Porucha so somatickými príznakmi: Pochopenie možností liečby

Porucha so somatickými symptómami: Pochopenie možností liečby

Somatická symptómová porucha (SSD) je duševný stav, pri ktorom osoba pociťuje intenzívne a pretrvávajúce fyzické symptómy, ale tieto symptómy nemožno úplne vysvetliť zdravotným stavom alebo zranením. Príznaky môžu byť závažné a môžu výrazne zasahovať do každodenného života osoby, spôsobovať jej výrazné utrpenie a ovplyvňovať kvalitu jej života.

Príznaky poruchy so somatickými príznakmi

Medzi bežné príznaky SSD patria:

 • Chronická bolesť, ktorá nie je plne vysvetlená zdravotným stavom alebo zranením.
 • Únava
 • Bolesti hlavy
 • gastrointestinálne problémy, ako sú bolesti brucha alebo nadúvanie
 • dýchavičnosť
 • Závraty
 • Necitlivosť alebo mravčenie v končatinách
 • svalová slabosť
 • Bolesť na hrudníku

Príčiny poruchy somatických príznakov

Presná príčina SSD nie je známa, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu fyzických, psychologických a environmentálnych faktorov. Medzi možné príčiny patria:

 • Chronický stres alebo trauma
 • Zneužívanie alebo zanedbávanie v minulosti
 • duševné poruchy v rodinnej anamnéze
 • osobnostné črty, napríklad perfekcionizmus alebo úzkosť
 • zdravotné ťažkosti, ktoré spôsobujú chronickú bolesť, napríklad fibromyalgia alebo chronický únavový syndróm
 • Zneužívanie návykových látok

Možnosti liečby poruchy somatických príznakov

Existuje niekoľko účinných spôsobov liečby SSD vrátane:

Psychoterapia

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) – KBT pomáha ľuďom rozpoznať a zmeniť negatívne vzorce myslenia a správania, ktoré môžu prispievať k ich príznakom.
 • Terapia akceptácie a záväzkov (ACT) – ACT pomáha ľuďom akceptovať ich symptómy, znížiť utrpenie, ktoré spôsobujú, a zlepšiť kvalitu ich života.
 • Terapie založené na všímavosti – Tieto terapie pomáhajú ľuďom sústrediť sa na prítomný okamih a naučiť sa efektívnejšie zvládať svoje symptómy.

Lieky

 • Antidepresíva – Antidepresíva môžu pomôcť zmierniť príznaky depresie, úzkosti a chronickej bolesti.
 • Anxiolytiká – Anxiolytiká môžu pomôcť zmierniť príznaky úzkosti.

Fyzikálna terapia

Fyzikálna terapia môže pomôcť zmierniť fyzické príznaky SSD a zlepšiť celkové fyzické fungovanie.

Doplnkové terapie

Doplnkové terapie, ako napríklad masáže, akupunktúra a joga, môžu pomôcť zmierniť príznaky SSD a zlepšiť celkovú pohodu.

Zmeny životného štýlu

Zmeny životného štýlu, ako napríklad pravidelné cvičenie, vyvážená strava, dostatok spánku a vyhýbanie sa zneužívaniu návykových látok, môžu pomôcť zlepšiť príznaky SSD a celkové zdravie.

Podpora rodiny a priateľov

Podpora zo strany rodiny a priateľov môže byť pre ľudí so SSD nesmierne prospešná, pretože im môže poskytnúť pocit útechy a pomôcť znížiť stres.

Liečba SSD môže byť náročná, ale so správnou podporou a prístupom môžu ľudia dosiahnuť výrazné zlepšenie svojich príznakov a celkovej kvality života. Ak si myslíte, že vy alebo niekto, koho poznáte, môže mať SSD, je dôležité poradiť sa s odborníkom na duševné zdravie, aby ste získali presnú diagnózu a účinný plán liečby.

Názor od čitatela

Wow, toto je naozaj obsiahly článok o poruche somatických symptómov. Osobne bojujem so SSD už niekoľko rokov a cestou som sa naučil niekoľko vecí, ktoré by mohli byť užitočné pre ostatných.

Po prvé, vrelo odporúčam každému, kto trpí SSD, vyhľadať terapeuta, ktorý sa špecializuje na tento stav. Môže byť frustrujúce navštevovať celý rad lekárov, ktorí sa zdajú, že s vami nemôžu nájsť nič zlé z fyzického hľadiska, ale mať niekoho, kto rozumie zložitej súhre medzi fyzickými a psychickými príznakmi, môže byť neuveriteľne užitočné.

Po druhé, zistil som, že multidisciplinárny prístup môže byť veľmi účinný pri zvládaní SSD. V mojom prípade navštevujem fyzioterapeuta kvôli chronickej bolesti a terapeuta, ktorý praktizuje CBT kvôli úzkosti a depresii. To mi pomohlo riešiť fyzické aj psychické príznaky môjho ochorenia.

Po tretie, zistil som, že je dôležité aktívne zvládnuť stres. V mojom prípade to znamená meditovať, cvičiť jogu a chodiť na prechádzky. Takisto sa snažím obmedziť vystavenie spúšťačom, ktoré zhoršujú moje príznaky, ako sú hlasné zvuky alebo veľké davy ľudí.

Po štvrté, zistil som, že je dôležité byť k sebe trpezlivý a jemný. SSD môže byť frustrujúce a vyčerpávajúce ochorenie a môže byť ľahké sa nechať odradiť. Zistil som, že je užitočné pripomenúť si, že nie som sám a že sú tu ďalší ľudia, ktorí rozumejú tomu, čím prechádzam.

Nakoniec by som sa chcel podeliť o to, že je možné žiť plnohodnotný a spokojný život aj so SSD. Možno to nebude život, aký ste si predstavovali, ale so správnou liečbou a podporou je možné nájsť spôsoby, ako zvládať svoje príznaky a užívať si život naplno.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú užitočné pre ostatných, ktorí bojujú so SSD. Ak máte nejaké otázky alebo by ste sa chceli spojiť s ostatnými, ktorí sa tiež zaoberajú týmto stavom, rada sa s vami porozprávam!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je somatická symptómová porucha (SSD)?

Odpoveď č. 1: Somatická symptómová porucha (SSD) je stav charakterizovaný fyzickými symptómami, ktoré sú obťažujúce a narúšajú každodenný život, ale nedajú sa plne vysvetliť zdravotným stavom alebo inou psychiatrickou poruchou. Ľudia s SSD pociťujú fyzické príznaky, ako sú bolesť, únava a tráviace problémy, ale testy a vyšetrenia neodhalia konkrétnu zdravotnú príčinu týchto príznakov. To môže viesť k značnému stresu a úzkosti, pretože jednotlivci hľadajú vysvetlenie svojich príznakov, čo často vedie k viacerým lekárskym vyšetreniam a liečbe.

Otázka č. 2: Aké sú možnosti liečby somatických symptómov (SSD)?

Odpoveď č. 2: Liečba poruchy somatických príznakov (SSD) zvyčajne zahŕňa kombináciu psychologických a lekárskych zásahov. Psychoterapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), sa často používa na riešenie psychického stresu a úzkosti spojených so SSD. Na zvládnutie príznakov sa môžu predpísať aj lieky, ako sú lieky proti úzkosti alebo antidepresíva. V niektorých prípadoch sa môže odporučiť aj fyzikálna terapia alebo rehabilitácia na riešenie chronickej bolesti alebo iných fyzických príznakov. Je dôležité úzko spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie a lekárom, aby sa vypracoval individuálny plán liečby, ktorý rieši fyzické aj psychické aspekty SSD.

Otázka č. 3: Čo môže človek s poruchou somatických príznakov (SSD) urobiť, aby zvládol svoje príznaky doma?

Odpoveď č. 3: Existuje niekoľko stratégií, ktoré môžu ľudia s poruchou so somatickými príznakmi (SSD) použiť na zvládanie svojich príznakov doma. Medzi bežné stratégie patria napr:

Zapojenie sa do aktivít na zníženie stresu, ako je joga, meditácia alebo cvičenia na uvedomenie si.
Zotrvanie v aktívnej činnosti prostredníctvom pravidelnej fyzickej aktivity, ako je napríklad chôdza, bicyklovanie alebo plávanie
dodržiavanie správnej spánkovej hygieny, napríklad zavedenie pravidelného režimu pred spaním a obmedzenie vystavenia obrazovkám pred spaním
nadväzovanie kontaktov s inými ľuďmi prostredníctvom podporných skupín alebo online komunít, aby ste sa cítili menej izolovaní a získali podporu
vyhľadávať činnosti a koníčky, ktoré prinášajú radosť a naplnenie

Je dôležité si uvedomiť, že skúsenosti s SSD sú u každého človeka jedinečné a to, čo funguje u jedného, nemusí fungovať u iného. Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie na vypracovaní individuálneho plánu, ktorý zohľadňuje individuálne potreby a okolnosti.

Zdroje použité v článku: