, lekár vám môže odporučiť lieky alebo terapiu, ktorá vám pomôže zvládnuť príznaky.

Okrem vyhľadania lekárskej pomoci môžete urobiť niekoľko vecí, ktoré vám pomôžu zvládnuť vaše halucinácie. Tu je niekoľko tipov a trikov, ktoré sa mi osvedčili:

  • Praktizujte dobrú spánkovú hygienu: Vyhnite sa používaniu elektroniky pred spaním a vytvorte si relaxačný režim pred spaním.

  • Pravidelne cvičte: Cvičenie môže pomôcť zlepšiť vaše celkové zdravie a pohodu a môže tiež pomôcť zvládnuť príznaky úzkosti a depresie. Snažte sa každý deň venovať aspoň 30 minút miernemu cvičeniu.

  • Spájajte sa s ostatnými: Rozhovor s niekým o vašich skúsenostiach môže byť užitočný a je to tiež dobrý spôsob, ako sa cítiť menej izolovaný. Zvážte možnosť pripojiť sa k podpornej skupine alebo sa spojiť s inými ľuďmi, ktorí prechádzajú podobnou skúsenosťou.

  • Praktizujte všímavosť: Skúste začleniť všímavosť do svojej každodennej rutiny a uvidíte, či vám pomôže.

Toto je len niekoľko tipov a trikov, ktoré sa mi osvedčili, ale je dôležité si uvedomiť, že každý človek je iný a to, čo funguje u jedného, nemusí fungovať u druhého. Ak máte halucinácie, je dôležité úzko spolupracovať s lekárom, aby ste určili najlepší spôsob liečby pre vaše individuálne potreby.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Môžu byť halucinácie príznakom COVID-19?

Odpoveď č. 1: Áno, halucinácie môžu byť príznakom COVID-19, hoci sú pomerne zriedkavé. Niektorí ľudia s COVID-19 hlásili výskyt halucinácií, hoci presná príčina týchto halucinácií zatiaľ nie je známa. Medzi možné vysvetlenia patria účinky vírusu na mozog alebo účinky liekov používaných na liečbu vírusu. Ak máte halucinácie a myslíte si, že môžete mať COVID-19, je dôležité čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.

Otázka č. 2: Existuje nejaká liečba halucinácií súvisiacich s vírusom COVID-19?

Odpoveď č. 2: Ak máte halucinácie v dôsledku COVID-19, lekár vám môže odporučiť antivírusové lieky alebo inú liečbu, ktorá vám pomôže zotaviť sa z vírusu. V niektorých prípadoch vám lekár môže odporučiť aj lieky alebo liečbu, ktoré vám pomôžu zvládnuť halucinácie. Je dôležité, aby ste úzko spolupracovali so svojím lekárom a určili najlepší spôsob liečby pre vaše individuálne potreby.

Otázka č. 3: Čo možno urobiť, aby ste pomohli zvládnuť halucinácie spôsobené vírusom COVID-19 alebo inými zdravotnými stavmi?

Odpoveď č. 3: Okrem vyhľadania lekárskej pomoci môžete urobiť niekoľko vecí, ktoré vám pomôžu zvládnuť vaše halucinácie. Tu je niekoľko tipov a trikov, ktoré môžu byť užitočné:
Dodržiavajte správnu spánkovú hygienu: Dbajte na to, aby ste každú noc spali dostatočne, a snažte sa vytvoriť si dôsledný spánkový režim. Vyhnite sa používaniu elektroniky pred spaním a vytvorte si relaxačný režim pred spaním.
Pravidelne cvičte: Cvičenie môže pomôcť zlepšiť vaše celkové zdravie a pohodu a môže tiež pomôcť zvládnuť príznaky úzkosti a depresie. Každý deň sa snažte o aspoň 30 minút mierneho cvičenia.
Spojte sa s ostatnými: Rozprávanie sa s niekým o svojich skúsenostiach môže byť užitočné a je to tiež dobrý spôsob, ako sa cítiť menej izolovane. Zvážte možnosť pripojiť sa k podpornej skupine alebo sa spojiť s inými ľuďmi, ktorí prechádzajú podobnou skúsenosťou.
Cvičte všímavosť: Techniky všímavosti, ako je meditácia alebo hlboké dýchanie, vám môžu pomôcť zvládať stres a úzkosť. Skúste zaradiť všímavosť do svojej každodennej rutiny a zistite, či vám to pomôže.
Je dôležité si uvedomiť, že každý človek je iný a to, čo funguje u jedného, nemusí fungovať u iného. Ak máte halucinácie, je dôležité úzko spolupracovať so svojím lekárom, aby ste určili najlepší spôsob liečby pre vaše individuálne potreby.Zdroje použité v článku: