Príznaky ADHD u dospelých: Ako rozpoznať a zvládnuť tento stav

Príznaky ADHD u dospelých: Ako rozpoznať a zvládnuť tento stav

ADHD alebo porucha pozornosti s hyperaktivitou je neurovývojová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Hoci sa ADHD často považuje za stav, ktorý postihuje deti a dospievajúcich, odhaduje sa, že až 60 % detí s ADHD má príznaky aj v dospelosti.

Príznaky ADHD u dospelých

Príznaky ADHD u dospelých sa môžu líšiť od príznakov u detí a nemusia sa vždy prejavovať ako hyperaktivita. Medzi bežné príznaky ADHD u dospelých patria:

 • Nepozornosť: Príznaky: Problémy s venovaním pozornosti úlohám alebo rozhovorom, ľahká rozptýlenosť, zabúdanie, dezorganizácia a tendencia strácať veci.

 • Impulzívnosť: Impulzívne konanie, vyrušovanie ostatných, konanie bez rozmyslu a riskovanie.

 • Hyperaktivita: Pocit nepokoja alebo nervozity, ťažkosti s pokojným sedením a nadmerné rozprávanie.

 • Emocionálna dysregulácia: Rýchle zmeny nálad, podráždenosť, frustrácia a nízke sebavedomie.

Je dôležité poznamenať, že tieto príznaky z času na čas zažíva každý, ale keď sa stanú trvalými, závažnými a zasahujú do každodenného fungovania, môžu poukazovať na ADHD.

Príčiny ADHD u dospelých

Presná príčina ADHD nie je známa, ale výskumy naznačujú, že ide pravdepodobne o kombináciu genetických a environmentálnych faktorov. Medzi ďalšie faktory, ktoré k tomu prispievajú, môžu patriť:

 • Štruktúra a funkcia mozgu: Ľudia s ADHD môžu mať rozdiely v štruktúre a funkcii oblastí mozgu, ktoré sa podieľajú na pozornosti, výkonných funkciách a kontrole impulzov.

 • Zneužívanie návykových látok: Zneužívanie návykových látok, najmä alkoholu a nikotínu, môže zhoršiť príznaky ADHD.

 • Trauma: Traumatické zážitky, ako napríklad zneužívanie v detstve, zanedbávanie alebo vystavenie násiliu, môžu zvýšiť riziko vzniku ADHD.

Možnosti liečby ADHD u dospelých

Dobrou správou je, že ADHD sa dá u dospelých účinne zvládnuť pomocou kombinácie liekov, terapie a zmeny životného štýlu.

Lieky

Stimulujúce lieky, ako sú Ritalin, Adderall a Concerta, sú najčastejšie predpisované lieky na ADHD a preukázalo sa, že sú účinné pri znižovaní príznakov nepozornosti a impulzívnosti. Môžu sa predpísať aj nestimulačné lieky, ako napríklad Strattera.

Terapia

Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) je účinná terapia ADHD u dospelých, ktorá sa zameriava na identifikáciu a zmenu negatívnych myšlienkových vzorcov a správania. Môže pomôcť jedincom s ADHD zlepšiť ich sebaúctu, zvládať emócie a zvýšiť produktivitu.

Zmeny životného štýlu

Okrem liekov a terapie môžu jedinci s ADHD profitovať z niektorých jednoduchých zmien životného štýlu, ako napr:

 • Cvičenie: Pravidelné cvičenie preukázateľne zlepšuje príznaky ADHD a podporuje celkovú duševnú pohodu.

 • Spánok: Dodržiavanie pravidelného spánkového režimu a 7-8 hodín spánku každú noc môže zlepšiť príznaky ADHD a zlepšiť celkovú pohodu.

 • Strava: Vyvážená strava, ktorá obsahuje veľa ovocia, zeleniny a chudých bielkovín a vyhýbanie sa spracovaným potravinám a nadmernému množstvu kofeínu a cukru, môže zlepšiť príznaky ADHD.

 • Organizácia: Zavedenie jednoduchých organizačných stratégií, ako je napríklad používanie plánovača alebo zoznamu úloh, môže osobám s ADHD pomôcť udržať sa pri plnení úloh a zlepšiť ich schopnosť sústrediť sa.

Na záver možno povedať, že ADHD u dospelých je skutočný a liečiteľný stav. Pri správnej liečbe môžu jedinci s ADHD žiť plnohodnotný a produktívny život a účinne zvládať svoje príznaky. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky ADHD, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc a získať správnu diagnózu a plán liečby.

Názor od čitatela

Ahoj všetci, chcela som sa prihlásiť ako pravidelný čitateľ a človek, ktorý sám bojuje s ADHD. Tento článok mi prišiel naozaj užitočný a poučný, ale chcela som sa podeliť aj o niektoré svoje vlastné tipy a triky, ktoré sa mi osvedčili pri zvládaní mojich príznakov.

Jednou z vecí, ktoré mi veľmi pomohli, je nájsť si cvičenie, ktoré ma baví a ktoré mi pomáha zvládať moje príznaky. Snažím sa nájsť si každý deň čas na aspoň 30 minút fyzickej aktivity, či už ide o behanie, návštevu posilňovne alebo len cvičenie jogy doma. Skutočne mi to pomáha cítiť sa počas dňa sústredenejšie a pokojnejšie.

Ďalšia vec, ktorá pre mňa znamená veľký rozdiel, je cieľavedomý spánok. Snažím sa chodiť spať a vstávať každý deň v rovnakom čase a dbám na to, aby som sa aspoň hodinu pred spaním vyhýbala kofeínu a obrazovkám. Dobrý spánok mi pomohol cítiť sa počas dňa bdelšie a sústredenejšie.

Napokon som zistila, že pravidelné prestávky a hľadanie spôsobov, ako sa zbaviť stresu, sú pre zvládanie mojich príznakov ADHD kľúčové. Či už ide o prechádzku vonku, meditáciu alebo len niekoľko hlbokých nádychov, venovanie času sebe samému má veľký vplyv na moju schopnosť zostať sústredená a pokojná počas celého dňa.

Dúfam, že tieto tipy pomôžu aj ostatným, ktorí bojujú s ADHD. Je to náročný stav, ale so správnymi nástrojmi a stratégiami sa rozhodne dá zvládnuť. Všetkým želám veľa šťastia!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú bežné príznaky ADHD u dospelých?

Odpoveď č. 1: Medzi bežné príznaky ADHD u dospelých patria ťažkosti s pozornosťou a sústredením, zabúdanie, impulzívnosť, nepokoj a neposednosť. Medzi ďalšie príznaky môže patriť dezorganizácia, zmeny nálad, ťažkosti s dokončením úloh a problémy s manažmentom času. Je dôležité si uvedomiť, že tieto príznaky sa môžu u jednotlivých osôb líšiť a že nie každý človek s ADHD bude pociťovať všetky z nich.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje ADHD u dospelých?

Odpoveď č. 2: Presná príčina ADHD u dospelých zatiaľ nie je známa, ale výskum naznačuje, že úlohu môže zohrávať kombinácia genetických, neurologických a environmentálnych faktorov. Niektoré štúdie zistili, že ADHD môže súvisieť s rozdielmi vo vývoji a funkcii mozgu, zatiaľ čo iné naznačujú, že určité environmentálne faktory, ako napríklad vystavenie toxínom alebo stres počas tehotenstva, môžu zvyšovať riziko vzniku ADHD.

Otázka č. 3: Aké sú účinné spôsoby liečby ADHD u dospelých?

Odpoveď č. 3: Najúčinnejšia liečba ADHD u dospelých zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov, behaviorálnej terapie a zmeny životného štýlu. Lieky, ako sú stimulanciá, napríklad Ritalin alebo Adderall, sa často používajú na zlepšenie pozornosti a sústredenia, zatiaľ čo behaviorálna terapia môže jednotlivcom s ADHD pomôcť naučiť sa nové zručnosti a stratégie na zvládanie príznakov. Zmeny životného štýlu, ako napríklad pravidelné cvičenie a zdravé spánkové návyky, môžu tiež pomôcť zvládnuť príznaky a zlepšiť celkovú pohodu. Je dôležité spolupracovať s lekárom alebo odborníkom na duševné zdravie, aby sa určil najlepší plán liečby pre každého jednotlivca, pretože príznaky a potreby každého sú jedinečné.Zdroje použité v článku: