Tichý zabijak: Ako môže byť vysoký krvný tlak príznakom Covid

Tichý zabijak: Ako môže byť vysoký krvný tlak príznakom COVID-19

COVID-19 je pandémiou, ktorá postihla milióny ľudí na celom svete, a jej príznaky sú rôznorodé a niekedy ťažko zistiteľné. Hoci je známe, že vírus ovplyvňuje predovšetkým dýchací systém, nedávne štúdie ukázali, že COVID-19 môže ovplyvniť aj kardiovaskulárny systém a viesť k vysokému krvnému tlaku. V tomto článku sa budeme venovať súvislosti medzi vírusom COVID-19 a vysokým krvným tlakom, jeho príznakom, príčinám a možnostiam liečby.

Vysoký krvný tlak ako príznak COVID-19

Vysoký krvný tlak, známy aj ako hypertenzia, je bežný stav, pri ktorom je sila krvi proti stenám ciev príliš vysoká. To môže poškodiť cievy a zvýšiť riziko srdcových ochorení, mŕtvice a iných zdravotných problémov.

Štúdie ukázali, že vysoký krvný tlak môže byť príznakom COVID-19 a môže byť aj komplikáciou vírusu. Predpokladá sa, že vírus môže v tele vyvolať reakciu, ktorá spôsobuje zápal, čo vedie k vysokému krvnému tlaku. Okrem toho k vysokému krvnému tlaku u pacientov s vírusom COVID-19 môže prispieť aj stres a úzkosť spôsobené pandémiou.

Príznaky vysokého krvného tlaku

V mnohých prípadoch nemá vysoký krvný tlak žiadne príznaky, vďaka čomu je známy ako “tichý zabijak”. U niektorých ľudí sa však môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky:

 • Bolesti hlavy
 • Nevoľnosť
 • Rozmazané videnie
 • Bolesť na hrudníku
 • dýchavičnosť

Ak máte niektorý z týchto príznakov a bol vám diagnostikovaný COVID-19, je dôležité čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.

Príčiny vysokého krvného tlaku u pacientov s COVID-19

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu prispieť k vysokému krvnému tlaku u pacientov s COVID-19, vrátane:

 • Zápal spôsobený vírusom
 • Stres a úzkosť spôsobené pandémiou
 • Dehydratácia
 • Nedostatok fyzickej aktivity
 • Zlá strava

Je dôležité poznamenať, že tieto faktory môžu prispievať k vysokému krvnému tlaku aj u ľudí, u ktorých nebol diagnostikovaný COVID-19.

Možnosti liečby vysokého krvného tlaku

Existuje niekoľko možností liečby vysokého krvného tlaku vrátane zmeny životného štýlu a liekov.

Zmeny životného štýlu

Zmeny životného štýlu, ako je zdravá strava, pravidelné cvičenie, zníženie stresu a ukončenie fajčenia, môžu pomôcť znížiť krvný tlak.

 • Stravovanie sa zdravou stravou: Strava s nízkym obsahom soli a vysokým obsahom ovocia a zeleniny môže pomôcť znížiť krvný tlak.

 • Pravidelné cvičenie: Pravidelné cvičenie môže pomôcť znížiť krvný tlak a znížiť riziko srdcových ochorení a mŕtvice.

 • Zníženie stresu: Stres môže prispievať k vysokému krvnému tlaku, preto je dôležité nájsť spôsoby, ako stres zvládať, napríklad cvičením, meditáciou alebo poradenstvom.

 • Prestať fajčiť: Fajčenie môže výrazne zvýšiť krvný tlak, takže skončenie s fajčením môže pomôcť znížiť krvný tlak.

Lieky

V niektorých prípadoch môžu byť na kontrolu vysokého krvného tlaku potrebné lieky. Nižšie sú uvedené niektoré bežné lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku:

 • Inhibítory ACE
 • ARB (blokátory receptorov angiotenzínu)
 • blokátory kalciových kanálov
 • Diuretiká

Je dôležité poradiť sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste určili najlepšie možnosti liečby vysokého krvného tlaku.

Vysoký krvný tlak môže byť príznakom COVID-19 a môže byť aj komplikáciou vírusu. Je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, ak máte akékoľvek príznaky vysokého krvného tlaku, a podniknúť kroky na zníženie rizika vzniku vysokého krvného tlaku, napríklad zmeniť životný štýl a vyhľadať liečbu.

Pre osoby s vírusom COVID-19 je veľmi dôležité pravidelne sledovať svoj krvný tlak, najmä ak majú v anamnéze hypertenziu alebo majú iné základné zdravotné ochorenia, ktoré zvyšujú riziko vzniku vysokého krvného tlaku. Pravidelné kontroly u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môžu tiež pomôcť monitorovať krvný tlak a zabezpečiť prípadnú potrebnú liečbu.

Na záver možno povedať, že vysoký krvný tlak môže byť závažnou komplikáciou COVID-19 a je dôležité prijať opatrenia na zníženie rizika jeho vzniku. Zmenou životného štýlu a vyhľadaním liečby môžu jedinci s COVID-19 pomôcť regulovať svoj krvný tlak a znížiť riziko závažných zdravotných komplikácií.

Názor od čitatela

Ako pravidelný čitateľ tohto blogu by som sa rád podelil o vlastné skúsenosti s liečbou vysokého krvného tlaku v súvislosti s COVID-19. COVID-19 mi bol diagnostikovaný na začiatku pandémie a prekvapilo ma, že jedným z príznakov, ktoré som pociťoval, bol zvýšený krvný tlak.

Pravidelným monitorovaním a zmenou životného štýlu sa mi podarilo dostať krvný tlak pod kontrolu a účinne zvládať príznaky. Tu je niekoľko tipov, ktoré môžu byť užitočné pre ostatných v podobnej situácii:

 1. Majte doma zariadenie na monitorovanie krvného tlaku a pravidelne si kontrolujte namerané hodnoty.

 2. Zmeňte životný štýl, aby ste znížili stres a zlepšili svoje celkové zdravie. To môže zahŕňať pravidelné cvičenie, zdravú stravu a zníženie príjmu kofeínu a alkoholu.

 3. Zvážte možnosť vyhľadania alternatívnych spôsobov liečby, napríklad jogy alebo meditácie, ktoré vám pomôžu zvládnuť hladinu stresu a znížiť krvný tlak.

 4. Zachovajte si hydratáciu pitím veľkého množstva vody počas celého dňa.

 5. Udržujte si zdravú hmotnosť pravidelným cvičením a vyváženou stravou.

 6. Znížte príjem sodíka vyhýbaním sa spracovaným potravinám a koreninám s vysokým obsahom sodíka.

 7. Poraďte sa so svojím lekárom, aby ste prediskutovali najlepšie možnosti liečby pre vašu konkrétnu situáciu. Môže vám navrhnúť lieky alebo iné spôsoby liečby, ktoré vám pomôžu regulovať krvný tlak a znížiť riziko komplikácií.

Dúfam, že tieto tipy budú užitočné pre ostatných, ktorí môžu mať problémy s vysokým krvným tlakom v súvislosti s COVID-19. Nezabudnite, že je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, ak máte príznaky, a podniknúť kroky na zníženie rizika vzniku vysokého krvného tlaku. Zostaňte zdraví!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú príznaky vysokého krvného tlaku v kontexte COVID-19?

Odpoveď č. 1: Príznaky vysokého krvného tlaku v súvislosti s COVID-19 môžu byť nenápadné a nemusia byť ľahko badateľné. Medzi bežné príznaky patria bolesti hlavy, únava, dýchavičnosť a bolesť na hrudníku. V závažnejších prípadoch môže vysoký krvný tlak viesť k mozgovej príhode, srdcovému infarktu alebo iným závažným zdravotným komplikáciám. Ak sa u vás objavia akékoľvek príznaky vysokého krvného tlaku, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc a podniknúť kroky na zníženie rizika jeho vzniku.

Otázka č. 2: Aké sú niektoré účinné spôsoby zvládania vysokého krvného tlaku v súvislosti s COVID-19?

Odpoveď č. 2: Existuje niekoľko účinných spôsobov, ako zvládnuť vysoký krvný tlak v súvislosti s COVID-19. Môžu medzi ne patriť zmeny životného štýlu, ako napríklad zníženie stresu, pravidelné cvičenie, zdravá strava a zníženie príjmu kofeínu a alkoholu. Alternatívne spôsoby liečby, ako napríklad joga alebo meditácia, môžu tiež pomôcť zvládnuť hladinu stresu a znížiť krvný tlak. Okrem toho vám lekár môže navrhnúť lieky alebo iné spôsoby liečby, ktoré vám pomôžu regulovať krvný tlak a znížiť riziko komplikácií.

Otázka č. 3: Je vysoký krvný tlak bežným príznakom COVID-19?

Odpoveď č. 3: Vysoký krvný tlak môže byť príznakom COVID-19 a je častejší u osôb so základnými zdravotnými stavmi, ktoré zvyšujú riziko vzniku vysokého krvného tlaku. Je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, ak máte príznaky vysokého krvného tlaku, a prijať opatrenia na zníženie rizika jeho vzniku. Pravidelné kontroly u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môžu pomôcť monitorovať krvný tlak a zabezpečiť prípadnú potrebnú liečbu.

Zdroje použité v článku: