Depresia a COVID-19: Skrytý vplyv pandémie

Depresia a COVID-19: Skrytý vplyv pandémie

Depresia je bežným duševným ochorením, ktoré postihuje milióny ľudí na celom svete, a pandémia COVID-19 tento problém len zhoršila. Stres a neistota, ktoré priniesla pandémia, v kombinácii so sociálnou izoláciou a zmenami v každodennom živote sa výrazne podpísali na duševnom zdraví ľudí.

Výskyt depresie počas pandémie

Štúdie ukázali, že výskyt depresie sa počas pandémie COVID-19 výrazne zvýšil. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bol zaznamenaný celosvetový nárast počtu ľudí trpiacich depresiou o 25 %. V Spojených štátoch podľa údajov Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) 40 % dospelých uviedlo, že bojuje s duševným zdravím alebo zneužívaním návykových látok.

Príčiny depresie počas pandémie

Pandémia COVID-19 priniesla množstvo zmien a problémov, ktoré môžu viesť k depresii. Medzi najčastejšie príčiny patria napr:

 • Finančný stres: Pandémia mala pre mnohých ľudí za následok stratu zamestnania a finančnú neistotu, čo viedlo k zvýšenému stresu a obavám.

 • Sociálna izolácia: Potreba fyzickej vzdialenosti na obmedzenie šírenia COVID-19 viedla k zvýšenej sociálnej izolácii, ktorá môže viesť k pocitom osamelosti a depresie.

 • Zmeny v každodennej rutine: Pandémia narušila každodennú rutinu mnohých ľudí vrátane práce, školy a spoločenských aktivít, čo môže viesť k pocitom nudy, frustrácie a úzkosti.

 • Strach a neistota: Pandémia vyvolala pocit strachu a neistoty z budúcnosti, čo môže viesť k pocitom úzkosti a depresie.

Príznaky depresie

Je dôležité poznať príznaky a symptómy depresie, aby ste mohli vyhľadať pomoc, ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojuje s depresiou. Medzi bežné príznaky depresie patria:

 • Strata záujmu o činnosti: Znížený záujem o činnosti, ktoré sa kedysi páčili, alebo nedostatok energie na ich vykonávanie.

 • Zmeny chuti do jedla: Výrazné zmeny chuti do jedla, buď zvýšené, alebo znížené.

 • Poruchy spánku: Ťažkosti so zaspávaním alebo udržaním sa v spánku, alebo príliš dlhý spánok.

 • Pocity beznádeje: Pretrvávajúce pocity beznádeje, bezcennosti alebo viny.

 • Ťažkosti so sústredením: Ťažkosti so sústredením, rozhodovaním alebo zapamätaním si vecí.

Možnosti liečby depresie

Existuje niekoľko účinných možností liečby depresie, vrátane:

 • Psychoterapia: Rozhovor s odborníkom na duševné zdravie vám môže pomôcť identifikovať a zvládnuť negatívne vzorce myslenia a správania a vytvoriť stratégie zvládania.

 • Lieky: Antidepresíva môžu pomôcť zmierniť príznaky depresie zmenou hladiny určitých chemických látok v mozgu.

 • Zmena životného štýlu: Zmeny v stravovaní, cvičení a spánkových návykoch môžu pomôcť zlepšiť príznaky depresie.

 • Podpora zo strany blízkych: Rozhovory s priateľmi a rodinou alebo vstup do podpornej skupiny vám môžu pomôcť cítiť sa menej izolovaní a viac prepojení.

Pandémia COVID-19 mala významný vplyv na duševné zdravie ľudí vrátane zvýšenia výskytu depresie. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojuje s depresiou, je dôležité vyhľadať pomoc. So správnou liečbou a podporou je možné zvládnuť príznaky depresie a zlepšiť celkové duševné zdravie.

Názor od čitatela

Jako človek, ktorý osobne bojoval s depresiou, som sa chcel podeliť o niekoľko tipov a trikov, ktoré mi na tejto ceste pomohli. Po prvé, je dôležité vyhľadať pomoc, keď sa cítite preťažení. Rozhovor s odborníkom na duševné zdravie alebo vstup do podpornej skupiny môže mať obrovský význam.

Jedna vec, ktorá mi naozaj pomohla, je zaradenie cvičenia do môjho každodenného programu. Až krátka prechádzka alebo cvičenie jogy mi dokáže zlepšiť náladu a zvýšiť hladinu energie. Zistil som tiež, že cvičenie všímavosti a hlbokého dýchania mi pomáha zostať v prítomnosti a zvládať úzkosť.

Pokiaľ ide o zmeny životného štýlu, zistil som, že veľký vplyv na moju náladu môže mať aj dodržiavanie zdravej stravy a dostatok spánku. Snažím sa obmedziť príjem kofeínu a cukru a namiesto toho sa zameriavam na konzumáciu veľkého množstva ovocia a zeleniny.

Napokon, veľmi odporúčam vyhľadávať aktivity a koníčky, ktoré vám prinášajú radosť. Pre mňa to znamená navštevovať kurzy fotografovania, dobrovoľníčiť v miestnom útulku pre zvieratá a hrať hudbu s priateľmi. Robiť veci, ktoré vás bavia, vám pomôže zlepšiť náladu a dodá vám zmysel.

Dúfam, že tieto tipy pomôžu každému, kto v tomto náročnom období bojuje s depresiou. Nezabudnite, že nie ste sami a so správnou podporou a nástrojmi je možné zvládnuť vaše príznaky a zlepšiť vaše duševné zdravie.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú bežné príznaky depresie počas pandémie?

Odpoveď č. 1: Medzi bežné príznaky depresie počas pandémie patria pretrvávajúce pocity smútku alebo beznádeje, strata záujmu o činnosti, ktoré kedysi prinášali radosť, zmeny chuti do jedla alebo spánku, znížená hladina energie, ťažkosti so sústredením a myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu. Tieto príznaky môžu mať rôznu intenzitu a trvanie a je dôležité vyhľadať pomoc, ak zasahujú do vášho každodenného života.

Otázka č. 2: Aké sú rizikové faktory vzniku depresie počas pandémie?

Odpoveď č. 2: Medzi rizikové faktory vzniku depresie počas pandémie patrí predchádzajúca anamnéza problémov s duševným zdravím, stres súvisiaci s finančnou alebo pracovnou neistotou, sociálna izolácia, strata blízkych osôb v dôsledku COVID-19 a vystavenie traumatickým udalostiam súvisiacim s pandémiou. Vyššie riziko môžu mať aj ľudia, ktorí majú v rodine depresiu alebo iné poruchy duševného zdravia.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby depresie počas pandémie?

Odpoveď č. 3: Možnosti liečby depresie počas pandémie zahŕňajú terapiu, napríklad kognitívno-behaviorálnu terapiu (CBT) alebo interpersonálnu terapiu (IPT), lieky, napríklad antidepresíva, a stratégie starostlivosti o seba, napríklad cvičenie, uvedomelosť a návyky zdravého životného štýlu. Kombinácia týchto prístupov môže byť najúčinnejšia a je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby ste určili najlepší plán liečby pre vás. V závažných prípadoch môže byť potrebná hospitalizácia, aby sa zabezpečila bezpečnosť a pohoda jednotlivca.Zdroje použité v článku: