Liečba porúch so somatickými symptómami: Ako zvládnuť svoje symptómy

Liečba porúch so somatickými symptómami: Ako zvládnuť svoje symptómy

Porucha somatických príznakov, známa aj ako “somatoformná porucha”, je stav, pri ktorom jedinec pociťuje fyzické príznaky bez základnej zdravotnej príčiny. Ľudia s poruchou somatických príznakov sa nadmerne obávajú svojich príznakov, čo im spôsobuje značné utrpenie a zhoršuje každodenný život.

Príznaky poruchy so somatickými príznakmi

 • Chronické a pretrvávajúce telesné príznaky, ako sú bolesť, únava alebo tráviace problémy.
 • nadmerné obavy a strach z príznakov a ich možných následkov
 • vyhýbanie sa aktivitám kvôli telesným príznakom
 • ťažkosti s fungovaním v každodennom živote kvôli sústredeniu sa na symptómy
 • rušenie spoločenských a pracovných aktivít

Príčiny poruchy somatických symptómov

Presná príčina poruchy somatických príznakov nie je známa, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu psychologických, biologických a environmentálnych faktorov vrátane:

 • predchádzajúce traumatické alebo stresujúce životné skúsenosti
 • úzkostné poruchy alebo poruchy nálady v rodinnej anamnéze
 • chronická bolesť alebo fyzické zdravotné ťažkosti
 • depresia alebo úzkosť

Možnosti liečby poruchy somatických príznakov

Liečba poruchy somatických príznakov zvyčajne zahŕňa kombináciu psychologických a lekárskych zásahov.

Psychologická liečba

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): Typ terapie, ktorý pomáha jednotlivcom spochybniť a zmeniť negatívne myšlienky a správanie súvisiace s ich telesnými príznakmi.
 • Redukcia stresu založená na všímavosti (MBSR): Druh terapie, ktorý učí jednotlivcov sústrediť sa na prítomný okamih a zvládať svoje telesné príznaky prostredníctvom všímavosti a relaxačných techník
 • Terapia prijatia a odovzdania (ACT): Typ terapie, ktorá povzbudzuje jednotlivcov, aby prijali svoje symptómy a zamerali sa na zmysluplný život napriek nim.

Lekárske postupy

 • Lieky: Na zvládnutie príznakov a zlepšenie kvality života sa môžu predpísať antidepresíva, anxiolytiká alebo lieky proti bolesti.
 • Fyzikálna terapia: Pravidelná fyzická aktivita a cvičenie môžu pomôcť zlepšiť fyzické príznaky a celkový zdravotný stav

Zmeny životného štýlu na zvládnutie príznakov

Okrem psychologickej a lekárskej liečby existuje niekoľko zmien životného štýlu, ktoré môžu pomôcť zvládnuť poruchu somatických príznakov:

 • Pravidelne cvičte: Cvičenie môže zlepšiť telesné a duševné zdravie, znížiť príznaky a zlepšiť kvalitu života.
 • Dodržiavajte správne spánkové návyky: Dostatok spánku môže zlepšiť fyzickú a duševnú pohodu a zmierniť príznaky.
 • Znížte stres: Venujte sa aktivitám znižujúcim stres, ako je joga, meditácia alebo hlboké dýchanie, aby ste zvládli príznaky a zlepšili celkový zdravotný stav.
 • Spojte sa s ostatnými: Budovanie podporných vzťahov s priateľmi, rodinou alebo podpornými skupinami môže zlepšiť emocionálnu pohodu a zmierniť príznaky.

Je dôležité vyhľadať liečbu poruchy somatických príznakov, aby ste zvládli príznaky a zlepšili kvalitu života. Zdravotnícky pracovník môže pomôcť určiť najlepší spôsob liečby a poskytnúť podporu a poradenstvo na tejto ceste.

Porucha so somatickými príznakmi je stav, ktorý môže spôsobovať značné ťažkosti a zasahovať do každodenného života. Správnou liečbou a zmenou životného štýlu však môžu jednotlivci úspešne zvládať svoje príznaky a zlepšiť svoju celkovú pohodu. Ak máte príznaky poruchy somatických príznakov, vyhľadajte pomoc zdravotníckeho pracovníka, ktorý určí pre vás najlepší spôsob liečby.

Názor od čitatela

Ako človek, ktorý dlhé roky bojuje s poruchou somatických príznakov, som chcela povedať, že tento článok považujem za neuveriteľne užitočný a poučný. Obzvlášť oceňujem zameranie na dôležitosť psychologickej aj lekárskej liečby, ako aj na zmeny životného štýlu, ktoré môžu pomôcť zvládnuť príznaky.

Jedným tipom, o ktorý by som sa chcela podeliť s ostatnými čitateľmi, je dôležitosť nájdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý skutočne rozumie poruchám so somatickými príznakmi a je ochotný s vami spolupracovať na vytvorení liečebného plánu, ktorý je prispôsobený vašim individuálnym potrebám. To môže mať veľký význam pre zvládanie vašich príznakov a zlepšenie kvality života.

Okrem toho, že som vyhľadala pomoc poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zistila som, že mi neuveriteľne prospelo aj zaradenie pravidelného cvičenia do mojej rutiny. Snažím sa päť dní v týždni venovať aspoň 30 minút stredne intenzívnemu cvičeniu, napríklad rýchlej chôdzi. Pomáha to nielen zlepšiť moje fyzické príznaky, ale pomáha to aj znížiť hladinu stresu a zlepšiť moju celkovú náladu.

Nakoniec by som chcela zdôrazniť, že je dôležité byť k sebe láskavý a nenechať sa odradiť, ak vaše príznaky pretrvávajú alebo ak liečba nie je taká účinná, ako ste dúfali. Nezabúdajte, že porucha somatických príznakov je komplexný stav a že nájdenie správneho liečebného plánu, ktorý vám bude vyhovovať, si môže vyžadovať čas a trpezlivosť. S vytrvalosťou a odhodlaním môžete úspešne zvládať svoje príznaky a žiť plnohodnotný život.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je to porucha somatických príznakov a aké sú jej príznaky?

Odpoveď č. 1: Somatická symptómová porucha (SSD) je typ duševného ochorenia, ktoré je charakterizované pretrvávajúcimi a obťažujúcimi telesnými príznakmi, ktoré nemožno vysvetliť zdravotným stavom alebo účinkom látky. Medzi bežné príznaky SSD patria chronická bolesť, únava, bolesti hlavy, tráviace problémy a svalové napätie. Príznaky sa však môžu u jednotlivých osôb líšiť a môžu byť rôzne v závislosti od jednotlivca a závažnosti jeho stavu.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje poruchu somatických príznakov a ako sa diagnostikuje?

Odpoveď č. 2: Presná príčina somatickej symptómovej poruchy nie je dobre známa, ale predpokladá sa, že súvisí s kombináciou biologických, psychologických a sociálnych faktorov. Medzi potenciálne prispievajúce faktory patria traumatické životné udalosti v minulosti, chronický stres, úzkosť a depresia. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže diagnostikovať SSD vykonaním dôkladného lekárskeho vyšetrenia vrátane fyzického vyšetrenia a lekárskych testov, aby vylúčil iné zdravotné stavy, ktoré môžu byť príčinou príznakov. Ak sa zdravotný stav nezistí, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže posúdiť aj psychický a emocionálny stav jednotlivca, aby určil, či je SSD najlepšou diagnózou.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby poruchy somatických príznakov?

Odpoveď č. 3: Možnosti liečby poruchy somatických príznakov zvyčajne zahŕňajú kombináciu psychologických a medicínskych prístupov, ako aj zmeny životného štýlu. Psychologická liečba môže zahŕňať kognitívno-behaviorálnu terapiu (KBT), psychoterapiu a techniky zvládania stresu. Lekárska liečba môže zahŕňať lieky, ako sú antidepresíva alebo lieky proti bolesti, ako aj fyzikálnu terapiu a iné formy rehabilitácie. Zmeny životného štýlu, ktoré môžu pomôcť zvládnuť príznaky, zahŕňajú pravidelné cvičenie, zdravé stravovacie návyky, techniky znižovania stresu a relaxačné techniky, napríklad hlboké dýchanie alebo meditáciu. Je dôležité úzko spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa určil najlepší plán liečby pre každého jednotlivca, pretože rôzne liečby môžu byť pre rôznych ľudí účinnejšie.

Zdroje použité v článku: