Užívanie halucinogénnych drog: príznaky, ktoré potrebujete poznať

Užívanie halucinogénnych drog: príznaky, ktoré potrebujete poznať

Halucinogénne drogy, známe aj ako psychedeliká, menia vnímanie, myšlienky a pocity človeka. Tieto drogy sa už po stáročia používajú na duchovné a náboženské účely, ale stali sa populárnymi aj ako rekreačné drogy. Ak máte podozrenie, že niekto, koho poznáte, užíva halucinogénne drogy, je dôležité vedieť rozpoznať varovné príznaky a symptómy.

Bežné halucinogénne drogy

 • LSD (dietylamid kyseliny lysergovej)
 • Psilocybín (nachádza sa v magických hubách)
 • DMT (dimetyltryptamín)
 • Peyotl (meskalín)
 • Ayahuasca

Fyzické príznaky

 • Zvýšená srdcová frekvencia
 • Zvýšený krvný tlak
 • Rozšírené zreničky
 • Nevoľnosť a zvracanie
 • Zvýšená telesná teplota
 • Nespavosť
 • Tras alebo chvenie

Psychologické príznaky

 • Halucinácie (videnie, počutie alebo cítenie vecí, ktoré neexistujú)
 • Bludy (falošné presvedčenie)
 • Paranoja a úzkosť
 • Zmätenosť a dezorientácia
 • Skreslené vnímanie času a priestoru
 • Zintenzívnené emócie (napríklad eufória alebo hrôza)
 • Zmenené vnímanie reality

Dlhodobé účinky

 • Pretrvávajúce zmeny nálady alebo správania
 • Flashbacky (opätovné prežívanie účinkov drogy, aj keď ju neužívate)
 • Porucha pretrvávajúceho vnímania halucinogénov (HPPD), stav, pri ktorom človek ešte dlho po užití drogy pociťuje vizuálne skreslenia

Možnosti liečby

 • Terapia: Môže zahŕňať kognitívno-behaviorálnu terapiu (KBT) alebo iné formy terapie rozhovorom, ktoré pomôžu osobe pochopiť a zvládnuť jej príznaky.
 • Lieky: Na zmiernenie príznakov sa môžu predpísať antidepresíva alebo antipsychotiká, ale je potrebný ďalší výskum ich účinnosti.
 • Podporné skupiny: Spojenie s inými ľuďmi, ktorí majú podobné skúsenosti, môže poskytnúť podporu a pomôcť človeku, aby sa necítil tak izolovaný.

Je dôležité vyhľadať pomoc, ak vy alebo niekto, koho poznáte, zažíva príznaky súvisiace s užívaním halucinogénnych drog. Zariadenia na liečbu závislosti od drog môžu poskytnúť bezpečné a podporné prostredie na zotavenie.

Na záver možno povedať, že rozpoznanie varovných príznakov užívania halucinogénnych drog je kľúčové na to, aby sa niekomu dostalo pomoci, ktorú potrebuje. So správnou liečbou a podporou je možné, aby niekto prekonal negatívne účinky týchto drog a znovu získal kontrolu nad svojím životom.

Názor od čitatela

Ahojte všetci! Práve som si prečítala tento článok a zistila som, že je veľmi poučný. Jako človek, ktorý má osobnú skúsenosť s užívaním halucinogénnych drog, som sa chcela podeliť o niekoľko tipov, ktoré mi pomohli zvládnuť príznaky a účinky.

V prvom rade je dôležité mať vytvorený systém podpory. Môžu to byť priatelia, rodina alebo dokonca podporná skupina určená špeciálne pre ľudí, ktorí sa zaoberajú zneužívaním návykových látok. Mať ľudí, s ktorými sa môžete porozprávať a ktorí rozumejú tomu, čím prechádzate, môže mať veľký význam.

Ďalšia vec, ktorá mi pomohla, je meditácia všímavosti. Môže to byť skvelý spôsob, ako zvládnuť úzkosť, stres a iné psychologické príznaky súvisiace s užívaním halucinogénnych drog. Vrelo odporúčam vyskúšať ju, aj keď ste v meditácii nováčik.

Nakoniec by som každému, kto má problémy s príznakmi, odporučila, aby vyhľadal odbornú pomoc. Či už ide o terapiu, lieky alebo kombináciu oboch, získanie pomoci od odborníka môže zmeniť situáciu. Priznať si, že potrebujete pomoc, si vyžaduje odvahu, ale je to odvážny krok k zdravšiemu a šťastnejšiemu životu.

Dúfam, že tieto tipy pomôžu aj ostatným, ktorí sa zaoberajú užívaním halucinogénnych drog. Nezabudnite, že zotavenie je možné a nemusíte ním prechádzať sami.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo sú halucinogénne drogy?

Odpoveď č. 1: Halucinogénne drogy, známe aj ako psychedeliká, sú skupinou drog, ktoré menia vnímanie, myšlienky a pocity človeka. Tieto drogy sa už po stáročia používajú na duchovné a náboženské účely, ale stali sa populárnymi aj ako rekreačné drogy. Medzi bežné príklady halucinogénnych drog patria LSD, psilocybín, DMT, peyotl a ayahuasca.

Otázka č. 2: Aké sú fyzické a psychické príznaky užívania halucinogénnych drog?

Odpoveď č. 2: Medzi fyzické príznaky užívania halucinogénnych drog môže patriť zvýšená srdcová frekvencia, zvýšený krvný tlak, rozšírené zreničky, nevoľnosť a vracanie, zvýšená telesná teplota, nespavosť a tras alebo chvenie. Psychické príznaky môžu zahŕňať halucinácie, bludy, paranoju a úzkosť, zmätenosť a dezorientáciu, skreslené vnímanie času a priestoru, zosilnené emócie a zmenené vnímanie reality.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby užívania halucinogénnych drog?

Odpoveď č. 3: Možnosti liečby užívania halucinogénnych drog môžu zahŕňať terapiu, lieky a podporné skupiny. Terapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), môže pomôcť človeku pochopiť a zvládnuť jeho príznaky. Na zmiernenie príznakov sa môžu predpísať lieky, ako sú antidepresíva alebo antipsychotiká, ale je potrebný ďalší výskum ich účinnosti. Podporné skupiny môžu poskytnúť pocit spolupatričnosti a pomôcť človeku cítiť sa menej izolovaný. Pre čo najlepšiu šancu na zotavenie je dôležité vyhľadať pomoc v zariadení na liečbu závislosti od návykových látok.

Zdroje použité v článku: